Buddhist leder modtager den 250. akademiske aeresbevisning for bidrag til uddannelse

24 Mar, 2009, 06:38 GMT fra Soka Gakkai International

TOKYO, March 23 /PRNewswire/ --

Den 21. marts 2009 ved en dimissionsceremoni på Soka universitetet i Hachioji, Tokyo, University College Syd tildelte en aeres doktorgrad til Daisaku Ikeda, grundlaegger af Soka Universitetet og praesident af Soka Gakkai International (SGI), hvilket bringer det samlede antal af akademiske aeresbevisninger han har modtaget op på 250.

University College Syd rektor Søren Vang Rasmussen uddelte graden i anerkendelse af "lang tjeneste og vaerdifuld bidrag til forskning og praksis henimod udviklingen af livslang uddannelse" idet han forklarede at Soka uddannelse har meget til faelles med den staerke danske tradition af "livslang uddannelse" inspireret af N.S.F. Grundtvig grundlaeggeren af den danske højskole tradition og forfatter og filosof Søren Kierkegaard.

Under hans tale ved ceremonien understregede Ikeda betydningen af uddannelse til at forebygge krig idet han sagde, at mens krig splitter mennesker ad så bringer uddannelse dem sammen. Han udtrykte også sine forventninger til fremskridt når det gaelder kernevåben nedrustnings samtaler mellem USA og Rusland der forventes at finde sted under G20 topmødet i London i april. Han foreslog etableringen af et mellemstatsligt panel for afskaffelse af kernevåben hvor krafterne skal sammenlaegges blandt verdens forskere og nedrustningseksperter under en struktur der minder om det mellemstatslige panel for klimaforandringer og opfordrede til at verdens befolkning protesterer for at realisere en verden uden kernevåben.

Jim Garrison, praesident for John Dewey Society og professor i filosofi ved Virginia Tech i Blackburg, Virginia USA talte også om at understrege faellesskabet mellem Soka uddannelse som bestraeber sig på at skabe kreativ taenkning og social bidrag af den amerikanske underviser John Dewey banebrydende ideer.

Lykønskninger blev sendt af Oscar Arias Sanchez, Costa Ricas praesident, tidligere praesident af Sovjetunionen Mikhail Gorbachev og den danske uddannelsesminister Bertel Haarder blandt mange andre.

Baggrund

Ikeda modtog sin første akademiske grad en aeres doktorgrad fra Moskva statsuniversitetet i maj 1975. Siden dengang har universiteter og akademiske institutioner over hele verden anerkendt hans forskellige bidrag til fred og uddannelse, herunder Peking universitetet, Bologna universitetet, Denver universitet, Ankara universitetet, Det føderale universitet i Rio de Janeiro, Delhi universitetet, Filippinernes universitet, Sydney universitet og Ghana universitetet. Af de 250 aeresbevisninger er 129 aeres doktorgrader, 118 er aeres professorships og 3 er aeres praesidentråd.

Daisaku Ikeda blev født i Tokyo i 1928. Han oplevede 2. Verdenskrigs raedsler som ung, hvilket fik ham til at beslutte sig for at arbejde for fred. Han var praesident for Soka Gakkai buddhist foreningen fra 1960 til 1979. Siden 1975 har han vaeret praesident for Soka Gakkai International, som har 12 millioner medlemmer i 192 lande og territorier og som arbejder på at fremme fred, baeredygtighed og menneskerettigheds uddannelse.

Ikeda har haft samtaler med ledende taenkere fra forskellige kulturer herunder den britiske historiker Arnold Toynbee, den dobbelte Nobel pris vinder Linus Pauling og freds videnskabsmanden Johan Galtung. Halvtreds af disse dialoger er nu blevet udgivet i bogform. Han er p.t. involveret i en dialog om uddannlese med Hans Henningsen, den tidligere rektor på Askov folkehøjskole.

Baseret på Soka (vaerdi skabende) uddannelsesfilosofien tilhørende Soka Gakkai grundlaeggeren Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944), har Ikeda etableret Soka uddannlesessystemet der spaender fra børnehaver i Hong Kong, Korea, Malaysia, Singapore og Brasilien til universiteter i Japan og USA.

  
  Hvis du vil se en komplet liste af aerebevisninger og institutioner så gå
  til: www.daisakuikeda.org

  Kontakt:
  Joan Anderson
  Offentligt informationskontor
  Soka Gakkai International
  Tlf: +81-3-5360-9482
  Fax: +81-3-5360-9885
  www.sgi.org

KILDE Soka Gakkai International