Den amerikanske laegemiddelstyrelse (U.S. Food and Drug Administration - FDA) godkender nyskabende hjertenavigationsteknologi

20 Mar, 2006, 18:56 GMT fra Cordis Corporation

DIAMOND BAR, Californien, March 20 /PRNewswire/ --

- NOGA(R) XP -- 3D-elektromekanisk kortlaegnings- og navigationssystem - tilbyder laeger teknologi af naeste generation

Den amerikanske laegemiddelstyrelse (FDA) har godkendt et nyskabende 3D-billedvisningssystem til markedsføring, hvilket er den eneste vejledte elektromekaniske hjertenavigationsteknologi, som er til rådighed for laeger, til brug inden for mange forskellige avancerede medicinske procedurer.

Biologics Delivery Systems Group, Cordis Corporation, lancerer NOGA(R) XP hjertenavigationssystemet, som er den mest avancerede teknologi, der på nuvaerende tidspunkt er til rådighed på markedet. Med dette system kan man skabe yderst nøjagtige tredimensionale billeder af hjertet. På baggrund af disse billeder er laegerne i stand til med praecision at identificere vaev, som muligvis vil kunne nyde fordel af flere forskellig målrettede undersøgelsesterapier. NOGA(R) XP hjertenavigationssystemet anvendes for øjeblikket til kortlaegning af hjertet i mere end 17 igangvaerende kliniske studier over hele verden, hvor man undersøger brugen af voksne stamcelle- og genterapier til behandling af f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens og kronisk iskaemi.

Biosense Webster, Inc. har udviklet og fremstillet NOGA(R) XP hjertenavigationssystemet. Biologics Delivery Systems Group, Cordis Corporation vil stå for at distribuere teknologien.

"Integrationen af software og kateterdesign i NOGA(R) XP er et gennembrud inden for kardiologi, som vil gavne både laeger og patienter", sagde Emerson Perin, laege og chef for ny kardiovaskulaer interventionel teknologi ved Texas Heart Institute, St. Luke's Episcopal Hospital i Houston.

"Biologics Delivery Systems har sat sig i spidsen for forskningen inden for dette område ved at udvikle teknologi, som vil gøre det muligt at levere potentielle behandlingsformer for mange forskellige sygdomme som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens. Denne er én af de mest almindelige og vanskeligste tilstande at behandle, og den berører over 20 millioner patienter i hele verden", fortsatte Perin.

NOGA(R) XP er bygget på et patentbeskyttet magnetisk referencesystem, der fungerer som et globalt positioneringssystem. Det gør laegerne i stand til at se behandlingsområdet i en 3D-rekonstruktion, som repraesenterer den reelle anatomi og giver et nøjagtigt billede af det sted, der skal kortlaegges, inden for 1 mm. Disse yderst praecise billeder vurderer hjertevaevet med nøjagtig specificitet og identificerer de terapeutiske målområder.

"NOGA(R) XP systemet sørger for praecision i den elektromekaniske kortlaegning af vaevstype, hvilket gør det muligt for laegerne at identificere et specifikt terapeutisk målområde", ifølge Bill Pinon, vicepraesident i Biologics Delivery Systems Group.

Biologics Delivery Systems Group lancerer NOGA(R) XP i USA i andet kvartal af 2006. NOGA(R) XP systemet har vaeret til rådighed i Europa siden slutningen af 2005 og er blevet godt modtaget af laegerne.

"Vores hospital har foretaget adskillige procedurer med NOGA(R) XP," sagde laege og dr.med. Jens Kastrup, chef for angiogenesiforskningsprogrammet på Rigshospitalets hjertecenter i København. "Det er en aldeles nyskabende teknologi, som giver en bemaerkelsesvaerdig konsekvent og nøjagtig karakterisering af vaev, der har haft stor betydning for intramyokardial indføring af stamceller og gener i hjertepatienter hos os. Funktioner som f.eks. reduceret kortlaegningstid, muliggjort af QWIKMAP(R) software og universel dataportabilitet, som gør det muligt at nedhente hjertekortene, er umådelige forbedringer i forhold til eksisterende teknologier".

Om Biologics Delivery Systems Group

Biologics Delivery Systems Group, Cordis Corporation, er førende inden for det bioteknologiske produktindføringsområde, der er ved at dukke op, som udvikler af gennembrydende teknologi inden for målrettet indføring over flere sygdomstilstande og kliniske specialer. Biologics Delivery Systems Group-indføringsteknologien forbedrer plejeniveauet, idet den gør det muligt for laeger at identificere og visualisere de optimale indføringssteder samt udpege et enkelt eller flere behandlingsområder med praecision. Biologics Delivery Systems Group markedsfører for øjeblikket første generation af NOGA(R) hjertenavigationssystemet. NOGA(R) XP anvendes i mere end 17 igangvaerende kliniske undersøgelser i hele verden.

Om Biosense Webster

Biosense Webster, Inc, et Johnson & Johnson-firma, var banebrydende for EP-diagnostiske katetre for over 30 år siden og leder fortsat industrien som en nyskabende leverandør af avanceret diagnostisk og terapeutisk vaerktøj samt kortlaegningsvaerktøj. Som leder inden for navigationssystemer inkluderer Biosense Websters teknologi verdens største base af navigationssystemer, der er installeret på førende hospitaler og uddannelsesinstitutioner. Med patentbeskyttede produkter som f.eks. CartoMerge(TM) billedintegrations softwaremodulet, ThermoCool(R) katetret med afkølet spids og det runde, regulerbare Lasso(R) kortlaegningskateter aendrer firmaet måden, hvorpå elektrofysiologerne diagnosticerer og behandler arytmier.

Om Cordis Corporation

Cordis Corporation, et Johnson & Johnson-firma, er førende på verdensplan, hvad angår udvikling og fremstilling af interventionel vaskulaer teknologi. Takket vaere firmaets nyskabelse, forskning og udvikling er laeger i hele verden bedre i stand til at behandle millioner af patienter med vaskulaer sygdom. Der kan fås yderligere oplysninger om Cordis Corporation på www.cordis.com.

Webside: http://www.cordis.com

KILDE Cordis Corporation