News from ballast nedam A wide array of domestic and global news stories; news topics include politics / government, business, technology, religion, sports/entertainment, science/nature, and health/lifestyle. Articles that appear in this section may be written in English or other languages, as well.

Jan 28, 2016, 01:30 ET

'Exit-regeling' en voorgenomen beëindiging beursnotering van certificaten van gewone aandelen in Ballast Nedam per 26 februari 2016

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of...

Jan 19, 2016, 11:30 ET

VUmc geeft definitieve gunning nieuwbouw VUmc Imaging Center Amsterdam

Ballast Nedam en ULC groep vormen samen het consortium   Na een succesvol doorlopen verificatiefase heeft VUmc aan De Beeldbouwers VOF...

Dec 28, 2015, 13:44 ET

Certificaathouders van Ballast Nedam schrijven in op 82,6% van de claimemissie

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of...

Dec 15, 2015, 12:00 ET
Ballast Nedam en het Belgische ViRiX betrekken het voormalige KPN-terrein in het centrum van Maastricht Oost bij de ontwikkeling van de toekomstige Groene Loper, de bovengrondse herinrichting van de A2-tunnel die eind 2016 in gebruik zal worden genomen. (PRNewsFoto/Ballast Nedam)

Ballast Nedam samen met Belgische ViRiX aan de slag in Maastricht

Voormalige KPN-locatie wordt betrokken bij Groene Loper  In het centrum van Maastricht Oost gaat Ballast Nedam, samen met het Belgische...

Dec 14, 2015, 01:30 ET

Ballast Nedam stelt de voorwaarden vast van volledig gegarandeerde 14 voor 4 claimemissie van circa €20 miljoen en onderhandse plaatsing van circa €27,6 miljoen

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of...

Dec 09, 2015, 01:30 ET

Ballast Nedam kondigt voorziene voorwaarden claimemissie en onderhandse plaatsing aan

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of...

Dec 08, 2015, 08:11 ET

Ballast Nedam verwacht voorwaarden van claimemissie op korte termijn aan te kondigen

Nummer 2015.028 NL Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of...

Dec 01, 2015, 01:30 ET

Aanvaarding van het bod op Ballast Nedam voor 80,8% van alle certificaten na het verstrijken van de na-aanmeldingstermijn

Nummer 2015.027 NL Dit is een gezamenlijk persbericht van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam" of de "Vennootschap") en Renaissance Infrastructure...

Nov 16, 2015, 02:00 ET

Renaissance Infrastructure B.V. doet haar openbaar bod op certificaten Ballast Nedam N.V. gestand

Dit is een gezamenlijk persbericht van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam" of de "Vennootschap") en Renaissance Infrastructure B.V. (de "Bieder"),...

Oct 30, 2015, 13:00 ET

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 oktober 2015

Ter bespreking van het uitgebrachte openbaar bod, overeenkomstig artikel 18 lid 1 Besluit openbare biedingen (Bob), heeft op 30 oktober 2015 een...

Oct 30, 2015, 02:30 ET

Trading update derde kwartaal 2015, CFO Peter van Zwieten verlaat Ballast Nedam eind 2015

Peter van Zwieten (54) zal de Raad van Bestuur van Ballast Nedam per 31 december 2015 verlaten. De Raad van Commissarissen is gestart met het...

Sep 23, 2015, 01:30 ET

Ballast Nedam ondertekent overeenkomsten met projectpartners A15 en A2

De in april 2015 aangekondigde (raam)overeenkomsten voor de grote infrastructuurprojecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht zijn door alle...

Sep 17, 2015, 15:02 ET

Een aanbevolen openbaar bod in contanten door Renaissance Infrastructure B.V. op alle certificaten van geplaatste en uitstaande gewone aandelen Ballast Nedam N.V.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam" of de "Vennootschap") en Renaissance Infrastructure B.V. (de "Bieder"),...

Sep 09, 2015, 01:30 ET

Ballast Nedam verwacht materiële verslechtering financiële resultaten 2015

Dit is een gezamenlijk persbericht van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") en Renaissance Infrastructure B.V. (de "Bieder"), een indirect...

Aug 19, 2015, 01:30 ET

Update ten aanzien van het voorgenomen bod door Renaissance Infrastructure B.V. op Ballast Nedam N.V.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") en Renaissance Infrastructure B.V. (de "Bieder"), een indirect...

Jul 22, 2015, 01:30 ET

Renaissance Construction is voornemens een aanbevolen openbaar bod in contanten uit te brengen op alle geplaatste en uitstaande certificaten in Ballast Nedam

Dit is een gezamenlijk persbericht van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") en RC RÖNESANS İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş....

Jul 22, 2015, 01:30 ET

Halfjaarcijfers Ballast Nedam: verlieslatend, grote infraprojecten stabiel, goede voortgang op maatregelen

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of...

Jul 14, 2015, 01:30 ET

Hoge Raad verwerpt beroep in cassatie

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of...

Jun 29, 2015, 13:00 ET

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 29 juni 2015

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of...

Jun 17, 2015, 09:45 ET

Ballast Nedam heeft herfinanciering succesvol afgerond

Ballast Nedam heeft de herfinanciering die eind april is overeengekomen nu definitief ondertekend en geformaliseerd. De herfinanciering is tot...