Badevandskvaliteten forbedres i EU

11 Jun, 2009, 12:00 BST fra European Environment Agency

BRUXELLES, June 11 /PRNewswire/ -- Den årlige badevandsrapport, der blev praesenteret i dag af Europa-Kommissionen og Det Europaeiske Miljøagentur, viser, at størstedelen af badeområderne i Den Europaeiske Union overholdt EU's sundhedskrav i 2008. I den pågaeldende badesaeson overholdt omkring 96 % af saltvandsbadeområderne og 92 % af ferskvandsbadeområderne mindstekravene. Rapporten giver nyttige vandkvalitetsoplysninger til millioner af mennesker, der besøger Europas strande hver sommer.

Miljøkommissaeren Stavros Dimas udtalte: "En høj badevandskvalitet er vigtig for europaeernes velvaere og for miljøet - og dette gaelder også for alle andre vandområder. Det glaeder mig at se, at badevandskvaliteten generelt stadig forbedres i Unionen."

Professor Jacqueline McGlade, der er administrerende direktør for Det Europaeiske Miljøagentur, tilføjede: "Informationskilder som denne rapport og vores netbaserede konsultationsvaerktøj giver ikke blot borgerne mulighed for at tjekke badevandskvaliteten lokalt eller på feriestedet, men også at inddrage dem mere aktivt i miljøbeskyttelsen."

Badevandskvaliteten viser en stigende tendens på lang sigt

Hvert år saetter millioner af europaeere kursen mod stranden for at nyde solen og køle af i det forfriskende rene vand. For at give dem et velinformeret valg med hensyn til, hvilken strand de skal vaelge, offentliggør Kommissionen en årlig rapport om kvaliteten af saltvands- og ferskvandsbadeområder, som medlemsstaterne indberetter for strandene på deres territorium. Dette års rapport blev udarbejdet af Det Europaeiske Miljøagentur (EMA), der på sit netsted også stiller kort og figurer til rådighed med detaljerede oplysninger om specifikke badeområder.

I 2008 steg antallet af kontrollerede badevandsområder med ca. 75 steder. Af de 21 400 badevandsområder, der blev kontrolleret i Den Europaeiske Union i 2008, lå to tredjedele af dem ved kysten og resten ved floder og søer. Det største antal saltvandsbadeområder ligger i Italien, Graekenland, Frankrig, Spanien og Danmark, medens Tyskland og Frankrig har det højeste antal ferskvandsbadeområder.

Generelt er badevandskvaliteten i EU blevet forbedret betydeligt siden 1990. Overensstemmelsen med direktivets bindende vaerdier ( minimumskvalitetskrav) steg i perioden 1990 til 2008 fra 80 % til 96 % og fra 52 % til 92 % i henholdsvis saltvandsbadeområder og ferskvandsbadeområder. Fra 2007 til 2008 steg overensstemmelsen for både ferskvands- og saltvandsbadeområder (henholdsvis 1,1 og 3,3 procentpoint).

I tolv medlemsstater sker overvågningen efter det nye badedirektiv

Badeområder er områder, hvor badning udtrykkeligt er tilladt, eller som saedvanligvis anvendes til dette formål af et stort antal badende, og som ikke er forbudt.

For at bestemme deres kvalitet undersøges badevandet for en raekke fysiske, kemiske og mikrobiologiske parametre, for hvilke der i badevandsdirektivet[1] er fastsat bindende vaerdier. Medlemsstaterne skal overholde de bindende vaerdier, men kan frit vedtage strengere krav og ikke-bindende vejledende vaerdier.

I 2006 trådte det nye badevandsdirektiv[2] i kraft; det indeholder parametre og overvågningsbestemmelser, der er ajourført efter den nyeste videnskabelige viden. Det nye direktiv laegger større vaegt på oplysning af offentligheden om kvaliteten af badevandsområder. Medlemsstaterne har indtil 2015 til fuldstaendigt at gennemføre det nye direktiv, men tolv medlemsstater (Cypern, Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Luxembourg, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tyskland og Ungarn) har allerede i 2008-badesaesonen overvåget deres badevandsområder efter det nye direktivs parametre.

Noter til redaktører:

Der findes på det specielle websted for badeområder et resume af rapporten og de detaljerede landerapporter (på engelsk):

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bath ing-water

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html

Om Det Europaeiske Miljøagentur (EEA)

Miljøagenturet har hjemsted i København. Agenturets målsaetning er at bidrage til opnåelse af vaesentlige og målelige forbedringer i Europas miljø ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.

[1] Direktiv 76/160/EØF om kvaliteten af badevand.

[2] Direktiv 2006/7/EF om forvaltning af badevandskvalitet.

KILDE European Environment Agency