Ansell Touch N Tuff(R) topscorer i kemikalietester

08 Feb, 2006, 10:00 GMT fra Ansell Healthcare Europe nv

BRUXELLES, February 8 /PRNewswire/ -- Ansell Healthcare Europe offentliggør laboratorietestning af Touch N Tuff(R)- handskernes bestandighed over for kemikaliestaenk. Testene er udført af et uafhaengigt testlaboratorium. Testene viser den overlegne beskyttelse, som Ansell's Touch N Tuff(R)-handskeyder.

Touch N Tuff(R) handsken, som er konstrueret til industriarbejdere udsat for kemikaliestaenk, er af det uafhaengige laboratorium Centexbel testet indgående i forbindelse med en lang raekke sundhedsskadelige industrikemikalier.

Resultaterne viser, at disse engangshandsker yder en høj grad af beskyttelse mod kemikalier fra ni kemikaliegrupper. Blandt industrierne, der anvender disse sundhedsskadelige kemikalier, taeller den kemiske industri, kosmetikindustrien, bilindustrien, laboratorier og medicinalindustrien foruden den fødevareforarbejdende industri, renserier samt virksomheder, der fremstiller rengøringsprodukter, trykfarver og farvestoffer. Handskernes 100 % nitril anbefales varmt til beskyttelse mod aliphatiske kulbrinter, som findes i smøremidler.

Iht. Det Europaeiske Miljøagentur håndterer 16 % af de europaeiske arbejdere sundhedsskadelige produkter[1]. Det skønnes, at omkring 32 mio. europaeiske arbejdere udsaettes for uheldigt høje koncentrationer af kemikalier[2]. Udsaettes man for sundhedsskadelige kemikalier, kan det medføre kraeft, hjerneskade, skader på nervesystemet, astma og hudproblemer som f.eks. dermatitis eller allergier. Visse kemikaliers giftighed kan også påvirke evnen til at få børn og give medfødte skader. Skader som følge af farlige stoffer kan opstå efter en enkelt kort eksponering eller lang tids ophobning af stoffer i kroppen. En tilstraekkelig beskyttelse af huden mod flydende kemikalier kan medvirke til at forhindre lokale virkninger hidrørende fra et utilsigtet kemikaliestaenk og de resulterende systemiske eller akutte virkninger.

Efter en risikovurdering anbefaler EU-reglerne, at sundhedsfarlige stoffer fjernes eller udskiftes. Er en fjernelse eller udskiftning ikke mulig, bør alle nødvendige skridt til beskyttelse af arbejderne mod sundhedsfarerne tages ved at indføre forholdsregler som f.eks. personlige vaernemidler, om muligt på et kollektivt niveau. Rådets direktiver 98/24/EF og 90/394/EØF, der aktuelt gaelder for kemiske og kraeftfremkaldende stoffer vedrører hele den europaeiske industri. Det nye REACH-regel-og -godkendelsessystem, der for nylig er blevet vedtaget af Europaparlamentet, pålaegger industrien et større ansvar for håndteringen af risiciene ved kemikalier og udarbejdelsen af sikkerhedsinformationer for de fremstillede stoffer. Producenter af stoffer, der hører til specifikke grupper, skal godkendes: CMR-stoffer 1 og 2 (kraeftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsskadelige), PBT-stoffer (persistente, bioakkumulerende og giftige), vPvB-stoffer (meget persistente og meget bioakkumulerende) og andre stoffer, der kan have alvorlige og irreversible virkninger på mennesker og miljø. At der er flere informationer tilgaengelige for industrien, vil sandsynligvis få mange virksomheder til at revidere deres sikkerhedsprocedurer for at beskytte deres medarbejdere mod risikoen for lejlighedsvis eller permanent eksponering for kemikalier.

Med udvidede sikkerhedsdatablade for kemikalier, der udgør en sundhedsrisiko for arbejdere, er valget af den sikreste og mest effektive handske til en opgave blevet vigtigere end nogensinde før i praktisk talt alle brancher. Ansells Touch N Tuff(R)-handske, der er fremstillet af 100 % nitril, har en fire gange bedre bestandighed over for stik end tilsvarende naturlatexhandsker og en tre gange bedre bestandighed end lignende neoprenhandsker. Tester af kemikaliers permeation udført af et uafhaengigt certificeret laboratorium (Centexbel, Belgien), har bekraeftet, at Touch N Tuff(R) giver en god beskyttelse sammenlignet med ti konkurrerende produkter. Touch N Tuff(R) blev nummer et eller to ved otte ud af ni vigtige kemikalier fra de vigtigste kemikaliegrupper. Disse omfattede xylen, eddikesyre, ethanol, perchloroethylen, triethylen, isopropanol, saltsyre, ammoniumhydroxid og cyclohexanon.

Da Touch N Tuff(R) er fremstillet af nitril, fjerner den effektivt risikoen for allergier over for latexproteiner (type I), og den har ikke vist nogen tegn på at give irritation eller type IV-allergier. Handskerne egner sig endog til kontakt med fødevarer.

Touch N Tuff(R) er en engangshandske, der er fleksibel og let at tage på. Handskens form er undersøgt saerligt med henblik på at optimere brugerens komfort. Arbejderne får en ren, helt ny handske, hver gang de skal blande kemikalier, flytte stativer og rammer, tømme overløb, arbejde med genvinding af sundhedsskadeligt affald eller rense op efter kemikaliespild. Med Touch N Tuff(R) tilbyder Ansell en veritabel "forsikringspolice" mod utilsigtet eksponering for kemikalier.

Touch N Tuff(R) er et registreret varemaerke tilhørende Ansell Ltd. eller et affilieret selskab.

[1] European Agency for Safety and Health at Work, Fact No. 33, "An introduction to dangerous substances in the Workplace", 2003

[2] Kaupinnen, T. et al., "Occupational exposure to carcinogens in the European Union", Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland, Occup Environ Med. 2000 Jan;57(1):10-8.

-SLUT-

Om Ansell:

Ansell Limited er førende inden for produktion og salg af håndbeskyttelse. Ansell, der med afdelinger i Syd- og Nordamerika, Europa samt Asien beskaeftiger mere end 11.000 medarbejdere, er førende på markedet for handsker fremstillet af naturgummi og syntetisk polymer samt markedet for kondomer. Ansell arbejder inden for tre hovedsegmenter: Occupational Healthcare - levering af håndbeskyttelse til det industrielle marked, Professional Healthcare - levering af kirurgiske handsker og undersøgelseshandsker til sundhedsvaesenet samt Consumer Healthcare - levering af kondomer samt handsker til husholdningen. Informationer om Ansell og Ansells produkter kan findes på http://www.anselleurope.com.

Note til redaktøren:

En komplet produktbrochure, guide til valg af kemikaliehandsker og farvefotos i høj opløsning samt produktskitser kan downloades fra www.anselleurope.com/industrial/touchntuff

KILDE Ansell Healthcare Europe nv