RaySafe představila mimořádný systém monitorování dávek radiace v reálném čase na CIRSE 2015

28 Září , 2015, 05:10 BST Od Fluke Biomedical

Dozimetr RaySafe i2 bude představen v pavilonu ochrany proti radiaci v rámci CIRSE

EVERETT, Washington, 28. září 2015 /PRNewswire/ -- Unfors RaySafe Inc., společnost Fluke Biomedical a přední výrobce řešení pro monitorování dávek v reálném čase pro laboratoře vystavené vysokým dávkám bude vzdělávat intervenční radiology v oblasti měření a snižování své vlastní radiační dávky na 30. každoročním zasedání Kardiovaskulární a intervenční radiologické společnosti v Evropě (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe - CIRSE) 26.-30. září v Lisabonu v Portugalsku.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150304/179432LOGO

Účastníci CIRSE se dozví o významných výhodách, které může systém RaySafe i2 nabídnout intervenčním radiologům, elektrofyziologům, intervenčním kardiologům a jinému klinickému personálu za účelem snížení radiační dávky. Nadměrná radiace je spojována s rozvojem nebezpečných zdravotních problémů, jako je šedý zákal a dokonce nádory mozku. Aktivní dozimetrický systém RaySafe i2 poskytuje informace v reálném čase ohledně osobní radiační expozice, což umožňuje lékařskému personálu změnit své chování za účelem minimalizace jejich expozice.

„Na základě své vlastní zkušenosti s prací s ionizujícím zářením během své kariéry mám pocit, že je zásadní, aby lékaři, zdravotní sestry, ale také ředitelé nemocnic rozuměli závažným zdravotním důsledkům, které mohou souviset a také souvisí s dlouhodobou radiační expozicí," uvedl profesor Böckler z oddělení vaskulární a endovaskulární chirurgie Fakultní nemocnice v Heidelbergu „Evropská zdravotnická zařízení jsou průkopníky v ochraně proti nepříjemným zdravotním dopadům, které souvisí s nadměrnou expozicí radiaci, a hledala způsoby, které mohou chránit proti tomuto typu expozice a zvýšit povědomí prostřednictvím pokročilých technologií, jako je RaySafe i2."

RaySafe Dose Hero
Nově v tomto roce budou mít všichni účastnicí CIRSE příležitost zahrát si Hrdinu dávky RaySafe (RaySafe Dose Hero). RaySafe vytvořila rychlou interaktivní hru ovládanou přes Xbox-Kinect k testování schopnosti účastníků CIRSE virtuálně pomoci chirurgovi a zároveň se vyhnout expozici nadměrné radiaci. V prvním kole musí hráč sesbírat nástroje a předat je během procedury chirurgovi, tedy pohybovat se po místnosti a v různých bodech se setkávat s radiací. Během druhého kola hráč obdrží z RaySafe i2 zpětnou vazbu o dávce v reálném čase, což ho/ji vzdělává v tom, jaké expozici byl/a vystaven/a během jediné procedury.

„Je zde nedostatek povědomí o zbytečné radiační expozici zdravotnického personálu v nemocnicích a na klinikách. Zavedli jsme hru RaySafe Dose Hero, aby mohli návštěvníci vidět své vlastní výsledky ve zpětné vazbě o dávce v reálném čase z RaySafe i2," uvedl Bart LeClou, ředitel obchodní oblasti „Osobní dozimetrie" ve Unfors RaySafe. „Systém i2 poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, aby mohl být proveden nápravný krok za účelem pomoci každému člověku na operačním sále. Lékaři a jejich klinický tým potřebují podporu za účelem pomoci učinit z rentgenových laboratoří bezpečné místo v nemocnicích na celém světě a my jste zde, abychom jim pomohli."

Pokud se chcete dozvědět více o bezpečnosti radiační dávky a monitorování dávky v reálném čase, navštivte stánek RaySafe č. RPP4 během CIRSE. Účastníkem bude také profesor Bockler, který bude diskutovat o svých zkušenostech a o pohledech, které se týkají radiační bezpečnosti personálů.

O Fluke Biomedical
Důvěra v otázce měření, na kterém záleží.
Fluke Biomedical je prvotřídní globální poskytovatel testovacího a měřicího zařízení a služeb pro zdravotnický průmysl. Poskytujeme služby technikům z oblasti biomedicíny, technikům pro zajištění kvality, lékařům, onkologům a odborníkům na radiační bezpečnost a trvale rozšiřujeme náš rozsah řešení většímu počtu zdravotnických pracovníků a odborníků v oblasti bezpečnosti. Pro více informací navštivte stránky www.flukebiomedical.com.

O společnosti Unfors RaySafe, Inc.
Unfors RaySafe, což je společnost Fluke Biomedical, je předním výrobcem nástrojů pro zajištění kvality a servis diagnostického rentgenového zařízení a řešení pro monitorování dávek v reálném čase pro laboratoře vystavené vysokým dávkám. Dnes produkty RaySafe používají tisíce spokojených lékařů, servisních techniků, techniků v oblasti biomedicíny, vládní inspektoři a velcí výrobci kvalitních rentgenových strojů na celém světě. Pro více informací navštivte stránky www.raysafe.com a sledujte nás na Facebooku a @Unfors_RaySafe.

Více informací získáte na: 
Marissa Confredo
KNB Communications
203-504-8230, kl. 135
mconfredo@knbcomm.com

ZDROJ Fluke BiomedicalSouvisející odkazy

http://www.flukebiomedical.com