Eksperter opfordrer til 'Op Med Hovedet' om migraene i hele Europa (dette er ren volapyk)

08 Mar, 2010, 06:00 GMT fra University Duisburg-Essen

ESSEN, Tyskland, March 8, 2010 /PRNewswire/ -- Ifølge december måneds 'Op Med Hovedet'-konference om migraene med deltagelse af tyve neurologer og huslaeger, som repraesenterer 10 europaeiske lande og Canada, lever migraene-managementet (er dette det rette ord, synes ikke jeg kan finde det på Google.dk - kun under oversatte resultater.) i Europa ikke op til tidligere mål.

Forbedringer i behandlingen af migraene skal gennemføres gennem et taettere samarbejde mellem sundhedspersonalet. På trods af fremskridt i den medicinske behandling i løbet af det sidste årti, fortsaetter migraenepatienter med at lide af problemer i forbindelse med behandlingssvigt , utilfredshed med behandlingen, tilslutning til behandlingen (er den rette oversaettelse ikke: overholdelse af behandling?, for stort medicinforbrug og for lavt medicinforbrug.

Op Med Hovedet initiativet følger op på Rom-erklaeringen om migraene fra 2005. Under ledelse af Professor Hans-Christoph Diener fra Universitetshospitalet i Essen, Tyskland har man sat som mål at flere patienter bør modtage laegelig behandling og at 30-50% flere migraenepatienter skal behandles af huslaeger indenfor fem år.

"Vi kan allerede konkludere at dette mål, på trods af visse forbedringer, endnu ikke er nået," udtalte professor Diener. "Jeg var derfor glad for at vaere formand ved december-konferencen. Dette gav mig mulighed for at rådføre mig med huslaeger og neurologer, så vi kan fokusere på at opnå hurtige forbedringer i behandlingen af patienter med migraene i hele Europa. Vores konference nåede til enighed på tvaers af fem centrale områder. Konferencens deltagere vil tage ansvar for disse afgraensede områder i deres egnelande."

1. Tvaerfaglig pleje af hovedpine er ideelt: Er det ikke muligt at finansiere dette, kan virtuelle hovedpine-klinikker og primaere plejemoduler, som et callcenter ledet af sygeplejersker til effektiv visitering af patienterne , vaere et fornuftigt alternativ.

2. Uddannelse af sundhedspersonale er fortsat en kritisk prioritet: Det tvaerfaglige team til behandling af hovedpine bør bestå af behørigt uddannede personer og udgøre en alsidig sammensaetning af faerdigheder. Uddannelse af fagfolk, der traditionelt ikke er involveret i pleje af hovedpine som f.eks. sygeplejersker og apotekere til at blive en del af patientforvaltnings-teamet åbner op for en mere effektiv brug af den specialiserede laegeekspertise. Specialiserede hovedpine-sygeplejersker med base i primaer pleje anbefales også.

3. Patient-uddannelse skal vaere lettere tilgaengelig: Patienterne har behov for klart at forstå deres tilstand og de behandlinger som findes og konsekvenserne af at blive bedre engageret i deres eget management (måske du skulle finde et dansk ord her).

4. Kommunikationen fra laege til patient: Dette er er saerligt vigtigt indenfor migraene-managementet. Nye metoder til forbedring af kommunikationsteknikker, som f.eks. motiverende samtaler kan hjaelpe laeger med at manage (rette ord - vejlede?) deres patienter mere effektivt. Hvis laegen har held med at engagere patienten, er det både mere sandsynligt at tilslutningen til behandlingen (rette ord? Behandlingen overholdes bedre) forbedres ogat patienterne selv-behandler deres tilstand.

5. Kommunikation mellem laeger: Bedre kommunikation mellem praktiserende laeger og neurologer, jafaktisk mellem alle medlemmer af et tvaerfagligt team tjener til at forbedre patientplejen.

"Efter at have nået en klar konsensus på Op Med Hovedet om Migraene konferencen i forhold til vores vigtigste fokusområder, er vi yderst motiverede til at se på saerlige aktiviteter i de berørte lande for at kunne lavereel og hurtig forskel i patienternes liv. Vores intention er at se på vores fremskridt og aflaegge rapport i løbet af de naeste 12 måneder." konkluderede professor Diener.

Reference:

1. Rom-deklarationen om migraene - 2005

Op Med Hovedet om Migraene blev understøttet af et ubegraenset uddannelsesmaessigt tilskud fra MSD GmbH (hvad tror du unrestricted peger på - pengene eller rammerne for konferencens indhold?)

  
  Deltagere i mødet

  Canada
  Dr. S McKenzie     Dr. L Vieira
  Ontario        Quebec

  Danmark
  Dr. J Møller Hansen  Dr. S Garne
  Glostrup        Birkerod

  Frankrig
  Dr. R Elfassi     Dr. J Ruimy
  Paris         Paris

  Tyskland
  Dr. A Gendolla     Dr. C Gaul
  Essen         Essen

  Italien
  Dr. D Grimaldi     Dr. F Brighina
  Bologna        Palermo

  Holland
  Dr. JSP van den Berg  Dr. H Sandelowsky
  Zwolle         Eemnes

  Norge
  Dr M Drottning-R?nne  Dr. A Sigersvold
  Oslo          Rasta

  Spanien
  Dr. V Baos       Dr. E Arrieta Ant?n
  Madrid         Segovia

  Svejts
  Dr. W Rudolph
  Kirchberg

  Storbritannien
  Dr M Fontebasso    Dr D Pascoe-Watson
  York          Cheltenham

  European Headache Alliance (EHA)
  Ms Audrey Craven
  Dublin

  Note til redaktører

  Formanden for mødet
  Professor Hans-Christoph Diener
  Formand & Professor for neurologi
  Afdeling for neurologi og hovedpinecenter
  Universitets-hospital Essen
  Universitetet Duisburg-Essen
  Hufelandstr. 55
  45147 Essen
  Tyskland

KILDE University Duisburg-Essen