Prohlášení Anheuser-Busch InBev o společnosti SABMiller plc

16 Září , 2015, 22:52 BST Od Anheuser-Busch InBev

BRUSEL, 16. září 2015 /PRNewswire/ -- Společnost Anheuser-Busch InBev (AB InBev) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) se vyjadřuje k prohlášení, které učinila skupina SABMiller plc. Společnost AB InBev potvrzuje, že AB Inbev podala představenstvu skupiny SABMiller's návrh, který se týká spojení těchto dvou společností. Záměrem AB InBev je pracovat s představenstvem skupiny SABMiller na doporučené transakci.

Není zaručeno, že tento záměr povede k nabídce nebo dohodě nebo stanovení podmínek takové dohody.

Dle potřeby bude učiněno další prohlášení.

V souladu s pravidlem 2.6(a) Kodexu upravujícího převzetí a fúzí společností (City Code on Takeovers and Mergers, dále jako „Kodex", musí společnost AB InBev nejpozději do 17:00 hodin ve středu 14. října 2015 buďto oznámit záměr firmy učinit nabídku společnosti SABMiller v souladu s pravidlem 2.7 Kodexu, nebo oznámit, že nemá v úmyslu předložit nabídku pro společnost SABMiller, a v tomto případě bude takovéto oznámení považováno za prohlášení podle pravidla 2.8 Kodexu. Tento konečný termín může být prodloužen pouze se souhlasem společnosti SABMiller a úřadu Takeover Panel,  to v souladu s pravidlem 2.6(c) Kodexu.

V souladu s pravidlem 2.10 Kodexu společnost AB InBev potvrzuje, že ke dni, kdy činí toto oznámení, má emitováno celkem 1 608 242 156 kmenových akcií bez nominální hodnoty, které jsou obchodovatelné na burze Euronext Brussels (ISIN: BE0003793107). Společnost AB InBev má program amerických depozitních certifikátů (American Depositary Receipts - „ADR"), kde je depozitářem banka The Bank of New York Mellon. Každá akcie ADR představuje jednu kmenovou akcii AB InBev. Americké depozitní certifikáty (ADR) jsou obchodovány na newyorské burze cenných papírů (ISIN: US03524A1088).

Tato tisková zpráva bude uvedena v angličtině, holandštině a francouzštině na internetových stránkách www.ab-inbev.com .

POZNÁMKY

Požadavky na zveřejnění podle kodexu upravujícího převzetí společností ("Kodex")

Podle pravidla 8.3(a) Kodexu musí každý subjekt, který má zájem o 1% nebo větší objem kterékoli třídy příslušných cenných papírů nabízené společnosti nebo cenných papírů osoby, která nabízí cenné papíry (tj. nabízejícího, který není nabízejícím, u něhož bylo oznámeno, že jeho nabídka je nebo pravděpodobně bude výhradně v hotovosti), učinit prohlášení o otevřených pozicích,  tzv. Opening Position Disclosure, a sice po zahájení nabídkového období, a má-li být prohlášení učiněno později, pak musí být učiněno po oznámení, v němž je poprvé uvedena osoba, která cenné papíry nabízí. Opening Position Disclosure musí obsahovat údaje o podílu dané osoby a jeho krátkých pozicích, které drží ve vztahu k relevantním cenným papírům (i) společnosti, která je předmětem nabídky, a (ii) osoby, která nabízí cenné papíry, a údaje o případných právech na úpis těchto papírů. Prohlášení Opening Position Disclosure, které činí osoba, na kterou se vztahuje pravidlo 8.3(a), musí být učiněno nejpozději do 15.30 hodin londýnského času/16.30 hodin SEČ v 10. pracovní den po počátku nabídkového období a případně nejpozději do 15.30 hodin londýnského času/16.30 hodin SEČ v 10. pracovní den po oznámení, v němž je poprvé uvedena osoba, která cenné papíry nabízí. Příslušné subjekty, které před termínem prohlášení Opening Position Disclosure obchodují s danými cennými papíry společnosti, která je předmětem nabídky, nebo osoby, která nabízí cenné papíry, musí místo toho učinit prohlášení o obchodování s těmito cennými papíry, tzv. Dealing Disclosure.

Podle pravidla 8.3(b) Kodexu musí každý subjekt, který drží 1% nebo větší objem kterékoli třídy příslušných cenných papírů společnosti, jež je předmětem nabídky, nebo cenných papírů osoby, která nabízí cenné papíry nebo takový objem získá, učinit prohlášení Dealing Disclosure, jestliže tento subjekt obchoduje s příslušnými cennými papíry společnosti, která je předmětem nabídky, nebo osoby, která nabízí cenné papíry. Dealing Disclosure musí obsahovat údaje o příslušném obchodu a o podílu daného subjektu a jeho krátkých pozicích, které má ve vztahu k relevantním cenným papírům (i) společnosti, která je předmětem nabídky, a (ii) osoby, která nabízí cenné papíry, a údaje o případných právech na úpis těchto papírů, pokud tyto údaje nebyly dosud zveřejněny podle pravidla 8. Prohlášení Dealing Disclosure, které činí subjekt, na nějž se vztahuje pravidlo 8.3(b), musí být učiněno nejpozději do 15.30 hodin londýnského času/16.30 hodin SEČ v pracovní den, který následuje po dni daného obchodu.

Jednají-li společně na základě formální či neformální smlouvy nebo dohody dva nebo více subjektů za účelem nabytí nebo získání kontroly nad podílem příslušných cenných papírů společnosti, která je předmětem nabídky, nebo osoby, která nabízí cenné papíry, pak se pro účely pravidla 8.3 považují za jednu osobu.

Prohlášení Opening Position Disclosure musí dále učinit společnost, která je předmětem nabídky, stejně jako kterýkoliv nabízející, a prohlášení Dealing Disclosure musí dále učinit společnost, která je předmětem nabídky, každý nabízející i každý osoba jednající s někým z nich ve shodě (viz pravidlo 8.1, 8.2 a 8.4).

Údaje o společnosti, která je předmětem nabídky, a o nabízejícím, k jejichž relevantním cenným papírům se musí podat prohlášení Opening Position Disclosure a Dealing Disclosure, lze nalézt v seznamu Disclosure Table na webových stránkách úřadu Takeover Panel na adrese www.thetakeoverpanel.org.uk, kde jsou uvedeny též údaje o počtu příslušných cenných papírů v emisi a o tom, kdy začalo nabídkové období a kdy byl poprvé určen nabízející. Máte-li pochybnosti o tom, zda je vaší povinností podat prohlášení Opening Position Disclosure či Dealing Disclosure, obraťte se na odbor Market Surveillance Unit úřadu Takeover Panel na tel. č. +44 (0)20 7638 0129.

 

KONTAKTY NA ANHEUSER-BUSCH INBEV

Média

Investoři

Marianne Amssoms

Tel.: +1-212-573-9281

E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com

Graham Staley

Tel.: +1-212-573-4365

E-mail: graham.staley@ab-inbev.com

Karen Couck

Tel.: +1-212-573-9283

E-mail: karen.couck@ab-inbev.com

 

Kathleen Van Boxelaer

Tel.: +32-16-27-68-23

E-mail:kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

 

Christina Caspersen

Tel.: +1-212-573-4376

E-mail: christina.caspersen@ab-inbev.com

 

Heiko Vulsieck

Tel.: +32-16-27-68-88

E-mail: heiko.vulsieck@ab-inbev.com

Steve Lipin, Brunswick Group US

Tel.: +1-212-333-3810

E-mail : slipin@brunswickgroup.com

 

Richard Jacques, Brunswick Group UK

Tel.: +44-20-7404-5959

E-mail : rjacques@brunswickgroup.com

O společnosti Anheuser-Busch InBev Anheuser-Busch InBev je veřejně obchodovaná společnost (Euronext: ABI) se sídlem v belgickém Leuvenu a její americké depozitní certifikáty se obchodují na newyorské burze cenných papírů (NYSE: BUD). Je to přední světový producent piva, jedna z pěti hlavních společností poskytujících spotřebitelské produkty. Pití piva se dá vnímat jako prvotní sociální síť, která spojuje lidi už po tisíce let, a naše portfolio více než 200 pivních značek pokračuje v trendu vytváření pevných vazeb se spotřebiteli. Ty obsahují světové značky jako Budweiser®, Corona® a Stella Artois®; mezinárodní značky Beck's®, Leffe® a Hoegaarden®; a lokálně oblíbené Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® a Jupiler®. Odhodlání společnosti Anheuser-Busch InBev poskytovat kvalitu se má více než 600letou pivovarnickou tradici původem z pivovaru Den Hoorn v belgickém městě Leuven a průkopnického ducha pivovaru Anheuser & Co, který byl založen ve městě St. Louis v USA v roce 1852. Prostřednictvím zeměpisné diverzifikace s vyváženou angažovaností na rozvinutých i rozvíjejících se trzích společnost AB InBev plně využívá kolektivní síly svých přibližně 155 000 zaměstnanců, kteří působí ve 25 zemích na celém světě. V roce 2014 společnost AB InBev dosáhla tržeb 47,1 miliard USD. Společnost usiluje o to, aby byla nejlepší pivovarnickou společností, která bude spojovat lidi pro vytvoření lepšího světa. Více se dozvíte na internetových stránkách ab-inbev.com, na facebook.com/ABInBev nebo na Twitteru přes @ABInBevNews.

Uvedené informace představují regulované informace dle výkladu belgické královské vyhlášky ze dne 14. listopadu 2007, která se týká povinností emitentů finančních nástrojů schválených k obchodování na regulovaném trhu.

ZDROJ Anheuser-Busch InBevSouvisející odkazy

http://www.ab-inbev.com