Europa-Kommissionen og den kinesiske regering udvider EU-Kina erhvervsuddannelsesaftalen

23 Sep, 2009, 10:00 BST fra Managers Exchange and Training Programme

BEIJING, September 23 /PRNewswire/ --

- Femte udvidelse af de faelles europaeiske og kinesiske programmer for udveksling og uddannelse af ledere (METP)

- Langsigtet indsats for at styrke samhandlen mellem EU og Kina

Europa-Kommissionen og den kinesiske regering har besluttet at udvide de faelles europaeiske og kinesiske programmer for udveksling og uddannelse af ledere (METP) med en ny optagelsesrunde. Den femte optagelsesrunde til METP-programmet påbegyndes i maj 2010. Ansøgningsperioden startede den 21. september 2009 og løber frem til den 7. januar 2010. METP-programmet blev lanceret i juli 2006 som et fireårigt regeringsinitiativ afviklet over fire optagelsesrunder. Under aftalen har omkring 400 ledere fra Kina og EU gennemført uddannelse med tilknyttet praktikophold.

"Antallet af ansøgninger fra både EU og Kina er steget støt gennem hele programperioden, siden METP-programmet blev lanceret. Det indikerer klart, at mellemlederne er meget interesseret i det økonomiske potentiale, som det kinesiske marked repraesenterer for de europaeiske virksomheder. Programmets hidtil vellykkede forløb og den stigende interesse blandt europaeiske ledere i at opbygge langsigtede forretningsrelationer med Kina har gjort det åbenlyst relevant at udvide METP-programmet med endnu en optagelsesrunde startende i 2010", udtaler Stefan Hell, der er METP-programmets teamleder i Beijing.

Kina har udviklet sig til et af verdens mest dynamiske markeder i konstant vaekst. Men isaer de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) mangler ofte de nødvendige ressourcer til at opbygge forretningsmaessige relationer med Kina. Derfor driver Europa-Kommissionen METP-programmet som et tilbud til SMV'er, ngo'er og selvstaendige ivaerksaettere om at deltage i en 10-måneders lederuddannelse i Kina.

Programmet er fuldt finansieret, og EU's virksomheder får mulighed for at opbygge en ekspertviden om det kinesiske marked hos udvalgte medarbejdere. Eksperterne tilegner sig en raekke nye kompetencer og kan herefter fremadrettet bruge deres nye kontaktnet til at skabe forretning i Kina. Under METP-programmet deltager de udvalgte europaeiske ledere i et syv måneders undervisningsprogram, hvor der undervises i forretningskinesisk, tvaerkulturel kompetence, skraeddersyede seminarer og virksomhedsbesøg i kinesiske virksomheder, byer og administrative organer. Derudover gennemfører deltagerne et praktikophold i en kinesisk virksomhed af 3 måneders varighed. METP-programmets langsigtede mål er baeredygtigt at styrke EU's relationer til Kina gennem udveksling og økonomisk samarbejde. Ud over at arrangere hele opholdet daekker EU også alle omkostninger forbundet med undervisningen, og deltagerne får et månedligt tilskud til opholdet på 1.000 euro. Alle, som gennemfører programmet, modtager et officielt diplom underskrevet af EU's ambassadør i Kina.

Yderligere oplysninger om ansøgningsbetingelser, vejledning til download af ansøgningspapirer og generel information om METP-programmet findes på http://www.metp.net.cn og fås ved at kontakte METP-hotline på +49-69-15402-638.

The EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) is a four-year intergovernmental cooperation project between the European Commission and the Government of the People's Republic of China. Placed within the dynamic context of continuously evolving relations between the EU and China, the non-profit programme is designed to enhance business expertise by developing European and Chinese human resources. METP aims to train and financially support internships for 200 Chinese managers in the EU and 200 European managers in China. The programme is implemented by the China Council for the Promotion of International Trade from 2006 to 2010, and total funding from the EC and the Government of China is 23 million Euros.

  
  Enquiries:

  PUBLICIS Consultants | Deutschland
  Sarah von Hauenschild, Tel.: +49-69-15402-367, Fax: +49-69-15402-270
  E-Mail: sarah.von.hauenschild@publicis-consultants.de

  http://www.publicis-consultants.de

KILDE Managers Exchange and Training Programme