Ballast Nedam trading update derde kwartaal 2012

26 Okt, 2012, 06:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, October 26, 2012 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam versnelt aanpassing profiel

  • Prognose 2012: door verwachte reorganisatiekosten en bijzondere afwaarderingen van € 45 miljoen, operationeel resultaat bijgesteld tot ongeveer € 30 miljoen verlies
  • Versnelde aanpassing profiel Ballast Nedam: € 15 miljoen reorganisatiekosten
  • Bijzondere afwaarderingen van € 30 miljoen: grondposities, goodwill en materiële vaste activa
  • Stabiele orderportefeuille van € 1,8 miljard

Ballast Nedam verhoogt het tempo van de uitvoering van de strategie die gericht is op de groeimarkt van integrale projecten en op een aantal nichemarkten. De beslissing om te versnellen is ingegeven door de aanhoudend slechte marktvooruitzichten. Het profiel van de onderneming verandert daarmee ook sneller. Dit heeft ingrijpende consequenties voor een aantal bedrijven die actief zijn in markten die sterk door capaciteit worden gedreven. De blootstelling aan deze verliesgevende traditionele markten gaat daarmee omlaag.

Gang van zaken derde kwartaal 2012

Ballast Nedam behaalde in het derde kwartaal ongeveer gelijke operationele resultaten als over het eerste halfjaar.

Uitstekende resultaten werden behaald op een aantal grote langjarige projecten en in de nichemarkten. Dit onderschrijft de strategie van Ballast Nedam om zich te richten op de groeimarkt van integrale projecten en op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Daarentegen namen de verliezen toe bij de regiobedrijven, zowel in de bouw als in de infra, en bij een aantal specialistische bedrijven. Deze bedrijven zijn met name actief in de sterk door capaciteit gedreven markten.

De markten zijn verder verslechterd dan waarvan we op halfjaar uitgingen. Het lagere volume in de markt resulteerde in een moordende concurrentie en grotere prijsdruk in een aantal sterk door capaciteit gedreven marktsegmenten. We verwachten dat deze slechtere marktomstandigheden ook langer aanhouden.

Dit is de aanleiding om het tempo te verhogen van de uitvoering van de strategie die gericht is op de prima renderende markten van integrale projecten en nichemarkten. Het profiel van Ballast Nedam verschuift daarmee sneller van een grote speler in de traditionele markten naar een vooraanstaande speler op de integrale projecten zoals de pps-projecten en een aantal nichemarkten zoals bijvoorbeeld de offshore windmolens. De regiobedrijven en een aantal specialistische bedrijven die met name actief zijn in de sterk door capaciteit gedreven markten zullen drastisch worden aangepast. Een aantal reorganisaties is inmiddels in uitvoering en een aantal reorganisaties wordt in het vierde kwartaal uitgewerkt en gestart. Voor geheel 2012 betekent dat er 400 tot 500 arbeidsplaatsen vervallen en het treffen van een reorganisatievoorziening van ongeveer € 15 miljoen. Het lopende sociaal plan van Ballast Nedam is van toepassing en er is een mobiliteitscentrum om de medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Eind 2011 waren er 3.989 medewerkers in dienst.

Deze verslechterde vooruitzichten en het voortduren van de slechte situatie in de vastgoedmarkt zullen naar verwachting in het vierde kwartaal ook leiden tot bijzondere afwaarderingen van in totaal ongeveer € 30 miljoen. Deze betreffen voor ongeveer tweederde deel de grondposities, het overige betreft met name goodwill en materiële vaste activa.

In het derde kwartaal zijn ondermeer het nieuwe stadskantoor van de gemeente Venlo (€ 35 miljoen), het atriumgebouw Futura in Zoetermeer (€ 16 miljoen) en de renovatie van de brug over de Waal in de A50 bij Ewijk (€ 68 miljoen in combinatie), in de orderportefeuille opgenomen.

De orderportefeuille nam in het derde kwartaal met € 51 miljoen af tot € 1.848 miljoen door de goede voortgang van met name de aansprekende langjarige grote projecten zoals het integrale project A2-project in Maastricht, het pps-project A15 Maasvlakte  - Vaanplein en het universitair medisch centrum Erasmus MC in Rotterdam.

In de nichemarkt voor secundaire grondstoffen was Feniks Recycling succesvol met het tekenen van een contract voor het realiseren van een installatie in Norfolk. Deze achtste installatie van Feniks Recycling in Engeland voor het terugwinnen van secundaire grondstoffen uit assen van verbrandingsovens zal eind 2015 operationeel zijn.

De netto financieringspositie nam in het derde kwartaal met € 19 miljoen af tot € 174 miljoen schuld. Dit komt met name door de voortgang van het grote pps wegenproject A15 Maasvlakte - Vaanplein in Rotterdam, waardoor de non-recourse leningen toenamen.

Door de verlenging in maart 2012 van een van de langlopende leningen is er voor de komende jaren geen noodzaak voor herfinanciering van de twee langlopende leningen van in totaal € 83 miljoen. Dit is pas aan de orde in 2015 en 2017. De leningsvoorwaarden van deze leningen bevatten geen financiële convenanten.  

Bijstelling van resultaatsprognose voor 2012

Door te verwachten reorganisatiekosten en bijzondere afwaarderingen van € 45 miljoen is de prognose voor geheel 2012 bijgesteld tot een operationeel verlies van ongeveer € 30 miljoen.

In het halfjaarbericht gaven wij aan dat de eerdere prognose van ongeveer gelijkblijvende resultaten voor geheel 2012 onder druk stond. Het operationele resultaat over 2011 bedroeg € 19 miljoen.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam NV