En ud af ti ansatte i Europa er udeblevet fra arbejde på grund af depression - mere end 21.000 arbejdsdage spildt, ifølge ny undersøgelse

01 Okt, 2012, 00:01 BST fra European Depression Association (EDA)

BRUXELLES, October 1, 2012 /PRNewswire/ --


  • Depression er årsag til gennemsnitligt 36 spildte arbejdsdage per episode
  • Ledere giver udtryk for behov for bedre lovgivning heriblandt træning og rådgivning til at håndtere problemet

En ud af ti personer i arbejde, adspurgt i undersøgelsen i Europa, har taget fri fra arbejde som følge af depression, med et gennemsnit på 36 arbejdsdage spildte per episode med depression, ifølge en undersøgelse fra Europæisk Association for Depression. Dette løber samlet op på 21.000 dages tabt arbejdstid for denne gruppe mennesker. På trods af problemets omfang, meddelte næsten en ud af tre ledere, at de ikke havde nogen formel støtte eller resurser, til at håndtere ansatte med depression, og 43% efterspurgte bedre procedurer og lovgivning, til at beskytte de ansatte.

For at læse multimedieartikel, klik venligst:

http://www.multivu.com/mnr/56613-european-depression-association

I forbindelse med resultaterne udtalte MEP Stephen Hughes: "Depression på arbejdspladsen er en udfordring for arbejdsmarkedet og samfundet, som forårsagerseriøs skade og som påkræver opmærksomhed og handling fra den Europæiske Union.Inkludering af depression på arbejdspladsen i den nye strategi for helbred ogsikkerhed fra EU Kommissionen, sammen med lovgivningstiltag i de kommende to år, ville være markant fremskridt i forbindelse med mere effektiv beskyttelseaf Europas arbejdere og i sidste ende medvirke til økonomisk og socialvelstand."

Depression er den mest fremherskende udfordring indenfor mentalt helbred blandt personer i arbejdsalderen, og mere end 30 millioner europæiske borgere vil på et eller andet tidspunkt i deres liv lide af depression. [1] IDEA undersøgelsen (Indflydelse af Depression på Arbejdspladsen i Europa Audit) udspurgte mere end 7000 personer i Europa og fandt at 20% af de adspurgte havde fået stillet en diagnose for depression. Den højeste procentdel var at finde i Storbritannien (26%) og den laveste i Italien (12%).

Blandt arbejdere der oplevede depression var man i Tyskland (61%), Danmark (60%) og Storbritannien (58%) mest tilbøjelig til at tage fri fra arbejde, mens man i Tyrkiet var mindst tilbøjelig til at tage fri fra arbejde (25%).

Omkostningerne ved depression estimeres til 92 millioner euro i 2010 i EU, med tabt produktivitet som følge af udeblivelse (tage fri fra arbejde) og fremmøde (møde op på arbejde ved sygdom) udgjorde 50% af alle omkostninger relateret til depression. I IDEA undersøgelsen var det gennemsnitlige antal dage taget fri fra arbejde ved seneste episode med depression 36 dage, med Tyskland og Storbritannien i spidsen (41 dage) og Italien (23 dage) med det laveste tal.

På trods af det høje fravær som følge af depression udtalte én ud af fire, som oplevede depression, at de ikke fortalte deres arbejdsgiver om deres problem. Blandt disse sagde en ud af tre at de følte de ville risikere at miste deres arbejde i det nuværende økonomiske klima. De kognitive symptomer ved depression (koncentrationsbesvær, ubeslutsomhed og/eller glemsomhed) forårsager mærkbar forringelse af arbejdsfunktionen og produktivitet, [2] og er tilstede 94% af tiden ved en episode med depression[3]. Alligevel, viser undersøgelsen, er opmærksomheden på disse symptomer ringe: når bedt om at identificere tegn på depression sagde kun 33% glemsomhed, 44% ubeslutsomhed og 57% koncentrationsbesvær. Til sammenligning identificerede 88% dårligt humør eller tristhed som tegn på depression.

Blandt de adspurgte ledere, rapporterede cirka en ud af tre, at der ikke var nogen formel støtte tilstede til at hjælpe dem med at håndtere depression blandt ansatte. Manglen på støtte var højest i Tyskland (44%) og lavest i Tyrkiet (10%). Ledere i Storbritannien (55%) var mest tilbøjelige til at få støtte fra deres HR afdeling, mens ledere i Tyrkiet var mere tilbøjelige til at modtage støtte fra en medicinsk professionel (79%).

Når spurgt hvad der er nødvendigt for at hjælpe ansatte med depression på arbejdspladsen, nævnte ledere oftest mere konsultationshjælp og bedre lovgivning og procedurer. I Tyrkiet var ledere mere tilbøjelige til at efterspørge bedre lovgivning (55%) og træning af alle ansatte (63%). Ledere i Storbritannien og Tyrkiet ønskede bedre konsultationshjælp (56% og 53%), mens tyske ledere prioriterede ledertræning (53%).

Dr Vincenzo Costigliola, formand for Europæisk

Association for Depression sagde: "Resultaternefra IDEA undersøgelsen viser at der er meget at gøre for at øge opmærksomheden ogstøtten til ansatte og arbejdsgiveres evne til at opdage og håndtere depression  arbejdspladsen. Vi opfordrer beslutningstagere til at tage indflydelsen afdepression på arbejdspladsen til efterretning og pålægger dem ansvaret for at ndtere depression og ansatte og arbejdspladser sikkert."

De komplette resultater af IDEA undersøgelsen vil blive offentliggjort i 2013.

Noter til redaktører

Europæisk Association for Depression (EDA)

EDA er en alliance af organisationer, patienter, forskere og sundhedsplejere fra 17 lande på tværs af Europa.  Hvert år den 1. oktober organiserer EDA

Europæisk Depressionsdag for at skabe opmærksomhed omkring depression på tværs af Europa. Temaet for dette års kampagne er 'Depression og arbejdspladsen'. Den 1. oktober vil en gruppe procedureeksperter og interessenter mødes i Bruxelles, for at fortsætte diskussionen, om hvordan byrden bedst håndteres og indflydelsen af depression på arbejdspladser i Europa. Dette møde følger op på ekspertpanelet om Depression på arbejdspladsen, afholdt den 5. juni 2012, af MEP Stephen Hughes. Det

overordnede mål med mødet, er at sikre bindende lovgivning for depression på

arbejdspladsen.

EDA sponsoreres af den Europæiske Medicinalassociation, International Videnskabsassociation, Centro Lombardo Recuperi Industriali, L.A. Nuova Stampa og H. Lundbeck A/S.

http://www.facebook.com/EuropeanDepressionAssociation 

http://www.europeandepressionday.com

@The_EDA: #Eudepressionday

Om IDEA (Indflydelse af Depression på Arbejdspladsen i Europa Audit) undersøgelsen

Undersøgelsen blev foretaget ved brug af Ipsos MORI's onlinepanel, mellem 30. august og 19. september 2012. Spørgsmål blev stillet online til 7065 voksne, i alderen 16-64, som er ledere eller ansatte, eller har været ansatte og ledere indenfor de seneste 12 måneder, på tværs af Europa. Resultaternes gennemsnit blev taget, for at sikre at udvalget repræsenterede denne profil korrekt. Komplette datatabeller er tilgængelige efter anmodning. Denne undersøgelse blev støttet med et uddannelseslegat fra H. Lundbeck A/S.

Referencer

  1. Olesen J, Gustavsson A, Svensson M, et al. Den økonomiske pris på hjernelidelser i Europa. Eur J Neurol 2012; 19:155-162
  2. Greer TL, Kurian BT, Trivedi MH. Definition og måling af funktionel genopretning fra depression. CNS Drugs. 2010; 24(4):267-284
  3. Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Psychol Med. 2011; 41:1165-1174


Video: http://www.multivu.com/mnr/56613-european-depression-association

 

KILDE European Depression Association (EDA)