39 internationale NGOer opfordrer den danske regering til ikke at støtte genoptagelsen af den kommercielle hvalfangst

09 Maj, 2007, 10:06 BST fra Whale and Dolphin Conservation Society

KØBENHAVN og MÜNCHEN, Tyskland, May 9 /PRNewswire/ -- I et åbent brev der i dag er sendt til Miljøminister Connie Hedegaard og Udenrigsminister Per Stig Møller, udtrykker 39 internationale NGOer bekymring over at den danske regering på møder i Hvalfangstkommissionen(IWC) støtter genoptagelsen af den kommercielle hvalfangs.

Få dage før det naeste møde i IWC, som finder sted 28 til 31 maj i Anchorage, Alaska, USA udtrykker NGOerne en voksende bekymring over den danske holdning. Denne støtte til genåbning af kommerciel hvalfangst nåede et højdepunkt sidste år hvor Danmark stemte for "St.Kitts og Nevis erklaeringen", som slår fast "at stoppet for kommerciel hvalfangst ikke mere er nødvendigt". Det åbne brev til ministrene henviser til en raekke nye eksempler på, at den danske regerings holdning til beskyttelse af hvaler er i konflikt med resten af EU, der har en klar holdning imod kommerciel hvalfangst og international handel med hvalprodukter.

"Danmarks holdning er nu helt i modstrid med Danmarks hidtidige gode omdømme i relation til miljøspørgsmål internationalt og i EU, samt det faktum at flertallet af den danske befolkning er imod kommerciel hvalfangst, skriver Sue Fisher fra Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) på vegne af de 39 NGOer.

På et møde, der den 1 maj blev afholdt med danske NGOer, oplyste Udenrigsministeriets Ole Samsing, der repraesenterer Danmark i IWC, at han på vegne af Danmark er klar til at støtte Japans ønske om en kvote for kommerciel fangst af vågehvaler i det Okhotske hav ud for Japans kyst. Hvis Japans forslag vedtages vil dette betyde en omgåelse af IWCs stop for kommerciel hvalfangst.

De 39 internationale NGOer opfordrer på det kraftigste den danske regering til på det kommende IWC møde, at modsaette sig enhver form for genoptagelse af kommerciel hvalfangst, og tillige at modsaette sig ethvert forsøg på at legalisere international handel med hvalprodukter, som måtte komme op på den 14. CITES Konference, der afholdes 3 til 15 juni 2007 i Den Hag i Holland.

Det åbne brev kan ses på:

http://www.stopkommercielhvalfangst.com/

Et interview fra IWC mødet 2006, hvor den danske IWC komissaer Ole Samsing, forklarer den danske støtte til St Kitts og Nevis erklaeringen kan ses på:

http://www.stopkommercielhvalfangst.com/

  
  Yderligere information:

  Faglig konsulent: 
  Birgith Sloth
  mob. +45-20890439
  Email: Be-eco@mail.tele.dk

  Whale and Dolphin Conservation Society, WDCS

  Nicolas Entrup
  WDCS Germany
  T. +49-89-6100-2395 
  E-Mail: Nicolas.entrup@wdcs.org

KILDE Whale and Dolphin Conservation Society