Homburg Invest bereikt belangrijke mijlpaal in haar herstructurering

07 Feb, 2013, 04:52 GMT Van Homburg Invest Inc.

MONTREAL, February 7, 2013 /PRNewswire/ --


Homburg Invest Inc. (NYSE Euronext Amsterdam: HII) ("HII") kondigt aan dat zij vandaag in het kader van haar herstructurering onder de Companies' Creditors Arrangement Act (Canada) (het "CCAA") haar herstructureringsplan onder de CCAA (het "CCAA Plan") heeft ingediend bij de Canadese Superior Court. Als gevolg van een beschikking van de Canadese Superior Court is voorts de bescherming onder de CCAA voor HII en een aantal van haar dochtermaatschappijen verlengd tot 28 februari 2013. HII is voornemens om op dat moment een beschikking van de Canadese Superior Court te verzoeken op basis waarvan het haar wordt toegestaan alle relevante informatie ten aanzien van het CCAA Plan aan haar crediteuren te doen toekomen en een bijeenkomst voor haar crediteuren bijeen te roepen waarin crediteuren in de gelegenheid worden gesteld op het CCAA Plan te stemmen.

Crediteuren worden verwezen naar het rapport van de Monitor voor informatie over de verwachte opbrengst voor de crediteuren.

HII kondigt voorts aan dat zij tot een schikking is gekomen met de Cominar REIT groep ten aanzien van alle uitstaande claims en zaken die betrekking hebben op HII en haar dochtermaatschappijen. De schikking houdt ook de verkoop in van activa gehouden door HII's dochtermaatschappij CP Development Ltd aan een dochtermaatschappij van Cominar REIT.

Tevens genieten Homco Realty Fund (61) Limited Partnership en Castello Development Ltd, dochtermaatschappijen van HII, vanaf nu ook bescherming onder de CCAA.

Over het CCAA proces

Het CCAA proces wordt onder toezicht van de Canadese Superior Court uitgevoerd. De Canadese Superior Court heeft Samson Bélair / Deloitte & Touche Inc. aangewezen als onafhankelijke monitor die het CCAA proces overziet (de "Monitor"). De Monitor overziet HII's activiteiten en assisteert HII bij het opstellen van het CCAA Plan.

Alle beschikkingen van de Canadese Superior Court alsmede kopieën van rapportages van de Monitor worden door de Monitor op zijn website gepubliceerd: http://www.deloitte.com/ca/homburg-invest. Contactgegevens van de Monitor zijn ook op deze website te vinden.

Nadere informatie over het CCAA proces is beschikbaar op de website http://www.homburginvest.com. Op deze website is ook een kopie van het concept CCAA Plan beschikbaar voor stakeholders. Nederlandse obligatiehouders kunnen voor extra informatie over het CCAA proces ook gratis het volgende nummer bellen: 0800 023 0323.

Over Homburg Invest

Homburg Invest bezit een gespreide portefeuille van commercieel vastgoed (waaronder kantoren, winkels, industriële objecten en ontwikkelingsvastgoed) verspreid over Canada, Europa en de Verenigde Staten.


BRON Homburg Invest Inc.