Ge Huayong, předseda představenstva China UnionPay: Pohodlné platební služby napomáhají proměně i rozvoji cestovního ruchu

21 Září , 2015, 20:59 BST Od UnionPay International

ŠANGHAJ, Čína, 21. září 2015 /PRNewswire/ -- UnionPay, coby dynamicky se rozvíjející síť bankovních karet, bude i nadále posilovat svoji spolupráci napříč sektory s partnery z oblasti cestovního ruchu doma i v zahraničí, aby mohla turistům nabízet neustále se zlepšující platební služby. Poté, co dosáhne svého cíle „být dostupná kdekoliv, kde jsou čínští turisté", bude společnost UnionPay usilovat o poskytování služeb globálním zákazníkům tak, aby mohli také používat karty UnionPay kdekoliv, kam pojedou.

Tento nový plán dalšího rozvoje služeb UnionPay představil Ge Huayong, předseda představenstva China UnionPay, na 21. zasedání Valeného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) v Kolumbii. V současně době lze používat platební karty UnionPay ve více než 150 zemích a regionech, u více než 26 milionů obchodníků a ve více než 1,9 milionech bankomatů. Počet karet UnionPay vydaných v zahraničí přesáhl 46 milionů kusů, což znamená, že stále více zákazníků z celého světa může na svých cestách využívat těchto pohodlných a privilegovaných platebních služeb, které jim UnionPay nabízí.

Jak zdůraznil předseda představenstva, inovativní metody placení, jako například platby přes mobilní telefon, mohou vytvořit větší prostor pro rozvoj cestovního ruchu. V současné době je stále více turistů zároveň i držiteli platebních karet UnionPay. Z tohoto důvodu považuje celá řada zahraničních obchodníků přijímání karet UnionPay za důležitý prostředek i základní službu pro přilákání turistů.

Co se týče budoucí účasti UnionPay na rozvoji cestovního ruchu, předseda Ge Huayong zdůraznil v tomto směru tři opatření. Zaprvé společně s rychlým nárůstem nově vydaných karet v zahraničí se UnionPay zavázala poskytovat vysoce kvalitní služby globálním zákazníkům a jejím cílem je „být dostupná kdekoliv tam, kam cestují globální spotřebitelé". Zadruhé zrychlí UnionPay aplikaci svých inovativních produktů v oblasti cestovního ruchu. Prostřednictvím online rezervace, UnionPay QuickPass, mobilních plateb a dalších nově se objevujících platebních nástrojů uspokojí UnionPay zvyšující se poptávku po nejrůznějších platebních možnostech, která pramení z měnících se cestovních vzorců. Zatřetí dojde k dalšímu prohloubení  mezisektorové spolupráce s domácími i zahraničními zástupci cestovního ruchu. Kromě zlepšení platebních služeb bude UnionPay také spolupracovat s uznávanými výzkumnými institucemi s cílem vytvořit společné zprávy o výdajích turistů analýzou údajů držitelů karet UnionPay, které tak poslouží jako ukazatele vývojových trendů v oblasti cestovního ruchu.  

Počet čínských turistů cestujících do zahraničí dosáhl v roce 2014 počtu 107 milionů, což představuje meziroční nárůst o 19,5 %. Co se týče souhrnného počtu, Čína je již tři roky po sobě tím největší zdrojem turistů na světě. Očekává se, že počet zahraničních turistů navštěvujících Čínu i čínských turistů cestujících do zahraničí přesáhne v roce 2015 v obou případech 100 milionů.

Pro více informací: http://www.unionpayintl.com/

ZDROJ UnionPay InternationalSouvisející odkazy

http://www.unionpayintl.com