Amerikansk Ret Klar Til At Underrette Royal Ahold N.V. Investorer Som Resultat Af Globalt Forlig På $1.1 Milliard Indgået I Gruppesøgsmål.

17 Jan, 2006, 09:26 GMT fra The United States District Court for the District of Maryland

BALTIMORE, Maryland, January 17 /PRNewswire/ -- Et multinationalt underretningsprogram begyndte idag, som befalet af United States District Court for the District of Maryland, for at gøre investorer, maeglere, finansielle institutioner og andre nominelle ejere, som købte eller modtog Royal Ahold N.V. ordinaere aktier og/eller American Depository Receipts (ADR'er) som dividende fra 30. juli 1999 til og med 23. februar 2003 opmaerksomme på et forlig på USD $1,1 milliard indgået i et gruppesøgsmål mod Royal Ahold og talrige medtiltalte.

Royal Ahold meddelte den 24. februar 2003, at de havde oppustet indtaegter med mindst $500 millioner baseret på handlinger af Ahold's helejede datterselskab, U.S. Foodservice. Den 24. februar 2003 informerede Ahold endvidere investorer om, at Ahold ville omvurdere sin tidligere offentliggjorte omsaetning, som firmaet fejlagtigt konsoliderede fra visse joint venturer. Vaerdien af Ahold ordinaere aktier og ADR'er faldt efter Ahold's meddelelse 24. februar 2003 med mere end 60 %.

I henhold til gruppesøgsmålet offentliggjorde Ahold i sidste ende omvurderinger på mere end $24 milliarder i omsaetning og $1,1 milliard i indtaegter. Søgsmålet haevder, at de sagsøgtes handlinger praesenterede et fejlagtigt økonomisk billede af Ahold til investorer og kunstigt oppustede prisen på Aholds ordinaere aktier og ADR'er i perioden fra 30. juli 1999 til og med 23. februar 2003.

Retten definerede "gruppemedlem" i forliget til at inkludere alle personer og enheder, som købte eller modtog Royal Ahold N.V. ordinaere aktier og /eller ADR'er som dividende fra 30. juli 1999 til og med 23. februar 2003, uanset hvor sådanne personer bor, eller købte deres Royal Ahold aktier.

Bekendtgørelser vil blive udsendt for at informere gruppemedlemmer om deres juridiske rettigheder, og skulle efter planen forekomme i publikationer i omkring 24 lande og på 14 sprog, ledende op til et retsmøde den 16. juni 2006, hvor retten vil overveje, om forliget skal godkendes.

Retten udpegede i november 2003 advokatfirmaet Entwistle & Cappucci LLP, i New York, NY til at repraesentere gruppen. Dette firma har ført proces in denne sag kendt som In re Royal Ahold Securities and "ERISA" Litigation, MDL 1539 siden da, og de forhandlede forliget.

Personer, som er påvirket af forliget, kan indsende en anmeldelsesformular for at anmode om en udbetaling, eller de kan anmode om at blive udelukket fra, eller gøre indsigelser mod forliget og dets vilkår. Fristen for udelukkelse og indsigelser er 12. maj 2006.

Udbetalingsbeløb vil afhaenge af antallet af gyldige anmeldelsesformularer, som gruppemedlemmer indsender, hvor mange Ahold aktier de købte eller modtog som dividende, og hvornår de købte og solgte dem. Fristen for fordringsanmeldelse er 18. august 2006.

Frikaldsnumre er blevet etableret i flere lande, sammen med et website, www.AholdSettlement.com, hvor bekendtgørelser, anmeldelsesformularen , fordelingsplanen og forligsaftalen kan fås. Berørte personer kan desuden skrive til Ahold Claims Administrator, PO Box 9000 #6378, Merrick, NY 11566-9000, USA.

  
  LAND     FRIKALDSNUMMER
  Australien  +0011-800-1020-4060
  Østrig    +00-800-1020-4060
  Belgien    +00-800-1020-4060
  Canada    +1-888-410-0027
  Danmark    +00-800-1020-4060
  England    +00-800-1020-4060
  Finland    +00-800-1020-4060
  Frankrig   +00-800-1020-4060 (France Telecom)
         +40-800-1020-4060 (TELE 2)
         +50-800-1020-4060 (Omnicom)
         +70-800-1020-4060 (Le 7 Cegetel)
         +90-800-1020-4060 (9 Telecom)
  Tyskland   +00-800-1020-4060
  Hong Kong   +00-800-1020-4060
  Irland    +00-800-1020-4060
  Italien    +00-800-1020-4060
  Japan     +00-800-1020-4060
  Liechtenstein +809-2288, derefter når promptet      
          indtast +800-467-8208
  Luxembourg  +00-800-1020-4060
  Holland    +00-800-1020-4060
  Norge     +00-800-1020-4060
  Portugal   +00-800-1020-4060
  Skotland   +00-800-1020-4060
  Singapore   +001-800-1020-4060 (IDD 2)
         +002-800-1020-4060 (MobileONE 2)
         +008-800-1020-4060 (IDD 2)
         +013-800-1020-4060 (Singtel Budget Call)
         +018-800-1020-4060 (I-Call 2)
         +019-800-1020-4060 (V019 2)
  Spanien    +00-800-1020-4060
  Sverige    +00-800-1020-4060
  Schweiz    +00-800-1020-4060
  USA      +1-888-410-0027

Gruppemedlemmer kan foretage en takseret opringning til fordringsadministratoren i USA fra alle andre lande ved at ringe til +1-941-906-4864.

URL: http://www.AholdSettlement.com

KILDE The United States District Court for the District of Maryland