Also from this source

You just read:

Přední světové zdravotnické instituce se společností Philips digitalizují pracovní postupy v patologii pro lepší diagnózu onemocnění

News provided by

Royal Philips

Sep 08, 2015, 02:15 ET