Evropské rodinné firmy expandují mimo Evropskou unii a získávají přístup k novým zdrojům provozního i investičního financování

24 Listopad, 2015, 08:01 GMT Od KPMG International

PAŘÍŽ, November 24, 2015 /PRNewswire/ --

Trendy mezi evropskými rodinnými podniky: moderní časy?  

Evropské rodinné podniky vidí budoucnost optimisticky, věří v pozitivní vývoj a snaží se neustále přizpůsobovat měnícím se podmínkám, což poněkud nabourává tezi o jejich konzervativním charakteru

Rodinné podniky prokazují, že umí být jak úspěšné, tak odolné. Jejich důležitost pro ekonomiku je zjevná. Stačí se podívat do Evropy, kde 14 miliónů rodinných firem nabízí v soukromém sektoru více než 60 miliónů pracovních míst (zdroj: European Family Businesses). V jednotlivých zemích představuje jejich podíl na celkovém množství firem od 55 do 90% (zdroj: European Family Business) a patří sem firmy všech velikostí, od malých krámků na rohu ulice, až po velké korporace.

Většina rodinných podniků je stále více hrdá na to, že jsou "rodinným" podnikem a pro dosahování dlouhodobého růstu a úspěchu používají jednotnou strategii: využití silných stránek "rodiny" a aktivní přizpůsobování se novým a neustále se měnícím tržním podmínkám.

Evropské rodinné firmy porostou, budou provádět strategické změny a využívat příležitosti v zahraničí. Navíc se aktivně snaží zlepšovat, zlepšují své interní postupy a najímají si talentované zaměstnance zvenčí. A i když se musí vypořádat s řadou složitých problému, prokazují, že mají schopnost se přizpůsobit a dělat rychlá rozhodnutí tak, aby si zajistily dobrou budoucnost jak pro jejich podnikání, tak pro rodinu, které patří.

75% evropských rodinných firem vidí budoucnost svého podnikání optimisticky

Zatímco obecně lze považovat ekonomiku Evropské unie za slabou a nestabilní, evropské rodinné firmy vykazují stabilní růst a jsou stále sebevědomější. Více než polovina (58%) respondentů v nedávném průzkumu společnosti KPMG uvedla, že v posledních šesti měsících u nich došlo k růstu obratu a 46% respondentů dokonce přijalo nové zaměstnance. Na základě důvěry v budoucí vývoj pak tři čtvrtiny (75%) rodinných podniků připravilo plány budoucího růstu a nové investiční strategie pro nadcházející rok.

Evropské rodinné podniky více využívají globálních ekonomických příležitostí

Evropské rodinné podniky vyvracejí mýtus, že se nesnaží expandovat do zahraničí a naopak rychle své aktivity v zahraničí posilují: 74% firem, které se zúčastnily tohoto průzkumu, již v zahraničí podniká. Přitom před dvěma lety do bylo pouze 60% z nich.

Navíc téměř čtvrtina firem (23%) hodlá více investovat do zahraniční expanze a považují expanzi na zahraniční trhy za jednu z nejvyšších podnikatelských priorit pro následující dva roky.

Navzdory obecnému povědomí, jsou rodinné firmy otevřeny novým zdrojům financování a umí vhodnému investorovi nabídnout i podíl na vlastním jmění firmy.

Vhodný investor je investor, který má stejný názor na podnikatelská rizika a výnosy jako příslušná rodinná firma, sdílí stejné hodnoty a rozumí podnikání v rodinné firmě. Ukazuje se, že vhodnými investory mohou být andělští investoři. 42% rodinných firem získalo v minulosti přímou investici od andělských investorů a 92% z nich hodnotí tuto zkušenost pozitivně.

Ostatní důležitá zjištění uvedená ve zprávě:

Evropské rodinné firmy mají významnou schopnost přizpůsobit se aktuální situaci a umí přijmout strategická rozhodnutí: 41% respondentů chce během následujících 12 měsíců strategicky změnit své podnikání. Mezi zásadní strategická rozhodnutí u rodinných firem patří předání vedení firmy další generaci (26%) nebo prodej podniku (21%), což představuje zásadní změnu ve způsobu řízení firmy a podnikatelském stylu.

Vlastníci mnoha evropských firem podnikají kroky k větší profesionalizaci svých firem: snaží se zefektivnit vnitřní postupy firmy a současně získávat nové talenty zvenčí. 88% z nich již má v nějaké formě zavedeny vnitřní předpisy a formální podnikatelské mechanismy a 76% firem již do svého manažerského týmu zařadily osoby, které nejsou členy rodiny vlastníků.

Rodinné firmy také zvyšují svou aktivitu v oblasti charity: 34% z nich považuje charitativní projekty za důležitou součást podnikání. Před dvěma lety to bylo pouze 18% firem. Rodinné firmy také často zůstávají "tajemnými" hrdiny a jejich charitativní aktivity jsou spíše místního významu a nejsou všeobecně známy.

Zatímco rodinné podniky mají velký potenciál a snaží se o dosažení budoucího růstu, jejich úspěch může být ohrožen řadou problémů. Mezi největší problémy patří konkurence, získávání a udržení kvalitních a talentovaných zaměstnanců a pokles ziskovosti. Navíc, velikost firmy ovlivňuje její schopnost dále se rozvíjet a schopnost konkurenceschopnosti. Někdy mohou tyto problémy přivést vlastníky rodinných firem k přijímání obtížných rozhodnutí důležitých pro budoucnost jejich podnikání.

"Situace na trhu rodinných firem se rychle mění. Firmy vystupují ze stínu a stále častěji v reklamě tvrdí, že "jsou rodinným podnikem." Jsme rádi, že rodinné firmy rostou a mají silnou touhu dosahovat dalšího růstu a úspěchu i do budoucna. Nicméně problémy, kterým tyto firmy musí čelit, jsou závažné a pokud nebudou včas vyřešeny, mohou mít negativní vliv na jejich budoucí úspěch," říká Christophe Bernard, ředitel firmy KPMG pro rodinné podniky. 'Rodinné podniky jsou dnes základní kostrou hospodářství v řadě zemí a zcela určitě tomu tak bude i do budoucna. Pokud se rodinné podniky naučí rychle a pružně reagovat na problémy, kterým musí čelit, jejich budoucnost bude zcela určitě dobrá."

Celou zprávu si můžete přečíst na webových stránkách: http://www.kpmgfamilybusiness.com

O zprávě

Tato zpráva je založena na výzkumu a průzkumech Centra firmy KPMG pro rodinné podnikání a využívá také výsledků dvou nedávných průzkumů, a to konkrétně:

Barometru evropského rodinného podnikání (European Family Business Barometers), který byl proveden v letech 2013 - 2015 ve spolupráci s organizaci EFB (Evropské rodinné podnikání - European Family Businesses) a který poskytl řadu informací o víře evropských rodinných firem v další budoucnost. Čtvrtá verze zprávy 'European Family Business Barometer: Determined to succeed - Barometr evropských rodinných firem: Předurčeni k úspěchu' byla vydána v září 2015 a byla založena na 1401 vyplněných dotaznících z 25 evropských zemí;

Další průzkum, který firma KPMG provedla se jmenuje Globální průzkum rodinného podnikání: Na rodině záleží: financování rodinných firem s pomocí jednotlivých soukromých investorů - Global Family Business Survey 'Family matters: financing family business growth through individual investors' byl proveden přímo firmou KPMG a zúčastnilo se ho 125 rodinných firem a 125 soukromých investorů z 29 zemí světa, které představují zhruba 82,4% celosvětového hrubého domácího produktu. Tato zpráva byla publikována v září 2014.

O společnosti KPMG

KPMG je globální síť poradenských firem, které nabízí auditorské služby, daňové poradenství a další poradenské služby. Podnikáme ve 155 zemích a pracuje pro nás více než 155 tisíc lidí z celého světa. Nezávislé firmy, které jsou členy sítě společnosti KPMG jsou sesterskými společnostmi švýcarské mateřské firmy KPMG International Cooperative (dále jen "KPMG International"). Každá z členských firem skupiny KPMG je právně samostatnou a oddělenou jednotkou a podniká na svůj vlastní účet.

O centru KPMG pro rodinné firmy

Odborníci z firmy KPMG již několik desítek let pracují s rodinnými firmami z různých zemí a rozumí charakteru rodinného podnikání. Centrum firmy KPMG pro rodinné podniky nabízí svým zákazníkům speciální služby, které jim umožní maximálně využít potenciálu rodinného podnikání.

http://www.kpmgfamilybusiness.com

Christophe Bernard, ředitel pro rodinné podniky, +33 (0)1 5568 9020, cbernard@kpmg.fr; Brian Bannister, ředitel pro komunikaci, +44 20 76942601, Brian.Bannister@kpmg.co.uk

 

ZDROJ KPMG International