Infor gennembryder muren omkring traditionel Warehouse Management (lagerstyringssystem) med naeste generations løsning

15 Mar, 2007, 06:30 GMT fra Infor Global Solutions GmbH

ATLANTA, Georgia, March 15 /PRNewswire/ --

- Infor SCM Warehouse Management 9.0 er laengere fremme end blot effektivitet når det gaelder forretnings-rentabilitet, konkurrencedygtighed og vaekst

Infor lancerede i dag sin naeste generation løsning indenfor styring af forsyningskaeder, Infor SCM WM 9.0, der nedbryder graenserne for traditionelle lagerstyringssystemer ved at give forretningsspecifikke funktioner til global produktion, distribution, transport- og forsyningstjeneste samt detailsalg. Denne løsning med helt ny arkitektur driver forretningsmuligheder fremad ved at udvide funktionerne i lagerstyringssystemet ud over de fire vaegge.

Den traditionelle løsning på markedet for lagerstyringssystemer er fokuseret indenfor lagerets fire vaegge, og har begraenset kapacitet til at dele data med andre systemer, som f. eks. transport og logistik, gennemsigtighed og styring af forsyningstjenesten, såvel som løsninger til begivenheds- og praestationsstyring. WM 9.0 nedbryder disse barrierer og giver bedre sigtbarhed, både i retning af kunden og i retning af leverandøren. Det gør det nemmere for virksomheder at aendre deres procedurer. Med denne nye indsigt kan organisationer reagere mere intelligent på krav til lagerbeholdningen og forsyningen, og naermest helt eliminere risikoen for en tom varebeholdning og forsinkede leveringer.

Ifølge rapporten fra Aberdeen Group, "The Extended Warehouse Benchmark Report", udgivet december 2006, standser effektiv styring af forsyningskaeden ikke indenfor lagerets fire vaegge. For at kunne reducere lageromkostninger og nedskaere tiden til ordreopfyldelse skal virksomheder fokusere på, hvordan de styrer lagerbeholdningen i det "udvidede lager". Lagerbeholdningen i et satellitlager, såvel som undervejs, skal vaere synligt i hele virksomheden. Endvidere skal produkter, der ankommer til et distributionscenter, aflaesses hurtigt og modtages i lagerbeholdningen.

Infor forstår, at markedsforholdene, virksomhedernes behov og kundernes krav til realtidsoplysninger om varer i forsyningskaeden kan medføre øjeblikkelige og nødvendige proces-aendringer ude i virksomhederne. Traditionelle lagerstyringsløsninger har varemaerkebeskyttede platforme med planlagte udgivelser og komplicerede opgraderinger. Infor WM 9.0 udvikler og tilpasser sig til virksomheden, uanset størrelse, og hjaelper dem med at skelne mellem deres forretninger ved at bidrage til at skabe vaerdi, på tvaers af hele forsyningskaeden.

"Størstedelen af de systemer, der er i brug i dag, er både ufleksible omkring kundernes krav og forretningsbehovet, såvel som komplicerede og dyre at vedligeholde og opgradere", sagde Eric Nilsson, naestformand, produktstyring hos Infor. "Infor SCM WM 9.0 har indbyggede forretningsspecifikke funktioner, uden nødvendige og dyre tilpasninger. Det både saenker installationstiden og optimerer ydeevnen med tredjepartssystemer vaesentligt".

WM 9.0 fokuserer på effektivitet inden i lageret, samt det højeste niveau af understøttelse af RF, tale, planlaegning der inkluderer op- og nedsving, flere lagre og arbejdsrapport.

Udenfor lagret skaber løsningen vaerdi ved at udvide kapaciteterne, inklusiv styring af arealer udenfor, styring af begivenheder, styring af praestation, transport og logistik, samt RFID (Radio frekvens identifikation ).

Infor SCM Warehouse Management 9.0 fås på kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, japansk, portugisisk og spansk.

Infor's løsninger indenfor styring af forsyningskaeden gør verdens førende virksomheder i stand til at forbedre deres rentabilitet, konkurrencedygtighed og vaekst gennem netvaerksdesign, planlaegning omkring efterspørgsel og forsyningskaede, optimering af produktion, lager, styring af transport samt analyse af forsyningskaeden. Ved at synkronisere cyklusser indenfor efterspørgsel, forsyning og supplering giver Infor's løsninger vores kunder mulighed for at flytte produkterne ud til kunderne, hurtigt og omkostningseffektivt.

Om Infor

Infor leverer forretningsspecifikt software til initiativrige organisationer.

Infor's løsninger med indbygget erfaring gør det muligt for virksomheder i alle størrelser at vaere mere initiativrige, og tilpasse sig de hurtige fremskridt i det globale marked. Infor, med mere end 70.000 kunder, er i fuld gang med at aendre, hvad forretninger forventer fra en leverandør af enterprise-software. Besøg www.infor.com for yderligere oplysninger.

KILDE Infor Global Solutions GmbH