Pátý workshop technologií TD-LTE a spekter se s úspěchem uskutečnil dne 12. října v maďarské Budapešti

13 Říjen , 2015, 04:13 BST Od TD INDUSTRY ALLIANCE

BUDAPEŠŤ, Maďarsko, 13. října 2015 /PRNewswire/ -- Dne 12. října  společnosti International Telecommunications Union (ITU), China Mobile, Global TD-LTE Initiative (GTI) a Telecommunication Development Industry Alliance (TDIA) pořádaly společně během mezinárodní akce ITU Telecom World 2015 pátý workshop technologií TD-LTE a spekter, který měl za cíl snadnější identifikaci celosvětově sjednoceného programu pro plánování spekter a sdílení škálového efektu. Tohoto workshopu se zúčastnili Zhao Houlin, generální tajemník ITU, zástupce předsedy CEPT ECC, hlavní výkonní ředitelé společností GSMA, GTI a TDIA, pan Mo Wei, člen vedení CPC Leadership Group a generální ředitel hlavního úřadu MIIT v Číně, pan Li Zhengmao, zástupce generálního ředitele společnosti China Mobile, technický ředitel společnosti KT, stejně jako vysocí manažeři regulačních úřadů a operátorů z celého světa.

Tato akce prezentovala rozvoj technologie 4G TD-LTE v různých částech světa, nahlédla do budoucnosti rozvoje mobilní širokopásmové technologie 5G a dotkla se také nedostatku spektra, který je způsoben rychlým rozvojem mobilního širokopásmového připojení. Mezinárodní telekomunikační unie ITU předpokládá, že do roku 2020 bude celosvětová poptávka po spektru v rozsahu 1340-1960 MHz pětkrát vyšší než v roce 2010. Proto bude pro budoucnost klíčové získat větší zdroje spektra a efektivně je využít. V tomto kontextu jsou výhody a hodnota spektra TDD vyloučené, včetně asymetrického spektra, flexibilního přidělování časů příchozího a odchozího signálu a ultra rychlého přenosu dat díky efektivnějšímu využití nepřetržitého rozsáhlého spektra. Kromě široce využívaného spektra TDD v pásmu 2,3 GHz/2,6 GHz se diskuze delegátů soustředila na globální plánování a aplikaci zlatého pásma 3,5 GHz a delegáti souhlasili, že zpřístupnění spektra TDD pomocí nepřetržitého širokopásmového připojení by bylo pro takové pásmo efektivnější. Mnoho zemí včetně Kanady, Velké Británie a Japonska vydalo své licence pro využívání pásma 3,5 GHz, které se stalo světově populární při využití technologie TD-LTE.

Účastníci akce navrhovali, že pro budoucí plánování spekter bude lepší, když světové regulační úřady nejdříve ještě efektivněji využijí již přidělená spektra mobilního širokopásmového připojení, zejména využijí technologii TD-LTE z důvodu efektivity spektra TDD a harmonizují globální alokaci; a za druhé, na nadcházející radiokomunikační konferenci WRC-15 by za účelem uspokojení poptávky způsobené prudkým nárůstem provozu a rozvojem technologie 5G mělo toto odvětví usilovat o větší počet frekvenčních zdrojů, obzvláště o pásmo c (c-band), pro které je spektrum TDD vhodnější.

ZDROJ TD INDUSTRY ALLIANCE