You just read:

Odvetvie zdravotníctva ožíva na najväčšej udalosti v oblasti zdravotníckej starostlivosti v roku - Zdravotníckom samite (tHIS)

News provided by

Reed Sinopharm Exhibitions

19 May, 2017, 04:09 ET