Genworth Financial ansaetter Robert Brannock som administrerende direktør for Global Payment Protection Insurance

19 Jul, 2005, 13:00 BST fra Genworth Financial Ltd

LONDON, July 19 /PRNewswire/ -- Genworth Financial (NYSE: GNW) offentliggør ansaettelsen af Robert Brannock som praesident og øverste leder af globale payment protection aktiviteter med virkning fra 1. august, 2005. Brannock er også trådt ind i bestyrelsen for Genworth Financial. Han vil referere til praesident og administrerende direktør for Genworth's protection segment, George Zippel. Brannock vil fortsat arbejde fra Europa.

"Genworth's payment protection segment har en solid strategi kørt på plads, og vi vil fortsat støtte vores position som førende leverandør af tillaegsforsikringer globalt," sagde Brannock. "Vores strategi fokuserer på at fremme vaeksten i vore kerneområder på globalt niveau, ved at imødekomme vore kunders behov og yde en differentieret service understøttet af en robust risikohåndtering og en staerk kultur inden for integritet og controllership. "

Brannock afløser William C. Goings, der har haft stillingen i en fireårig periode med stadig og vedholdende vaekst på kerneområdet. Goings er udnaevnt til praesident for Genworth's livsforsikringsområde, der også er en del af protection segmentet med hovedkvarter i Virginia, USA.

Brannock har vaeret salgs- og marketingdirektør for Genworth's payment protection område siden 2002. Virksomheden, der spiller en vigtig rolle i Genworth's globale strategi, er førende leverandør af payment protection i Europa og udvider den globale raekkevidde i højt tempo. I sin tid som salgs- og marketingdirektør har Brannock praesteret en markant vaekst i salget i hele Europa og har vaeret en hovedperson for firmaets ekspansion til nye territorier, herunder for nyligt Graekenland og Polen. Dermed har payment protection området nu over 200 distributionssamarbejder med førende pengeinstitutter m.m.

Brannock har 25 års erfaring med finansielle serviceprodukter på områder som salg, selskabsdrift, informationsteknologi, kvalitetssikring og integration ved selskabsovertagelser. Han er født i Dublin, Irland og har laest virksomhedsledelse (ACIS) på Rathmines College of Commerce in Dublin, hvor han blev optaget i 1984. Han er 46, er gift og har fem børn.

Genworth Financial (NYSE: GNW) er en førende forsikringsvirksomhed, med fokusområde inden for livrenter, pensions- og investeringsprodukter, boliglånsforsikringer, livsforsikringer og hjaelp til personlig omsorg for mere end 15 millioner klienter med kontorer i 22 lande, herunder USA, Canada, Australien, Storbritannien og mange andre europaeiske lande. Flere oplysninger findes på http://www.genworth.com.

Forbehold vedrørende fremadrettede udtalelser

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udtalelser" inden for betydningen af "Private Securities Litigation Act of 1995", den engelske lov om søgsmål fra 1995. Fremadrettede udtalelser kan her kendetegnes ved ord som for eksempel "vil" eller ord af lignende betydning og omfatter, men er ikke begraenset til udtalelser vedrørende udsigterne for firmaets fremtidige forretninger og økonomiske formåen. Fremadrettede udtalelser bygger på ledelsens øjeblikkelige forventninger og antagelser, der er underkastet naturlige usikkerheder som resultater og skiftende omstaendigheder, som er vanskelige at forudse. Udviklingen i de faktiske resultater kan aendres vaesentligt som følge af globale politiske, økonomiske, forretningsmaessige, konkurrencemaessige, markedsmaessige, lovgivningsmaessige forhold og andre faktorer som for eksempel:

- Risici i forbindelse med firmaets forretning, herunder renteniveauet med fluktueringer, fald og flygtighed på markedet for vaerdipapirer, standarder i porteføljer, fald i firmaets økonomiske styrke og kreditvaerdighed, uventede aendringer i dødelighed og sygelighed, fremskyndet amortisering af udskudte anskaffelsesomkostninger og aktuel vaerdi af fremtidige fortjenester, forringet vaerdi af goodwill, øget brug af udløste genforsikringer på prioritetssikringsmarkedet, indflydelsen fra store realkreditselskaber og investorer, fluktuerende kurser, utilstraekkelige reserver, juridiske bindinger på fordeling af dividende hos datterselskaber, ikke-likvide investeringer, konkurrence, manglende evne til at tiltraekke eller fastholde selvstaendige salgsmaeglere og salgsspecialister, standarder hos modparter, lovgivningsmaessige begraensninger på firmaets drift, aendringer af gaeldende love og bestemmelser, juridiske eller lovmaessige handlinger eller undersøgelser og øget lovmaessig interesse for visse aspekter af firmaets drift, politisk eller økonomisk ustabilitet og terrortrusler - samt:

- Risici i forbindelse med firmaets udskillelse fra GE, herunder tabet af fortjeneste relateret til GE's varemaerke og ry, firmaets behov for at etablere den nye Genworth brand-identitet hurtigt og effektivt, firmaets udeblivende evne til at fremlaegge økonomiske oplysninger i SEC (Securities and Exchange Commission) arkiverne hos den amerikanske fondsbørs, der nøjagtigt beskriver de resultater, firmaet ville have nået, som et enkeltstående firma, risikoen for, at firmaet ikke vil kunne erstatte tjenesteydelser, der tidligere er leveret af GE på sammenlignelige vilkår, usikkerhed om beløb og tidsplanlaegning af betalinger, som firmaet har indvilget i at yde til GE under firmaets aftale om skatteforhold og andre forhold i forbindelse med denne aftale, potentielle interessekonflikter med GE og GE's engagement i samme type forretninger som firmaet beskaeftiger sig med i fremtiden.

Firmaet påtager sig ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller korrigere en fremadskuende udtalelse, hvad enten det er som resultat af nye oplysninger, fremtidige udviklinger eller andet.

KILDE Genworth Financial Ltd