Další zásah do světa - Energetická a zemědělská revoluce

26 Říjen , 2015, 15:01 GMT Od Darin Pastor

EAST AMHERST, New York, 26. října 2015 /PRNewswire/ -- Další do světa je spojením mezi energií a zemědělstvím tam, kde jsou světové problémy v oblasti energie, čisté vody, hladu a globálního oteplování řešeny zároveň. Od roku 2012 řadový podnikatel a vynálezce Darin Pastor spolupracuje na dalekosáhlém a globálním řešení v energetickém a zemědělském průmyslu. V pátek 23. října 2015 podal pan Pastor provizorní patent na proces týkající se odchytávání emisí oxidu uhličitého a vedlejších produktů elektrické energie a vody z výroby syntetického paliva na bázi plyn-tekutina a jeho aplikace ve vertikálním zemědělství.  Kombinace těchto dvou průmyslových odvětví za použití metodiky pana Pastora, která je v patentovém řízení, vytvoří první masově vyráběné palivo bez emisí a zemědělský výrobní závod.

Pan Pastor má záměr předat licenci na svou technologii v patentovém řízení zákazníkům na celém světě. Kromě toho jeho firma plánuje rozvoj minimálně deseti závodů ve staré průmyslové oblasti Rust Belt ve Spojených státech, konkrétně ve městech, jako je Buffalo, Niagara Falls, Cleveland, Detroit, Rochester, Syracuse, Albany a globálně v chudých oblastech. Každý z těchto projektů může vytvořit přibližně 4 000 až 4 500 pracovních míst ve stavebnictví a 400 trvalých vysoce kvalifikovaných míst.  Celkem má být po úspěšném dokončení všech deseti projektů vytvořeno minimálně 40 000 pracovních míst ve stavebnictví a 4 000 trvalých vysoce kvalifikovaných míst. S ohledem na potenciál umisťování těchto závodů v metropolitních oblastech může být celý životní cyklus emisí z tradičních paliv a zemědělské produkce velmi snížen pomocí nižších nákladů na dopravu.

Syntetická paliva nemají téměř žádnou síru, těžké kovy ani aromatické látky, které jsou toxické pro životní prostředí. Vynález pana Pastora, který je v patentovém řízení, umožňuje závodu na výrobu syntetického paliva na bázi plyn-kapalina produkovat méně emisních paliv, přičemž nejsou při výrobě do atmosféry vypouštěny žádné škodlivé skleníkové plyny.

Závody na výrobu paliva na bázi plyn-kapalina vytvářejí během výroby zásadní množství emisí oxidu uhličitého, které neobsahují toxické molekuly, jako je síra a jiné aromatické látky. To vytváří jedinečnou příležitost zachytit oxid uhličitý a přesměrovat skleníkové plyny na vertikální farmu (která potřebuje oxid uhličitý pro fotosyntézu), což vede k většímu ovoci a zelenině bohatší na živiny. Kromě toho produkce paliv na bázi plyn-kapalina generuje téměř trojnásobek elektrické energie k provozu závodu. Kombinací závodů na bázi plyn-kapalina a vertikálních farem bude potenciální ziskovost obou závodů atraktivnější. V chudých regionech, kde je dostupnost pitné vody špatná, by se mohl tento proces dokonce použít k demineralizaci mořské vody a její úpravě do pitného stavu, pro vertikální zemědělství a dokonce pro tradiční zemědělství.

Vertikální zemědělství nabízí výhody, které tradiční zemědělství nenabízí. Vertikální zemědělství například vyžaduje podstatně méně půdy, zvyšuje objem a frekvenci sklizní a zajišťuje ochranu plodin před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Z důvodu nižších požadavků na půdu mohou být vertikální farmy umístěny poblíž metropolitních oblastí nebo přímo v nich. S tím, jak se hustota obyvatel v metropolitních oblastech zvyšuje, umístění nebo použití vertikálního zemědělství v těchto oblastech může významně snížit logistické potřeby současných zemědělských technik. Vertikální farmy mohou také vytvářet biomasu jakožto svůj vedlejší produkt, což může být využito jako výživa pro vodní systémy. Dochází k posunu paradigmatu, kdy jsou vertikální farmy strategicky umístěny v metropolitních oblastech, kde okolní obyvatelé snadno konzumují zeleninu, ovoce a ryby produkované v takovém závodě.

Výše zmíněné nové závody pomohou ekonomicky revitalizovat kdysi vzkvétající region a zároveň ze staré průmyslové oblasti Rust Belt učiní hlavní světový příklad řešení světových problémů v oblasti energií, hladu, globálního oteplování a čisté vody. Pan Pastor věří, že je to příležitost k vylepšení světa.

ZDROJ Darin Pastor