Názvy s doménou .Pharmacy budou obecně přístupné od 3. června 2015

28 Květen , 2015, 02:33 BST Od National Association of Boards of Pharmacy

MOUNT PROSPECT, Illinois, 28. května 2015 /PRNewswire/ -- Národní asociace lékárenských rad (The National Association of Boards of Pharmacy® - NABP®) s potěšením oznamuje, že internetová doména .pharmacy bude obecně k dispozici od 3. června 2015. V té době se budou moci všechny lékárny a související subjekty ucházet o názvy s doménou .pharmacy.

Doména nejvyššího řádu (TLD) .pharmacy byla spuštěna v roce 2014 a asociace NABP schválila více než 300 názvů s doménou .pharmacy, o které bylo požádáno v předcházejícím časově omezeném registračním období. NABP vytvořila TLD doménu .pharmacy, aby měli spotřebitelé z celého světa možnost jasně identifikovat bezpečné a legální internetové lékárny a související zdroje.

Žádosti z konce omezeného období registrace všech aktivních lékáren se aktuálně posuzují a schválení žadatelé mohli registrovat své doménové názvy už od 1. května.

Kromě subjektů, které již byly akreditovány v rámci programů Verified Internet Pharmacy Practice Sites® (VIPPS®) a Veterinary-Verified Internet Pharmacy Practice Sites® (Vet-VIPPS®) nebo schváleny v rámci programu schvalování internetové reklamy NABP ( NABP e-Advertiser Approval Program), musí subjekty, které se usilují o název domény .pharmacy, nejdříve podat žádost, zaslat podpůrné dokumenty a registrační poplatek do NABP. NABP posoudí zaslanou dokumentaci, aby se zajistila shoda s normami programu. V rámci procesu posuzování žádostí je také nutné, aby byl obsah navrhovaných internetových stránek dostupný k náhledu ze strany NABP, a to buď na stávajících stránkách nebo na testovacích internetových stránkách. NABP zakládá síť mezinárodních regulačních skupin, které mají usnadnit posuzování žádostí o názvy domén z celého světa. Žadatelé mohou po schválení registrovat své názvy domén prostřednictvím jednoho ze zúčastněných registrátorů NABP.

NABP posoudila téměř 11 000 internetových stránek, které na internetu prodávají léky na lékařský předpis, a došla k závěru, že 96 % z nich neodpovídá lékárenským předpisům a normám, které byly stanoveny za účelem ochrany zdraví veřejnosti. Toto zjištění prokazuje potřebu domény nejvyššího řádu (TLD) .pharmacy. NABP poskytne doménu .pharmacy pouze legitimním provozovatelům internetových stránek, kteří dodržují farmaceutické předpisy platné v místě jejich sídla nebo v místě bydliště jejich pacientů a spotřebitelů, aby tito mohli snadno najít bezpečné internetové lékárny.

Dodatečné informace o programu .Pharmacy TLD a také informace o bezpečném nákupu léků na internetu jsou dostupné na stránkách www.safe.pharmacy.

NABP je nezávislou mezinárodní a nestrannou asociací, která spolupracuje s asociacemi členských zemí a jurisdikcemi za účelem ochrany zdraví veřejnosti.

ZDROJ National Association of Boards of PharmacySouvisející odkazy

http://www.nabp.net