Centrum pro globální podnikání provedlo první globální průzkum platforem hodnotící společnosti založené na platformě v hodnotě 4,3 bilionů USD

15 Leden, 2016, 12:51 GMT Od The Center for Global Enterprise

NEW YORK, 15. ledna 2016 /PRNewswire/ -- Společnosti založené na platformách na celém světě mají tržní hodnotu převyšující 4,3 bilionů USD a zaměstnávají přímo či nepřímo miliony lidí. To je zjištění prvního průzkumu společností fungujících na bázi platformy provedeného Centrem pro globální podnikání (Center for Global Enterprise - CGE), což je nezisková výzkumná instituce, která se věnuje studiu současných korporací. Zpráva s názvem Vzestup podnikání založeného na platformě: Globální průzkum prezentuje výsledky dlouhodobého výzkumného projektu, na kterém spolupracovali přední akademikové a experti z Afriky, Číny, Evropy, Indie a USA, aby provedli první souhrnný průzkum předních veřejných a soukromých společností v rámci platformy.

Průzkum identifikoval 176 společností fungujících na bázi platformy po celém světě s tržní hodnotou převyšující 1 miliardu USD. Některé společnosti fungující na bázi platformy se staly hlavními značkami ve svém oboru, např. Amazon, Alibaba nebo Uber, ale je zde také mnoho jiných, které jsou méně známé. Lokalita a hodnota společností fungujících na bázi platformy na světě se významně liší. Asie má nyní největší počet předních platforem, z nichž 82 převyšuje platformy v Severní Americe. Hlavními centry pro tvorbu a operace platforem je oblast Sanfranciského zálivu, Peking, Londýn a Nové Dillí.

„Schopnost platforem lépe využívat domy, automobily, pracoviště a jiná aktiva vedla ke značnému zájmu a nadšení ohledně potenciálu tzv. sdílené ekonomiky," uvedl Peter C. Evans, vice prezident Centra pro globální podnikání a projektový vedoucí průzkumu „Ekonomika rozvíjejících se platforem" v rámci Centra pro globální podnikání. „Mění kontury konkurence, inovací a dokonce globálního obchodu."

„Rostoucí konkurence platforem vysvětluje tzv. platformovou tíseň, která se projevuje v Evropě zaostávající za Severní Amerikou a Asií v oblasti tvorby platforem a zachycení hodnoty," uvedla Annabelle Gawer, profesorka digitální ekonomiky na University of Surrey.

„Platformy jsou důležitým přispěním pro ekonomiku a je také zásadní porozumět jejich aspektům. Platforma jako Uber se rozšířila do 67 zemí během sedmi let; společnosti IBM to trvalo 50 let," uvedl Sam Palmisano, zakladatel a předseda představenstva CGE a dřívější ekonomický ředitel a předseda představenstva IBM.

Globální průzkum platforem je dostupný na www.thecge.net 

O Centru pro globální podnikání (Center for Global Enterprise - CGE):
CGE je nezisková, nezávislá výzkumná organizace věnující se studiu nejlepší praxe globálního vedení, současných korporací, ekonomické integrace a jejich dopadu na společnost.

ZDROJ The Center for Global EnterpriseSouvisející odkazy

http://www.thecge.net/