Alle deltagere støtter CTI program

20 Maj, 2009, 02:43 BST fra Indonesian Marine and Fishery Affairs Ministry

JAKARTA, Indonesien, May 20 /PRNewswire/ --

Statslederne og regeringslederne fra seks lande, indbefattet Indonesien, Malaysia, Filipperne, Papua New Guinea (PNG), Salomonøerne og Østtimor underskrev officielt en koral trekants initiativ (Coral Triangle Initiative: CTI) leder erklaering fredag den 15. Maj 2009 i Manado. Derudover enedes alle stats- og regeringslederne under åbningen af CTI topmødet om formelt at lancere et program vedr. koral trekant initiativet for koralrev, fiskeri og madvarer samt tilpasning til klimaaendring (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Securities and Adaptation to Climate Change: CTI-CFFC) og ved akklamation erklaeret at indføre en regional handlingsplan (RPOA).

RPOA har fem hovedformål, nemlig udvikling af havscenen med første prioritet på havområdet, økosystembaseret fiskeri management, bekendtgørelse om og effektiv management af havbeskyttet område og tilhørende netvaerker, klimaaendring tilpasning og bevaring af truede arter så vel som forbedring af deres eksistensbetingelser.

I lanceringen af CTI-CFFC findes ikke alene internationale institutioner som hidtil har støttet CTI programmer men også adskillige andre medlemslande af CTI har givet udtryk for deres forpligtelse til at yde tilskud til implementeringen af RPOA og NPOA (nationale handlingsplaner) blandt andet: Indonesien bidrager med finasielle tilskud på 5 millioner USD, PNG 2 millioner USD, Filippinerne 5 millioner USD og Malaysia med 1 million USD.

Forpligtelserne fra koral trekants medlemslandene var ikke en del af dem der ydes af de internationale institutioner som hidtil har udtrykt deres forpligtelse såsom: USA har forpligtet at yde tilskud på 41,6 millioner USD (1,6 millioner USD blev praesenteret under en aftale med den indonesiske Hav og fiskeri minister - DKP og NOAA fra USA, Globale miljø faciliteter (GEF) med 63 millioner USD og Australien med 2 millioner AUD som tidligere naevnt i en interaktiv dialog med udviklingspartnere.

CTI topmødet var den største begivenhed blandt en raekke aktiviteter der blev afviklet samtidigt med Verdens havkonferencen i Manado fra den 11. til den 15. maj 2009. Aktiviteterne blev indledt med en teknisk session om klimaaendringer med resultatet af klarlaeggelse af prioriteter for seks lande vedr. klimaaendring betydning og dens tilpasningsbestraebelser. Fra den 12. til den 13. maj 2009 blev der afholdt et CTI senior officielt møde (SOM) for at forberede implementeringen af CTI topmødet.

Nu er der givet politisk støtte fra alle landene, planen er klar, der er etableret en institution, finansiel støtte så vel som teknisk assistance er på plads og tilgaengelig. Faciliteterne vil forstaerke implementeringen af planerne som der er opnået neighed om. Under CTI partnerskabsmødet støttede alle landene og de internationale institutioner så vel som internationale og nationale NGO'er uforbeholdent CTI programmet.

  
  For yderliger eoplysninger, kontakt venligst:
  Dr. Soen'an H. Poernomo, M.Ed,
  Leder af data, statistik og informationscentret, Hav og
  fiskeri ministeriet,
  Mobil telefonnummer: +62-8161933911

KILDE Indonesian Marine and Fishery Affairs Ministry