Thermo-Calc Software släpper ny version av sin beräkningsprogramvara

Mar 22, 2013, 07:00 ET from Thermo-Calc Software AB

STOCKHOLM, March 22, 2013 /PRNewswire/ --Thermo-Calc Software AB lanserar Thermo-Calc 3,0, som utgör den tredje generationen av deras populära programvara för termodynamiska beräkningar. Thermo-Calc är ett kraftfullt beräkningsprogram som används för att utföra olika termodynamiska beräkningar, inklusive fasdiagramberäkningar för flertalet material av praktisk betydelse. Beräkningarna baseras på termodynamiska databaser som genereras med hjälp av CALPHAD metoden. Databaser finns att tillgå för stål, Ti-, Al-, Mg-, Ni-legeringar, oxider samt flera andra material.

"Vår viktigaste ambition med den nya versionen av Thermo-Calc har varit att förena de två tidigare versionerna av Thermo-Calc (d.v.s. Thermo-Calc Classic samt Thermo-Calc Windows) i en gemensam applikation, samt att skapa en plattform som möjliggör för enkel framtida integration av ny funktionalitet, inklusive funktionalitet som idag finns i programvaror som DICTRA och TC-PRISMA", säger Anders Engström, VD för Thermo-Calc Software AB.

Det finns ett växande intresse för beräkningsmetoder för att optimera både materialegenskaper och processer, vilket betonas i The National Academies report on Integrated Computational Materials Engineering (ICME) som publicerades under 2008, samt President Obama's tillkännagivande av The Materials Genome Initiative i juni 2011. Utveckling av kraftfulla och flexibla beräkningsverktyg samt tillhörande databaser är kritisk för den fortsatta utvecklingen av detta område. "ICME" är en metod att utforma komponenter, materialet som utgör dem, samt tillhörande tillverkningsprocesser genom att länka material- och processimuleringsmodeller i flera längdskalor. Fokus ligger på materialet, d.v.s. att förstå hur processerna producerar materialstrukturer, samt hur dessa strukturer ger upphov till materialegenskaper och slutligen hur man väljer material för given tillämpning. "The Materials Genome Initiative" är ett amerikansk nationellt initiativ för att fördubbla hastigheten och samtidigt minska kostnaderna för att upptäcka, utveckla och introducera nya avancerade material.

Under mer än 30 år har CALPHAD baserade beräkningsverktyg, såsom Thermo-Calc använts för att accelerera legerings- samt materialutveckling. CALPHAD bygger på att utifrån givna villkor, t.ex. för temperatur och sammansättning, samt en beskrivning av den underliggande termodynamiken så är det möjligt att förutsäga vilka faser samt deras respektive andelar och sammansättning som är närvarande vid jämvikt. Detta är fullt möjligt även för komplexa material av industriell relevans. CALPHAD utgör en viktig grund för ICME samt The Material Genome Initiative, eftersom det är ett effektivt sätt att skala upp från kritiskt granskade binära-och ternära system till komplexa flerkomponentsystem av industriell relevans.

Om Thermo-Calc Software - http://www.thermocalc.com

PRESS KONTAKT:

Therese Gustafsson
therese@thermocalc.se
+46-8-545-959-74 (direkt)

Paul Mason
paul@thermocalc.com
+1(724)731-0074

SOURCE Thermo-Calc Software AB