Finanční vypořádání ve výši 197,6 milionů USD se týká odběratelů spedičních služeb poskytujících vnitrostátní a mezinárodní dopravu

20 Červenec , 2015, 14:10 BST Od Cotchett, Pitre & McCarthy, LLP Od ,Gustafson Gluek, PLLC Od

SAN FRANCISCO, 20. července 2015 /PRNewswire/ -- Následující zprávu vydaly právní firmami Cotchett, Pitre & McCarthy, LLP; Gustafson Gluek PLLC; Lockridge Grindal Nauen P.L.L.P; a Lovell Stewart Halebian Jacobson LLP.

Pokud fyzické osoby či společnosti využívaly služeb jistých dopravců, mohou mít nárok na potenciálně výrazné finanční vypořádání v rámci skupinových žalob. Toto je druhé oznámení v tomto případu. Vypořádání bylo dohodnuto s dalšími 19 žalovanými. Dříve bylo dosaženo dohody s 10 žalovanými. Úplný seznam žalovaných najdete na stránkách vypořádání: www.FreightForwardCase.com.    

Toto vypořádání představuje soudní spor, kterého předmětem je tvrzení, že se jisté dopravní společnosti tajně dohodly na cenách celosvětových dopravních a spedičních služeb, včetně dopravy ve Spojených státech a mezi USA a Čínou, Hongkongem, Japonskem, Tchaj-wanem, Indií, Německem, Velkou Británií a jinými částmi Evropy. Některé společnosti („žalovaní ve vypořádání"), které byly žalovány, přistoupily na dohodu o vypořádání. Žalovaní v rámci vypořádání popírají, že by měli udělat něco špatného. Soudní spor pokračuje dále se žalovanými, kteří nepřistoupili na dohodu o vypořádání.

Dopravci poskytují dopravní nebo logistické služby pro přepravu týkající se organizace nebo samotné dopravy zboží vzduchem nebo po moři a může obsahovat vedlejší železniční a automobilové služby, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní, a také související činnosti, jako jsou celní odbavení, skladování a pozemní služby.  

Členové skupiny jsou zahrnuti do jednoho nebo více vypořádání, pokud: 1) přímo zakoupili spediční služby; 2) od jakéhokoliv žalovaného souhlasícího s vypořádáním nebo nesouhlasícího s vypořádáním, jejich dceřiných společností nebo poboček; 3) od 1. ledna 2001 do 4. ledna 2011; 4) v USA nebo mimo USA, pro zásilky v rámci USA, do USA nebo z USA. Vše, co potřebujete vědět, se nachází v plném oznámení na stránkách www.FreightForwardCase.com, včetně informací o tom, kdo je nebo není členem skupiny.

Žalovaní, kteří přistoupili na dohodu o vypořádání, vytvoří Fond vypořádání ve výši minimálně 197,6 milionů USD. Částka, která bude přiznána každému odběrateli, bude určena dle přídělového plánu, který je uveden na stránkách www.FreightForwardCase.com.

Důležité informace

  • Odběratelé musí pro získání platby z vypořádání odeslat formulář žádosti online nebo poštou do 31. března 2016. Pokud odběratelé již zaslali formulář žádosti pro první kolo vypořádání, novou žádost podávat nemusí. Částka z druhého kola vypořádání jim bude automaticky vyplacena.
  • Odběratelům, kteří se neohlásí, nebude částka vyplacena a tito se vzdávají práva podat žalobu.
  • Odběratelé, kteří si chtějí zachovat právo na žalobu proti žalovaným, se musí zříci skupinové žaloby do 18. září 2015
  • Odběratelé, kteří chtějí zůstat ve skupinové žalobě, mohou vznést námitky k vypořádání do 18. září 2015.

Dne 2. listopadu 2015 proběhne jednání soudu, které rozhodne, zda souhlasí s (1) vypořádáním a (2) požadavkem úhrady nákladů právního zastoupení do výše 33% Fondu vypořádání plus úroky a náhradu soudních nákladů.  Po ukončení tohoto sporu může právní zástupce skupiny požádat soud o přiznání částky až 75 000 USD každému zástupci skupiny jako odměnu za služby každého zástupce skupiny, které poskytoval během získávání finančních prostředků pro skupinu.

Pro více informací o vypořádání a právech členů skupiny navštivte stránky www.FreightForwardCase.com nebo volejte 1-877-276-7340 (USA a Kanada) nebo 1-503-520-4400 (ze zahraničí), případně pište na dresu: Freight Forwarders Claims Administrator, P.O. Box 3747, Portland, OR, 97208-3747.

ZDROJ Cotchett, Pitre & McCarthy, LLP; Gustafson Gluek, PLLC; Lockridge Grindal Nauen P.L.L.P and Lovell, Stewart, Halebian, Jacobson LLPSouvisející odkazy

http://www.FreightForwardCase.com