You just read:

Odvetvie zdravotníctva ožíva na najväčšej udalosti v oblasti zdravotníckej starostlivosti v roku - Zdravotníckom samite (tHIS)

News provided by

Reed Sinopharm Exhibitions

May 19, 2017, 04:09 ET