Výstava Čína-SVE (China-CEEC Expo) měla velký úspěch

19 Červen , 2015, 11:04 BST Od Ningbo Municipal Bureau of News

NINGBO, Čína, 19. června 2015 /PRNewswire/ -- Protože se první hostování Výstavy investic a obchodu Čína-SVE (China-CEEC Investment and Trade Expo) v Ningbo chýlí ke konci, město oslavuje tuto pětidenní akci, která po svém otevření dne 8. června položila základy pro budoucí úspěchy.

S hlavním tématem „navázání a rozšíření spolupráce a společné budování Hedvábné stezky" se Výstava Čína-SVE konala v souladu s Bělehradskými zásadami spolupráce mezi Čínou a zeměmi SVE (Belgrade Guidelines for Cooperation between China and the CEE countries), které byly podepsány v srbském Bělehradu v prosinci roku 2014.

Výstavy Čína-SVE se zúčastnily tisíce představitelů vlád a zástupců firem z Číny a z 16 zemí střední a východní Evropy.

Na této pětidenní akci se konala investiční sympózia, obchodní fóra a kulturní akce, které mají propagovat spolupráci mezi Čínou a zeměmi SVE pro posílení mezinárodních vlivů provincie Zhejiang a zlepšení přístavní ekonomiky města Ningbo.

Během semináře o investiční spolupráci v rámci výstavy Čína-SVE vedlo více než 70 vládních úřadů a firem ze zemí SVE rozsáhlé rozhovory s více než 200 zástupci vládních sektorů, institucí na podporu investic a domácích podniků v rámci 132 projektů spolupráce, které se týkaly infrastruktury, cestovního ruchu, výroby, potravin a léků.

V kongresovém centru Ningbo International Convention Center organizátoři také hostili veletrh se speciálními výrobky ze zemí střední a východní Evropy, který má oslovit domácí odběratele z Číny. Tohoto veletrhu se zúčastnilo celkem 201 firem z 16 zemí SVE, které vystavovaly více než 3 000 druhů výrobků, např. víno, med, řemeslné výrobky a kosmetiku.

Navíc bude zahájena výstavba výstavních prostor o rozloze 70 000 metrů čtverečních, kde mají být vystavovány speciální výrobky ze zemí střední a východní Evropy, s celkovým investičním rozpočtem 4 miliardy yuanů (644 milionů USD), což by podle organizačního výboru mělo přilákat více návštěvníků a odběratelů z Číny a ze zahraničí.

Hlavní částí výstavy Čína-SVE, Fóra na téma rozvoje spolupráce (China-CEEC Forum on Cooperation Development) se zúčastnilo mnoho vládních představitelů z Číny a zemí střední a východní Evropy, aby prodiskutovali možnosti posílení spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy v rámci „Iniciativy pásu a cesty" (Belt and Road Initiative).

Iniciativu v roce 2013 prosadil prezident Xi Jinping za účelem obnovení dvou starověkých obchodních tras a dalšího uvolňování trhu vzájemně prospěšným způsobem.

Navíc zde organizátoři pořádali velký počet akcí ve snaze prohloubit vzájemné vztahy mezi oběma stranami v rámci kultury a cestovního ruchu.

Město Ningbo pořádalo v muzeu Ningbo Museum of Art druhou Výstavu současného umění ze zemí SVE (CEE Countries Contemporary Artwork Exhibition), která shromáždila 74 olejomaleb od 19 umělců ze 16 zemí SVE. Umělecká výstava poskytuje společnou platformu pro umělce z Číny a východní Evropy, kteří si zde mohou vyměňovat své zkušenosti a lépe se poznat.

Během Konference cestovního ruchu (China, Ningbo - CEEC Tourism Cooperation and Exchange Conference), která se konala dne 10. června, byla mezi oběma stranami podepsána celá řada dohod o spolupráci v cestovním ruchu, které napomáhají vzájemnému rozvoji turistiky.

Všechny tyto aktivity a bilaterální dohody by podle očekávání měly být silným impulzem pro oživení čínské spolupráce se zeměmi SVE v oblasti Ekonomického pásu hedvábné stezky (Silk Road Economic Belt) v rámci ekonomiky, obchodu, kultury a cestovního ruchu.

Více informací:
http://www.cceecexpo.org/site_en/index.html
http://english.ningbo.gov.cn/

Odkazy na obrázky:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=255908

ZDROJ Ningbo Municipal Bureau of NewsSouvisející odkazy

http://english.ningbo.gov.cn