Mercuri Urval har foretaget en undersøgelse blandt 844 ledere i otte europaeiske lande

04 Feb, 2010, 08:00 GMT fra Mercuri Urval AG

HELLERUP, February 4 /PRNewswire/ --

- Undersøgelse blandt ledere: Kundeorientering er den vigtigste katalysator for vaekst i Europa

Otte ud af ti europaeiske forretningsledere mener, at en staerk kundeorientering er den vigtigste faktor for at kunne skabe vedvarende vaekst i 2010. Fremtidens vigtigste opgaver vil vaere bedre fastholdelse af kunderne, større kundeloyalitet og en højere kvalitet af ydelser. Ovenstående er resultatet af en internetbaseret undersøgelse, som konsulentfirmaet, Mercuri Urval, har lavet blandt mere end 800 forretningsledere i otte europaeiske lande.

Økonomiske udfordringer får i højere grad europaeiske virksomheder i den industrielle sektor og i servicesektoren til at fokusere på en staerkere kundeorientering. 76% af de topledere og ledere, som har deltaget i Mercuri Urvals undersøgelse, er enige i ovennaevnte. Den vigtigste faktor for at skabe vaekst er at erhverve nye kunder (gennemsnittet i Europa er 71%) Herefter kommer lønsomhed (66%) og viljen til at vaere innovativ (63%). Generelt er der tale om større optimisme i forbindelse med de økonomiske udsigter for 2010.

Nye managementmetoder

77% af de adspurgte ledere ser den økonomiske krise som en mulighed for at tilpasse deres managementmetoder til den øgede kundeorientering. Undersøgelsen viser desuden, at følgende faktorer opfattes som vigtige trends i forbindelse med at skabe vedvarende vaekst:

- Evnen til at lytte opmaerksomt til kunderne, tilbyde nye ydelser, vaerdiforøgelse, yde bedre service til kunderne og udnytte medarbejdernes kompetencer bedre

- Evnen til at fremskynde vaerdiskabelse, specielt inden for salg.

- Forventningen om, at virksomhederne vil fremskynde og saette mere fokus på forskning og udvikling.

Mere end 840 besvarelser

Som led i en internetbaseret undersøgelse har Mercuri Urval i perioden fra medio oktober til primo december 2009 adspurgt 844 forretningsledere i Danmark, Belgien, Tyskland, Frankrig, Holland, Italien, Østrig og Schweiz om, hvad de anser som de vigtigste faktorer for fremtidig vaekst.

Nye prioriteter

I alle de adspurgte lande har virksomheder gennem de sidste måneder gjort tiltag for at bekaempe finanskrisen. I Schweiz er disse tiltag dog startet en anelse senere. Virksomhederne fastsaetter nu i stigende grad nye prioriteter, som skal booste vaeksten og give adgang til nye internationale markeder.

AEndring i fokus har indflydelse på organisationen og medarbejderne

Det er i saerdeleshed Holland, som er langt fremme med hensyn til kundeorientering, fokus på kernekompetencer og evnen til at vaere innovativ. I Tyskland, Frankrig og Belgien er der tendens til at lade HR-ledelsen stå for at forbedre virksomhedernes kundeorientering.

Ønsker du at se en baggrundstekst om undersøgelsen? Så besøg:

http://www.mercuriurval.dk

Mercuri Urval er et international konsulentfirma med mere end 80 kontorer fordelt i 24 lande. Vi hjaelper vores kunder med strategiimplementering, løse ledelsesproblemer og identificere og optimere medarbejdernes kompetencer gennem executive-ydelser, personvurderinger, Business Coaching, Talent Management og strategisk rekruttering. Mercuri Urval blev grundlagt i Sverige i 1967 og er en uafhaengig, privatejet virksomhed.

  
  For yderligere information, kontakt:

  Direktør Christian Steen Larsen
  Mercuri Urval A/S
  Tlf.: +45-2533-3809
  christiansteen.larsen@mercuriurval.com

KILDE Mercuri Urval AG