Europa-Kommissionen tilbyder fuldt finansieret lederkursusprogram i Kina

10 Dec, 2008, 11:39 GMT fra Managers Exchange and Training Programme

BEIJING, December 10 /PRNewswire/ --

- Ansøgningsfrist d. 4. januar, 2009

- METP, det officielle "EU-China Managers Exchange and Training Programme", tilbyder lederkursus til uddannelse som Kinaekspert

Ledere i EU-baserede virksomheder og ikke-statslige organisationer (NGO'er) har nu muligheden for at ansøge om at deltage i et fuldt finansieret program, hvor de uddannes til Kinaeksperter i 2009. Ansøgninger til EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) kan indsendes frem til d. 4. januar, 2009.

Dette faellesprogram, som sponsoreres af EU og Kina, støtter EU-baserede SMV'ers forretningsaktiviteter i Kina med et tilbud om at deltage i et lederuddannelsesprogram. Ved at deltage i EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) kan virksomheder og ikke-statslige organisationer oparbejde eller udbygge deres forretningsaktiviteter i Kina. Programmet giver SMV'er muligheden for at uddanne deres medarbejdere i en periode på 10 måneder til eksperter i det kinesiske marked og i kinesisk erhvervskultur.

Det langsigtede mål med METP er at udbygge og i høj grad at forbedre forholdet mellem EU og Kina gennem udveksling og økonomisk samarbejde. Stefan Hell, teamleader i Beijing: "Den grundlaeggende forudsaetning for forretningsmaessig succes i Kina er et indgående kendskab til landets økonomi, kultur og forretningsetik. Og det er netop, hvad METP tilbyder interesserede ansøgere. Samtidig fungerer programmet som en platform, hvor europaeere og kinesere mødes og etablerer langvarige relationer, hvilket er det egentlige grundlag for erhvervssucces i Kina."

Ud over at arrangere hele opholdet daekker EU også alle udgifter til uddannelsen. Deltagerne i METP får en månedlig opholdsgodtgørelse (ca. 1000 euro). Alle deltagere, som gennemfører uddannelsen, får udstedt et officielt uddannelsesbevis underskrevet af EU's ambassadør i Kina.

METP, der løber over 4 år, er et initiativ ivaerksat i samarbejde mellem Europa-Kommissionen og den kinesiske regering. Der optages 4 hold i løbet af perioden, og hvert ophold varer 10 måneder. Ansøgningsfristen til METP 4 er d. 4. januar, og uddannelsen går i gang i maj 2009. Ansøgere skal have et meget begraenset eller intet kendskab til det kinesiske sprog. METP støtter først og fremmest erhvervsfolk i små og mellemstore virksomheder i EU, men ansøgninger fra kandidater, som er ansat i store virksomheder, kan komme i betragtning med forbehold for ledige pladser.

Yderligere information om ansøgningsprocessen fås ved at downloade anvisningerne under ansøgningsmappe (Application Dossier) på webadressen www.metp.net.cn eller ved at kontakte METP-hotline på +49-69-15402-638. Desuden gives der generel information om METP på webstedet/hotline.

EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) er et mellemstatligt samarbejdsprojekt, som løber over 4 år, og som er et samarbejde mellem EU-Kommissionen og Folkerepublikken Kinas regering. Dette almennyttige program, der indgår som led i den løbende, dynamiske udvikling i relationerne mellem EU og Kina, har til formål at øge erhvervsekspertisen via europaeisk og kinesisk medarbejderudvikling. METP har som mål at uddanne og finansiere udvekslings- og uddannelsesophold for 200 kinesiske ledere i EU og 200 europaeiske ledere i Kina. Programmet gennemføres af China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) fra 2006 til 2010. EU og den kinesiske regering står for den samlede finansiering på 23 mio. euro.

    
    Henvendelse til:
    PUBLICIS Consultants, France
    Florence Marin, Tel: +33-14443-7250, Fax: +33-14443-7905
    E-Mail: florence.marin@consultants.publicis.fr

KILDE Managers Exchange and Training Programme