Ifølge resultaterne af en undersøgelse udført af Zoover ferie vurderinger hjemmeside fremgår det, at: "Danske turister mener, at Rusland er det mindst gaestfrie land"

26 Nov, 2009, 19:01 GMT fra Zoover International B.V.

UTRECHT, November 26 /PRNewswire/ -- Zoover.dk har gennemført en undersøgelse om danskernes vurdering af gaestfrihed i forskellige lande. Tusindvis af danskere har stemt om i hvilke lande, de oplever størst gaestfrihed. De danske resultater viser, at Thailand, med et stort flertal, er valgt til at vaere landet med de mest gaestfrie mennesker. Rusland scorer lavest med 1% af alle stemmer.

Deltagerne kunne vaelge mellem lande spredt over hele verden.

Danske turister mener, at Rusland er det mindst gaestfrie land

En tredjedel af danskerne vaelger Thailand til at vaere det mest gaestfrie land med et bemaerkelsesvaerdigt stort forspring i forhold til de andre lande. Thailand er blevet erklaeret vinder med 31% af vaelgerne, mens Graekenland og USA stod tilbage med "kun" 24% og 13% af stemmerne.

Rusland scorer dårligt

Fra de danske resultater kan det konkluderes, at i modsaetning til den thailandske gaestfrihed, vurderes russerne med 1% af stemmerne som det mindst gaestfrie folk. Mexicanerne og briterne bliver heller ikke anerkendt for deres gaestfrihed med en score på 2% hver i resultaterne af den danske undersøgelse.

Resultaterne

  
  Thailand     31%
  Graekenland   24%
  USA       13%
  Frankrig     10%
  Egypten      9%
  Australien    5%
  Kroatien     3%
  Storbritannien  2%
  Mexico      2%
  Rusland      1%

1.501 danskere deltog i meningsmålingen i Danmark. Det samlede antal stemmer af alle internationale meningsmålinger er 24.301

Internationale resultater

Resultaterne af undersøgelsen foretaget i seksten lande i alt, viser, at Thailand, med et stort flertal af de afgivne stemmer, er valgt til at vaere det feriemål med de mest gaestfrie mennesker. I mere end halvdelen af alle undersøgelser, scorer landet førsteplads, og har et samlet gennemsnit på 26% af stemmerne. Graekenland følger på afstand. De fik 14% af stemmerne. Det land, der anses for at vaere det feriemål med de mindst gaestfrie mennesker, er Frankrig. Landet fik 4% af stemmerne. Rusland er heller ikke anerkendt for sin gaestfrie befolkning. De scorede naestsidst med 5% af stemmerne.

Zoover.dk

http://www.Zoover.dk er en uafhaengig og gratis ferie hjemmeside, hvor feriemål og overnatningssteder er blevet revideret. Zoover er aktiv i Det Forenede Kongerige samt Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, Portugal, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Holland, Polen, Østrig, Schweiz og Tyrkiet.

Note til redaktører (ikke til offentliggørelse)

KILDE Zoover International B.V.