IKT-virksomheden MATERNA forøger omsaetningen med 20 procent i 2005

01 Mar, 2006, 11:07 GMT fra MATERNA Informations & Communications GmbH

DORTMUND, Tyskland, March 1 /PRNewswire/ -- Informationsteknologi- og telekommunikationsspecialisten MATERNA Informations- og kommunikationsdelen forøgede sin koncernomsaetning i 2005 med 20 procent til 144 millioner euro, sammenlignet med det foregående år (2004: 120millioner euro). Efterspørgslen efter virksomhedens IKT-ydelser har udviklet sig positivt og virksomhedsovertagelser, som fandt sted sidste år, udgjorde en betydelig del af den øgede omsaetning. Informationsdivisionen stod for 57,4 procent af koncernomsaetningen i 2005. Kommunikationsdivisionen stod for 34,2 procent og datterselskaberne bidrog med 8,4 procent. Forretninger med udenlandske kunder udgjorde 15,6 procent af koncernomsaetningen, hvilket er en stigning på 6,4 procent sammenlignet med forrige år. Antallet af medarbejdere steg i løbet af sidste år med omkring 13 procent og kom op på 1.162 ansatte (pr. 31. januar 2006). MATERNA opnåede endnu en gang et positivt resultat i forretningsåret 2005 - sådan som man har gjort det hvert år siden grundlaeggelsen for 25 år siden. I 2005 var rentabiliteten også bedre end det foregående år. I Nordeuropa har MATERNA filialer i Danmark, Finland og Sverige, hvor arbejdsområderne i høj grad er fokuseret på IT-service management og kunde service management.

En vigtig grundpille i salget i informationsdivisionen sidste år var projekter for offentlige myndigheder (IT-specialistprocedurer og internetløsninger) såvel som rådgivning og implementering af løsninger til IT- service management (programmeringsløsninger som understøtter velfungerende IT-infrastrukturer i organisationer).

Kommunikationsdivisionen nød også godt af stigende efterspørgsel i 2005 efter sine mobile betjeningsplatforme, fastlinieydelser såvel som kvalitetsydelser til SMS og MMS. Check-in løsninger til lufthavne og flyselskaber viste også betydelig vaekst.

Informationsdivisionen vokser med IT-services.

MATERNAs informationsdivision kan se tilbage på 2005 som et fremgangsrigt forretningsår med en vaekstrate på 10 procent. I løbet af sidste år begyndte informationsdivisionen, som koncentrerer sig om IT-løsninger, sit personaleprogram "100+", der havde som mål at skabe mindst 100 nye job inden halvdelen af 2006 var gået. Omkring halvdelen af de nye medarbejdere, som blev søgt er allerede udpeget. Så MATERNA kan fortsaette med at vokse organisk dette år.

Informationsdivisionen koncentrerer sig om områderne IT-service management, kunde service management, offentlige forvaltninger og SAP rådgivningsydelser - siden overtagelsen af SAP rådgivingsvirksomheden cbs sidste år. Traditionelt er dette forretningsområde orienteret mod kunder på virksomhedsområdet og offentlig forvaltning, da man optimerer IT-støttede forretningsprocesser. Den sektor, der har haft det største salg i denne division, er offentlig forvaltning, som udgør omkring 45 procent af omsaetningen - i forhold til den totale omsaetning for MATERNA udgør dette omkring 25 procent. Viften af ydelser her inkluderer process- og teknologirådgivning, valg af software og hardware, implementering, undervisning og vedligeholdelse.

IT-service management delen er en af informationsdivisionens vigtigste kompetenceområder. Det er her MATERNA intensiverer sin indsats for at sikre, at de IT-løsninger, som implementeres, skaber en mervaerdi på kundens kerneområde. Det betyder, at IT-systemer og -programmer skal sikre, at vigtige forretningsprocesser som indkøb, produktion eller salg forløber problemfrit. Implementering af IT-service management løsninger udføres af MATERNA ved hjaelp af markedsstandarder såsom de facto standarden IT Infrastructure Library (ITIL) og teknologier leveret af førende software-producenter. Det er derfor MATERNA ønsker at sprede sit salg, specielt i områderne forretningsservice management og service impact management. Det er disse emner, som først og fremmest bidrager til at justere forretningsprocesser og IT-processer hos kunderne. For at opnå dette koncentrerer MATERNA sig, oveni sine teknologirådgivningsydelser, endnu mere om processrådgivning.

Der var omfattende kundeinteresse for ITIL-løsninger igen sidste år. Forretningsområdet for implementering af ITIL-baseret konfiguration og aendringshåndtering eller en CMDB (database for konfigurationshåndtering) udviklede sig også meget tilfredsstillende. Foranlediget af virksomhedsovertagelser i Sverige og Finland i begyndelsen af sidste år, er MATERNAs informationsdivision også ved at opbygge nationale førerpositioner i de nordiske lande. MATERNAs ekspertise på dette felt er bygget på mere en 500 velgennemførte projekter.

Desuden fik løsninger til professionalisering af kundeservice (i feltet kunde service management) også et betydeligt løft sidste år. Disse inkluderer projekter med rådgivning og implementering af kundeservicecentre såvel som reklamationsstyring. En MATERNA-undersøgelse udført i efteråret 2005 bekraeftede også, hvor vigtigt et emne reklamationsstyring er.

MATERNA GmbH

Som førende informations- og kommunikationsteknologi softwarevirksomhed beskaeftiger MATERNA omkring 1200 medarbejdere på verdensplan og opnåede en omsaetning på 144 mio. euro i 2005. Udover hovedkvarteret i Dortmund har virksomheden afdelinger og datterselskaber over hele Tyskland, samt i Frankrig, Østrig, Belgien, Danmark, Holland, Finland, Storbritannien, Tjekkiet, Polen, Sverige , Schweiz og USA. I informationsdivisionen implementerer MATERNA omfattende IT-løsninger til optimering af processer i virksomheder og offentlig forvaltning. Dette inkluderer områderne IT service management, kunde service management, offentlig forvaltning og SAP rådgivningsydelser. Kommunikationsdivisionen leverer produkter og løsninger på forretningsområdet for mobile løsninger og unified messaging. Dette inkluderer først og fremmest mervaerdi-ydelser og ydelser for fastlinienetvaerk på basis af SMS, MMS, WAP og Mobile Java, som markedsføres under navnet Anny Way. Kommunikationsdivisionen omfatter også MVNE-forretningen og leverer CUSS-løsninger til luftfartsselskaber og lufthavne.

  
  Yderligere oplysninger:
  MATERNA GmbH
  Information & Kommunikation
  Vosskuhle 37, 44141 Dortmund, Tyskland
  Christine Siepe
  Tlf.: +49-231-55-99-1-68,
  Fax: +49-231-55-99-1-65
  E-Mail: Christine.Siepe@Materna.de

http://www.materna.com

KILDE MATERNA Informations & Communications GmbH