Amira oplyser om succesfuld gennemførelse af GLP forgiftningsstudier for ny DP2 antagonist

06 Jan, 2009, 18:23 GMT fra Amira Pharmaceuticals, Inc.

SAN DIEGO, January 6 /PRNewswire/ --

- Ledende kandidat på vej til IND fremsendelse i første halvdel og 2009.

Amira Pharmaceuticals, Inc. - Følgende en succesfuld gennemførelse af god laboratoriepraksis (GLP) forgiftningsstudier, står meddelte AM211 - Amira's internt opdagede orale medicinkandidat til behandling og kontrol af betaendelessygdomme og allergiske sygdome i arachidonsyre-kanalen - foran fremsendelse i midten af 2009 af en IND til "U.S. Food and Drug Administration (FDA)".

AM211 er en oral, selektiv antagonist af receptor DP2 (også kendt som CRTH2 eller kemoattraktant receptorhomologt molekyle udtrykt på Th2 lymphocyter). DP2 er en høj-affinitets receptor til prostaglandin (PG) D2 og er hos mennesker involveret i Th2-afhaengig allergisk betaendelse. Nylige undersøgelser har vist, at en DP2 antagonist rummer potentialet til at fungere som oral behandling af astma; kronisk obstruktiv lungesygdom (COPD) og a allergisk rhinitis.

"Vores praekliniske undersøgelser har vist, at en lav dosis af AM211 er effektiv i adskillige betaendelses-/allergiske modeller", udtaler Peppi Prasit, PhD, og "Chief Scientific Officer" hos Amira. "Baseret på farmakokinetik og farmakodynamik i praekliniske modeller samt dens sikkerhedsprofil, tror vi på, at AM211 har potentialet til at blive en spaendende, ny generation - en dag oral medicin til åndedraetssygdomme, herunder COPD. Derudover har vi en strukturelt distinkt backup-forbindelse, AM461, som er ved at blive genstand for GLP forgiftningsstudier.

"Amira er i fuld gang med at skabe sig en resultatliste med hensyn til hurtig og effektiv opdagelse og tidlig medicinudvikling. For anden gang med lige så mange programmer er Amira på vej til at gå i gang med menneskelige studier indenfor to år fra programstart," fortaeller Bob Baltera, CEO hos Amira. "Dette er spaendende tider hos Amira, efterhånden som vores team demonstrerer verdensklasseevner med hensyn til medicinopdagelse og -udvikling."

Om Amira

Amira blev grundlagt i 2005 og har hovedkvarter i San Diego. Amira Pharmaceuticals er en lille molekylefarmaceutisk virksomhed, fokuseret på opdagelse og tidlig udvikling af forbindelser til behandling af betaendelsessygdomme i de fosforlipide kanaler. Amira har et strategisk partnerskab med GlaxoSmithKline med henblik på udvikling af FLAP (5-lipoxygenase aktiverende protein) inhibitorer i forbindelse med respiratoriske og cardiovaskulaere sygdomme.

Amira kombinerer den store, farmaceutiske virksomheds stivhed med den lille virksomheds kreativitet og energi og skaber på den måde et miljø for effektive praekliniske og kliniske programbeslutninger. Virksomhedens videnskabelige grundlaeggere har med stor succes arbejdet sammen i over ti år og har afgørende med hensyn til opdagelsen af medicin til bekaempelse af betaendelse, herunder Singulair(R). Amira's medicinjaegere bruger nu deres succeshistorie til skabelsen af højvaerdisforbindelser for fremtiden. For yderligere oplysninger, gå til: www.amirapharm.com.

KILDE Amira Pharmaceuticals, Inc.