CPA Global overtager Ipendo, udbyder af IP-software og -løsninger, fra Zacco Group

28 Sep, 2011, 14:00 BST fra CPA Global and Zacco Group

KØBENHAVN, Danmark, September 28, 2011 /PRNewswire/ --

CPA Global og Zacco Group indgår strategisk alliance

CPA Global offentliggjorde i dag overtagelsen af Ipendo, en førende international udbyder af IP-software og -løsninger med en stærk position på det nordiske marked, fra Zacco Group.

Samtidig annoncerede CPA Global, verdens absolut førende IP-specialist, og Zacco Group, Europas største IP-rådgivningsvirksomhed, indgåelsen af en strategisk alliance, som betyder, at CPA Global vil assistere Zacco Group i forbindelse med patentfornyelser, mens Zacco Group i fremtiden vil tilbyde sine kunder et bredt udvalg af CPA Globals IP-produkter og -løsninger. For Zacco Group markerer frasalget af Ipendo endnu et skridt på vejen i virksomhedens strategi om at fokusere på IP-rådgivning som kerneydelse.

Ipendo, som har hovedsæde i Malmö, er en af de hurtigst voksende virksomheder i IP-branchen og regnes blandt de førende globale udbydere af IP-software. Mange førende virksomheder og advokatfirmaer anvender Ipendos egenudviklede IP-softwareplatform. Ipendo håndterer ligeledes fornyelse af patenter og tilbyder en række konsulentydelser inden for IP.

CPA Globals administrerende direktør, Peter Sewell, udtaler: "Ipendo er en yderst innovativ og kundeorienteret virksomhed med et fremragende vækstpotentiale, som vil blive styrket yderligere gennem CPA Globals verdensomspændende aktiviteter. Samtidig giver opkøbet af Ipendo og den strategiske alliance med Zacco os et stærkt udgangspunkt på det vigtige nordiske marked. Det nordiske marked har stigende økonomisk og strategisk betydning internationalt og er samtidig meget aktivt inden for IP-området. CPA Global har i over ti år hjulpet selskaber og virksomheder i de nordiske lande med at sikre og beskytte deres værdifulde IP-rettigheder. Fremadrettet kan vi nu tilbyde endnu flere ydelser, samtidig med at vi øger vores i forvejen høje kundeservice og engagement gennem en mere veletableret tilstedeværelse i markedet."

I en kommentar til betydningen af de to aftaler siger Zacco Groups administrerende direktør, Hans-Bertil Håkansson: "Salget af Ipendo og den nye strategiske alliance med CPA Global betyder, at vi kan koncentrere os om vores kerneforretning og accelerere vores ambitiøse vækststrategi. Samarbejdet med CPA Global vil resultere i en udbygning af vores ydelser samt udvikling af nye produkter, der er helt i tråd med vore kunders behov."

The Ipendo Platform™ er et stærkt supplement til CPA Globals suite af avancerede IP-softwareløsninger, som ligeledes omfatter: Memotech til virksomheder og Inprotech til advokatfirmaer samt FoundationIP, som er en hosting-løsning til håndtering af IP-porteføljer for virksomheder og advokatfirmaer. Derudover lancerede CPA Global sidste år CPA Global Discover, en avanceret ny patentsøgeplatform, som leverer de mest pålidelige og relevante resultater i branchen.

Toni Nijm, Ipendos administrerende direktør, udtaler: "CPA Global er førende inden for IP, og opkøbet afspejler selskabets anerkendelse af det nordiske markeds store betydning og det betydelige potentiale for at videreudvikle Ipendos forretningskoncept globalt. Kombinationen af Ipendos koncept og CPA Globals førerposition inden for IP vil gøre det muligt at tilbyde strømlinede IP-ydelser til virksomheder og advokatfirmaer i hele verden. Efter overtagelsen vil det have høj prioritet at sikre fuld integration mellem The Ipendo Platform™ og CPA Globals ydelser inden for vedligehold, hvilket sikrer en automatiseret årsafgiftbetalingservice i verdensklasse."

****

Om CPA Global

CPA Global er verdens førende specialist inden for IP og en førende udbyder af outsourcing af juridiske ydelser.  CPA Global leverer ydelser inden for IP samt juridisk rådgivning i bred forstand til mange af de største virksomheder i verden - herunder rådgivning i forbindelse med risiko-, omkostnings- og kapacitetsstyring - og hjælper dem således med at øge værdien af deres virksomhed og IP-aktiver.

CPA Global hjælper kunderne med styring af værdifulde IP-rettigheder, som f.eks. patenter, mønstre og varemærker, og sikrer dermed beskyttelse, vedligehold og løbende gennemgang af alle IP-porteføljer med henblik på maksimal værdiskabelse. De tilbudte ydelser omfatter søgninger, indlevering af ansøgninger og fornyelse af patenter og varemærker, overvågning af varemærker, vurdering og optimering af porteføljer samt IP-software.

CPA Global blev grundlagt på Jersey i 1969 og har i dag over 1.500 ansatte, der betjener kunder i mere end 100 lande. CPA Globals kundebase omfatter alt fra store globale virksomheder med hovedsæde i Europa, Nordamerika og Asien til små og mellemstore virksomheder og iværksættere, fra ledende advokatfirmaer til nationale og regionale advokat- og IP-virksomheder. Yderligere oplysninger kan ses på http://www.cpaglobal.com

Om Zacco Group

Zacco Group er Europas største IP-rådgivningsvirksomhed med ca. 500 medarbejdere, hvoraf mange er europæiske patentagenter, varemærkeagenter og/eller designagenter. I over 140 år har Zacco Group hjulpet virksomheder med at vurdere, definere, sikre og udnytte deres immaterielle rettigheder (IP).

Zacco Group dækker alle tekniske og juridiske områder inden for IP og yder teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder i forbindelse med tvister og retssager. Ud over sikring af IP-rettigheder tilbyder Zacco Group ligeledes strategisk rådgivning med henblik på øget konkurrencedygtighed gennem en professionel udnyttelse af disse rettigheder.

Zacco Group har adresse i fem lande: Sverige, Danmark, Norge, Holland og Tyskland. Besøg http://www.zacco.com for at få yderligere oplysninger.

Om Ipendo

Ipendo er en førende udbyder af IP-løsninger til både små, mellemstore og større virksomheder. The Ipendo Platform™ benytter den nyeste teknologi til at realisere den værdi, der knytter sig til IP-porteføljer, ved at muliggøre automatisering af administrative opgaver og deling af vigtig viden med relevante parter.

Tusindvis af brugere i IP-afdelinger, udviklingsafdelinger, juridiske afdelinger og på ledelseskontorer verden over kommunikerer dagligt om IP via The Ipendo Platform™. Automatisering af administrative opgaver, ordreafgivelse og indkøb af IP-ydelser udgør hovedhjørnestenen i Ipendo-konceptet med det formål at nedbringe omkostningerne og øge effektiviteten for Ipendos kunder.

Ipendo blev grundlagt i Sverige i 2004 og har over 60 ansatte i Europa og USA. Ipendos kunder er opmærksomme på værdien af IP og omfatter både mindre virksomheder og større globale aktører med betydelig fokus på teknologi og branding. Yderligere oplysninger om Ipendo kan ses på http://www.ipendo.com.

Pressekontakt

CPA Global:

Steve Clark +44(0)20-7549-5504, sclark@cpaglobal.com

Victoria Knowles +44(0)20-7549-4585, vknowles@cpaglobal.com

Zacco Group:

Hans-Bertil Håkansson +45-39-48-81-30, hbh@zacco.dk

KILDE CPA Global and Zacco Group