Europa må styre transportpolitikken i den rigtige retning

31 Mar, 2009, 12:00 BST fra European Environment Agency

BRUXELLES og KØBENHAVN, March 31 /PRNewswire/ -- Transportsektoren bidrager fortsat uforholdsmaessigt meget til emission af drivhusgasser, dårlig luftkvalitet og støj i Europa og benytter stadig de mindst effektive transportformer til person- og varetransport.

Disse resultater fremgår af rapporten "Transport at a crossroads" (transporten ved en skillevej), som blev praesenteret i Europa-Parlamentet i Bruxelles i dag af professor Jacqueline McGlade, EEA's administrerende direktør. "Vi ved, at den nødvendige teknologi til at håndtere transportsektorens indvirkning på miljøet i Europa allerede findes. Alligevel er mange af de køretøjer, som produceres, alt andet end grønne. Transportsektoren favoriserer fortsat de mindst effektive transportformer, og jernbanerne i EU er stadig ikke samlet i et faelles system".

"I en tid, hvor vi er nødt til at håndtere vores økonomiske og miljørelaterede problemer ved hjaelp af baeredygtige og grønne løsninger, går tendenserne inden for transporten i den forkerte retning. Transporten vil derfor fortsat bidrage til luftforureningen, øge emissionen af drivhusgasser og vaere skyld i mange negative indvirkninger på miljøet", siger professor McGlade.

  
  - Emissionen af drivhusgasser er steget med 26 % - eller 180
   millioner ton - mellem 1990 og 2006, og heri er international luftfart 
   og skibsfart endda ikke medregnet. Denne stigning er større end de 
   årlige nationale emissioner i 2006 i Belgien (132 mio. ton) eller 
   Rumaenien (157 mio. ton).[1]

  - Mellem 1996 og 2006 steg EU-medlemsstaternes samlede godsmaengde
   målt i tonkilometer med 35 % eller 650 mio. ton-km, hvilket er 
   betydeligt mere end Tysklands samlede godstransport. Markedsandelen af 
   godstransport med jernbane og ad indenlandske vandveje faldt.

  - Mellem 1995 og 2006 blev bilparken i EU-27 forøget med 22 %,
   eller 52 millioner biler. Det svarer til bilparkerne i Det Forenede
   Kongerige og Spanien tilsammen. Antallet af tilbagelagte
   passagerkilometer i EEA's medlemslande steg med 65 mio. kilometer i 
   2006.

  - Emissionerne til luften fra køretøjer er faldende, men
   luftkvaliteten er fortsat et problem i hele Europa.

Transportvaeksten skal kobles fri af den økonomiske vaekst

Veludformede politikker til at håndtere transportefterspørgslen kan reducere transportmaengden. Det ville give bedre transporteffektivitet i økonomien og koble transportvaeksten fra den økonomiske vaekst. Rapporten bekraefter også, at prissignalerne spiller en vigtig rolle for forbrugernes valg, idet efterspørgslen efter bustransport går op med 20 % ved en prisstigning på braendstof på 10 %.

"Vi har fortsat brug for klare, målbare, realistiske og tidsbestemte mål for at reducere drivhusgasemissionerne, emissionerne til luften og støjen fra transporten. Hvad der måske er endnu mere afgørende er, at forbrugernes reaktion på prisudsvingene sidste år tyder på, at braendstofpriser og vejafgifter er vigtige virkemidler til at reducere transportefterspørgslen", siger professor McGlade.

Baggrunden for rapporten

Rapporten "Transport at a crossroads" er en årlig publikation fra EEA's transport- og miljørapporteringsmekanisme (TERM), som kortlaegger fremskridtene med og virkningerne af arbejdet med at integrere strategierne på transport- og miljøområdet. TERM-rapporterne er blevet udgivet siden 2000 og giver vigtig viden, som kan bidrage til udviklingen af EU-politikker. Rapporten tager sigte på at daekke alle EEA's medlemslande.

EEA's medlemslande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Graekenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumaenien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Om Det Europaeiske Miljøagentur (EEA)

EEA har hjemsted i København. Agenturet har til formål at bidrage til opnåelse af vaesentlige og målelige forbedringer i Europas miljø ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.

---------------------------------

[1] Årlige emissioner i 2006 - EEA's drivhusgas data viewer - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

KILDE European Environment Agency