Genworth Financial's tillaegsforsikringsselskab er nu fuldt etableret

05 Nov, 2004, 15:01 GMT fra Genworth Financial Ltd

LONDON, November 5 /PRNewswire/ -- Genworth Financial (NYSE: GNW) meddelte i dag, at selskabet har gennemført de lovmaessige krav, der er påkraevet for fuldt at kunne etablere dets europaeiske tillaegsforsikringsselskab, tidligere kendt som GE Financial Insurance, i Danmark GE Forsikring. (1)

Tidligere på året offentliggjorde Genworth Financial, Inc. en kommende børsnotering af selskabet via Form S-1 til US Securities and Exchange Commission. GE overførte de vaesentligste af sine livsforsikrings- og pantebrevsgarantiselskaber i USA til Genworth, heriblandt dets internationale pantebrevsgarantiselskab og europaeiske tillaegsforsikringsselskab, med fokus på arbejdsløshedsforsikring.

Genworth var den største børsintroduktion for 2004 i USA med en kapitaltilførsel på US$2.83 milliarder i maj. Selskabet startede sine aktiviteter med indtaegter på omkring US$10 milliarder og aktiver på omkring US$100 milliarder, staerke kreditvurderinger og som den førende på markedet inden for forskellige forretningsområder, heriblandt plejeforsikringer og investeringsprodukter i USA, pantebrevsgarantier på globalt plan og tillaegsforsikringer i Europa. Bill Goings, administrerende direktør for Genworth's tillaegsforsikringsselskab, tidligere GE Forsikring, udtaler: "Gennemførelsen af denne proces og vores fremtid som Genworth rummer betydelige muligheder. Genworth kan som separat offentligt noteret aktieselskab forfølge sin egen strategi uafhaengigt af GE, og kan med direkte adgang til kapitalmarkedet finansiere egne erhvervsinitiativer".

AEndringerne påvirker på ingen måde de eksisterende aftaler med selskabets samarbejdspartnere eller måden hvorpå disse aftaler udøves.

Om Genworth Financial

Genworth Financial er et førende forsikringsselskab, der servicerer mere end 15 millioner kunder og daekker disses behov for sikring af levestandard, alderspension, investerings- og pantebrevsgaranti, og har afdelinger i mere end 20 lande, heriblandt Australien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Irland, Tyskland, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien og USA. Genworth er en af de større udbyder af tillaegsforsikring og pantebrevsgarantier i Europa. Selskabets produkter distribueres gennem pengeinstitutter, Arbejdsløshedskasser og fagforeninger, som tilbyder sikring, enten i forbindelse med lån eller andre kreditprodukter, , eller som et uafhaengigt produkt.

(1) De lovmaessige krav, der kraeves for at kunne etablere forsikringsselskabet i Frankrig forventes gennemført senere på året.

KILDE Genworth Financial Ltd