Fire millioner kenyanere som bor på landet, får rent drikkevand takket vaere det nye LifeStraw(R) "Carbon For Water(TM)" programmet

- Et kulstof finansieret projekt tilvejebringer rent drikkevand i 10 år takket vaere en innovativ måde at finansiere reduceringen af over to millioner tons kulstofudledninger om året

26 Apr, 2011, 21:05 BST fra Vestergaard Frandsen

KAKAMEGA, Kenya, April 26, 2011 /PRNewswire/ -- Der vil blive doneret og installeret taet på en million LifeStraw(R) Family vandfiltre i husholdninger i det vestlige område af Kenya begyndende den 26. april 2011. Det områdespecifikke dør til dør distributionsprogram vil vare i fem uger og vil nå ud til omkring 90 % af alle hustande uden tilgang til rene kommunale vandressourcer helt uden beregning for brugeren. Det vil tilvejebringe mindst 10 års forbrug af rent drikkevand til kenyanske borgere og det er helt gratis for både borgerne, regeringskontorer og donorgrupper.

Vestergaard Frandsen har betalt for "Carbon For Water(TM)" programmet (se venligst http://www.carbonforwater.com), der vil blive kompenseret med kulstoffinansiering. Denne unikke finansieringsmodel giver virksomheder i udviklingslande potential indkomst i kraft af kulstof kreditter for at sponsorere programmer som reducerer udledningen af drivhusgasser i udviklingslande. Kulstof kreditter kan saelges til kulstofkreditkøbere der ønsker at reducere deres kulstofudledning eller forbedre deres miljømaessige forvaltning. Indtaegten der opnås, vil hovedsagligt blive reinvesteret i projektet for at gøre det baeredygtigt i mindst 10 år.

Igangsaetning af kulstoffinansiering

Hvert LifeStraw(R) Family vandfilter giver mindst 18.000 liter vand af U.S. EPA-kvalitet, hvilket er tilstraekkeligt til at forsyne en familie på fire personer med rent drikkevand i mindst 3 år. Kenyanerne der modtager filtrene behøver ikke laengere at rense vandet ved at koge det ved hjaelp af braendsler der udvikler drivhusgasser. Denne aendring af adfaerd forventes at bidrage til en reducering på over 2 millioner tons kulstofudledninger om året.

Vestergaard Frandsen foretager den første investering på over 25 millioner USD, der er nødvendig for at lancere programmet. "Opstartomkostningerne er saerlig høje når man taenker på behovet for at producere og transportere 900.000 LifeStraw(R) Family vandfiltre til et landligt område hundredevis af kilometer fra en større havn og ansaette samt oplaere af over 4.000 samfundshjaelpemedarbejdere og 4.000 chauffører til at distribuere og undervise borgerne i korrekt brug af vandfiltrene" forklarede hr. Mikkel Vestergaard Frandsen, administrerende direktør hos Vestergaard Frandsen. "På laengere sigt vil virksomheden ansaette hundredevis af kenyanaere i mindst 10 år til at varetage reparation og udskiftning af vandfiltrene på over 30 centre der vil blive etableret over hele den vestlige region og til at forestå vedvarende uddannelse af borgerne i lokalsamfundene."

"Carbon For Water(TM)" programmet har potentialet til at blive et langsigtet vandrensningsprogram med baeredygtigheden helt i centrum. "Dette er et af de største vandrensningsprojekter der nogensinde er gennemført uden finansiering fra regeringer eller den offentlige sektor. Det bliver ligeledes det første der direkte forbinder kulstof kreditter med rent drikkevand" udtalte Dr. Evan Thomas fra Manna Energy Limited der er partner med Vestergaard Frandsen i udviklingen af den kulstoffinansierede arkitektur og smartphone informeret database. "Carbon For Water(TM)" programmet bliver koordineret i samarbejde med det kenyanske ministerium for offentlig sundhed og sanitet.

Skønt Afrika betragtes som en af de mest udsatte regioner for klimaforandringer, findes der under 5 % kulstofprojekter her. "Carbon For Water(TM)" programmet er med til at rette en vaesentlig ubalance der findes på det globale kulstofmarked. Dette er af afgørende betydning fordi miljøeksperter er overbeviste om, at det er hensigtsmaessigt at opfordre et land til at medtage miljøbeskyttelse i dets langsigtet udviklingsplaner i stedet for at tvinge dem til at rydde op efter industralisering har fundet sted og negativ påvirkning af sundheden og miljøet. Programmet kan bekaempe sygdomme og sikre miljømaessig baeredygtighed ved at reducere brugen af trae og andre braendsler til madlavning og mindsker dermed udledningen af kulstof fra atmosfaeren med adskillige tons. Dette gør "Carbon For Water(TM)" programmet til en afgørende brik i opnåelse af FN's Millenium Development Goal #7 vedrørende baeredygtighed og tilgang til rent drikkevand.

Som leverandør af vandfiltrene er det Vestergaard Frandsen der får kulstofkreditter eftersom virksomheden kun modtager betaling for vandfiltrenes evne til at reducere udledninger, findes der et staerkt incitament for at reinvestere indtaegten der opnås i programmet - for at vedligeholde og komplettere LifeStraw(R) Family vandfiltre og uddanne borgerne i korrekt og vedvarende brug.

Vestergaard Frandsen har modtaget løbende kollaborativ support for "Carbon For Water Program(TM)" fra FN's udviklingsprogram. I februar 2011 efter en jernhård godkendelsesproces, blev programmet godkendt som et frivilligt projekt under det prestigefyldte Gold Standard certification scheme.

Når først programmet er i gang, vil det blive overvåget af et anerkendt og uafhaengigt revisionsfirma hver sjette måned. Revisoren vil verificere at udledningsreduceringerne er nøjagtige og kulstofkreditter bliver først udstedt efter hver kontrol.

Den verdensomfattende vandkrise

"Innovative og baeredygtige løsninger på den globale vandkrise er af afgørende betydning" forklarede hr. Vestergaard Frandsen. Ifølge data fra 2010 er naesten en million mennesker i verden afskåret fra tilgang til rent drikkevand. Diarre er den anden mest udbredte dødsårsag blandt børn under fem år og er ansvarlig for 1,5 milliard dødsfald blandt børn hvert år. Børn som er fejlernaeret eller har et svaekket immunforsvar er mest udsatte for livstruende diarre. "Vi håber på at "Carbon For Water(TM)" programmet ikke alene vil have en positiv indflydelse på diarre men også reducere antallet af respiratoriske sygdomme ved at nedbringe disse sygdomme i hjemmene, hvilket er en hyppig dødsårsag blandt børnene i Kenya og udviklingslande" tilføjede hr. Vestergaard Frandsen. Ifølge WHO er lungebetaendelse den mest udbredte dødsårsag blandt børn i verden.

"Brugen af LifeStraw(R) Family vandfilter kan reducere dødeligheden blandt børn og forbedre sundheden for mødre ved at tilvejebringe tilgang til rent drikkevand. Set i dette perspektiv kan tilgang til rent drikkevand fra LifeStraw(R) Family effektivt opfylde Millennium Development Goals 4, 5, og 6."

Hvert år dør omkring 1,6 millioner børn under 5 år af lungebetaendelse, hvilket udgør 18 % af alle dødsfald blandt børn under 5 år i hele verden. Miljømaessige faktorer indbefattet indendørs luftforurening forårsaget af madlavning og opvarmning af boligen med biomasse braendsler såsom trae øger børns disponering for lungebetaendelse.

"Hvis "Carbon For Water(TM)" programmet kan blive en model for en betydelig reducering af diarre og respiratoriske sygdomme, vil det vaere et gennembrud for Kenyas befolkning samt mange andre udviklingslande mht. opfyldelse af MDGs 4, 5, 6" tilføjede hr. Vestergaard Frandsen.

"Kildeløsninger bliver ofte ikke gennemført pga. bureaukrati eller nedbrud grundet manglende vedligeholdelse. Brugerløsninger såsom LifeStraw(R) Family, bliver betragtet som akademisk forskning og som det mest effektive indgreb til at levere rent drikkevand" tilføjede hr. Vestergaard Frandsen.

Programmets betydning

Programmet omfatter fire ud af otte FN Milleniums Goals bl.a.: Mål 4: Nedsaet børnedødeligheden; Mål 5: Forbedring af sundheden blandt mødre; Mål 6: Bekaempels af sygdomme; og Mål 7: Garanter miljømaessig baeredygtighed. Det er ligeledes tilpasset til den amerikanske strategi for opnåelse af MDGs der anfører at succesrige programmer skal tage fat på behovet for baeredygtig udvikling og skabe et staerkt bånd mellem omkostningseffektive investeringer og målbar indflydelse.

Sponsorat

Vestergaard Frandsen (VF) er en europaeisk virksomhed der specialiserer sig i sygdomkontrolsprodukter. VF arbejder under en enestående humanitaer entreprenørskab forretningsmodel. Denne "profit med et formål" approach har gjort det erhvervsmaessige sociale ansvar til sin kerneforretning ved at skabe livreddende produkter til udviklingslandene. Staerk support til MDGs er et gennemgående traek ved virksomheden. Dens produkter er designede til at forebygge vandbårne, smitsomme og oversete tropiske sygdomme. For yderligere oplysninger om virksomheden besøg venligst http://www.vestergaard-frandsen.com.

    
    Kontakt:
    Peter Cleary, Vestergaard Frandsen Communications Director
    Telefon +1-347-653-5857 eller pc@lifestraw.com

KILDE Vestergaard Frandsen