Hraběnka Spencerová byla zvolena Ashoka Fellow: ocenění obdržela za to, že vyplnila mezeru v péči o sirotky a ohrožené děti

02 Říjen , 2015, 07:00 BST Od Whole Child International

Hraběnka Spencerová, v doprovodu manžela Charlese, 9. hraběte Spencera, byla vyznamenaná v Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 2. října 2015 /PRNewswire/ -- Hraběnka Spencerová, která v roce 2004 založila Whole Child International, byla zvolena Ashoka Fellow. Díky tomuto ocenění za svou desetiletou vizionářskou práci při zřízení a budování Whole Child International se připojuje k světově největší a nejvlivnější síti sociálních podnikatelů.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151001/272926

Hrabě Spencer, který zasedá ve výboru Whole Child, se pochvalně vyjádřil k práci své ženy: "Karen je krásná žena s ještě krásnějším srdcem. Jsem naplněn úctou k tomu, čeho dosáhla za poslední dekádu pro tyto mučivě zranitelné děti. Jsem nadšený, že získala toto ocenění, a doufám, že to bude inspirovat více jednotlivců, společností a nadací, aby se k nám přidali ve snaze pomáhat těm nejpotřebnějším a nejubožejším dětem na světě."

Karen Spencer založila Whole Child International, když zjistila, že politika většiny významnějších organizací zabývajících se problematikou péče o děti v rozvojových zemích je zaměřená proti spolupráci se sirotčinci. Její charitativní instituce vyplňuje tuto mezeru a bylo prokázáno, že potenciálně zlepšuje životy milionů dětí.

Diego Diaz-Martin, výkonný ředitel Ashoky pro Mexiko, střední Ameriku a Karibik, řekl: "S potěšením vítáme Karen mezi naše Fellows. Rozpoznala významný celosvětový problém – nedostatečné investice času, vedení a dalších zdrojů do světových sirotčinců – přestože jsou stále zodpovědné za miliony dětí. Vytvořila dobře navržený, komplexní přístup, v němž bere v úvahu každou třídu činitelů působících v terénu."

Program Karen je unikátní, přizpůsobivý a inovační, je použitelný nejen v sirotčincích, ale i v mnoha dalších oblastech péče o děti. Pracuje se všemi odvětvími, spojuje se s vládami, akademickým světem a přímými poskytovateli péče. Whole Child spolupracuje s Globálním zdravotním institutem Duke University na měření a hodnocení výsledků, což napomáhá budoucímu rozvoji programu.

"Když jsem založila Whole Child, byla jsem nadšená, že nacházím způsob, jak dát těm nejohroženějším dětem šanci," řekla Karen Spencerová. "Toto ocenění Ashokou pomůže zviditelnit reálnou potřebu kvalitní péče, ale také vzrušující skutečnost, že dnes, s existujícími zdroji a zařízeními, můžeme udělat něco proto abychom těmto zapomenutým dětem dali šanci žít produktivní život.

"Dnes máme tu čest poskytovat služby vládě Salvadoru, která uskutečňuje prezidentovu ambiciozní iniciativu zvýšit kvalitu péče o ohrožené děti v zemi. Chtěla bych také poděkovat Meziamerické rozvojové bance, Korejskému fondu pro snížení chudoby a soukromým dárcům, kteří nám umožnili dojít takhle daleko. Doufejme, že toto ocenění přinese více podpory naší práci, neboť existuje takové množství nuzných dětí a tolik dalších vlád, které mají zájem o spolupráci s námi, aby pomohly svým dětem dosáhnout plného potenciálu."

Další informace o Whole Child International a o přijetí hraběnky Spencerové mezi Ashoka Fellows najdete na stránce https://www.ashoka.org/fellow/karen-spencer.

O Whole Child International (www.wholechild.org)

Whole Child International je nevládní nezisková organizace (NGO), která pracuje na zlepšování kvality péče o ohrožené děti v sirotčincích a jiných zařízeních pro děti s omezenými zdroji.

O Ashoce (www.ashoka.org)

Ashoka nastartovala odvětví sociálního podnikání a aktivovala partnery z mnoha oborů po celém světě, kteří se stále více obracejí k podnikatelským talentům a novým plánům jak řešit společenské problémy. Založená Billem Draytonem roku 1980, Ashoka poskytuje platformu lidem, kteří touží změnit svět.

Kontakt: Andrea Iturbe
Edelman, Los Angeles
323-202-1045
Andrea.Iturbe@edelman.com

ZDROJ Whole Child InternationalSouvisející odkazy

http://www.wholechild.org