Danmark lancerer hollandsk e-sundhedsinnovation

26 Maj, 2016, 07:30 BST fra FocusCura

DRIEBERGEN-RIJSENBURG, Holland, May 26, 2016 /PRNewswire/ --

Den hollandske virksomhed FocusCura lancerer innovative e- sundhedsapps i Danmark. Appsene afprøves i første omgang til udsatte patienter inden for hjemmehjælpen i Aalborg Kommune. Inden længe vil FocusCura indgå en partnerskabsaftale med en dansk leverandør om levering af appsene. Det drejer sig om FocusCuras produkter HomeMonitoring og Fjernovervågning. 

FocusCura har eksisteret siden 2003 og er den førende virksomhed i Holland på markedet for sundhedsinnovation i hjemmeplejen. FocusCura udvikler produkter i samarbejde med hollandske hjemmeplejeorganisationer og universiteter.

Tusindvis af personer i den hollandske sundhedssektor, mere end 150 hjemmeplejeorganisationer og hospitaler, bruger til daglig FocusCuras sundhedsinnovation for at give udsatte personer som fx ældre og kronisk syge den bedst mulige pleje.

Hjemmemonitoring 
Med Hjemmemonitoring foretager patienter selv målinger og sender dem via en sikker forbindelse til en sundhedsmedarbejder eller en vagtcentral. Hvis en værdi afviger fra den valgte tærskelværdi, sender systemet en melding. Behandleren kan derpå kontakte patienten direkte for at undersøge, hvad der er sket. På denne måde kan patienter overvåges og vejledes. Der findes programmer for hjertesvigt, hjerteproblemer, KOL og svangerskabsdiabetes. Det er muligt at få målt blodtryk, puls, vægt, blodsukker og at udfylde supplerende spørgeskemaer.

Fjernovervågning 
Fjernovervågning omfatter appen Tele-kontakt med en handy adressebog, som hjælper patienter og sundhedspersonale til hurtigt at finde hinanden. Appen er meget brugervenlig, hvilket er af afgørende betydning for ældre.

Fjernovervågning har stor værdi for såvel patienter som sundhedsmedarbejdere, ved vejledning af ældre eller Hjemmemåling til kronisk syge patienter.

Partnerskaber 
Lanceringen af e-sundhedsappsene foregår via partnerskaber med FocusCura. På nuværende tidspunkt er man i dialog med en dansk leverandør. I Sverige lanceres der ligeledes to apps fra FocusCura.

Ny strategi 
Samarbejdet med FocusCura er opstået på foranledning af en dansk undersøgelse af 1400 patienter i sundhedssektoren. Undersøgelsen har resulteret i, at Hjemmemonitorering er den nye strategi i behandlingen af patienter med KOL. En tilsvarende udvikling har fundet sted i Sverige.

Muligheder for eksport 
Den danske og svenske sundhedssektor har altid hørt til verdens bedste. "Også inden for sundhedsinnovation og anvendelse af e-sundhedsapps har disse lande store muligheder for succes," siger Ronald Scheffer, som er ansvarlig for internationale partnerskaber i FocusCura. "Men de skandinaviske lande er med henblik på forbedring af deres egen innovation helt klart også interesserede i at følge udviklingen i udlandet og overtage succesfulde koncepter, der kan forbedre sundhedsplejen og reducere omkostningerne i sundhedssektoren, Det giver hollandske virksomheder mulighed for at eksportere sundhedsinnovation."

KILDE FocusCura