Motorola erhverver Kreatel Communications, førende udvikler af settop-platforme. Få Øjeblikkelig europaeisk Telco-tv tilstedevaerelse

18 Jan, 2006, 00:41 GMT fra Motorola, Inc.

HORSHAM, Pennsylvania og LINKØPING, Sverige, January 18 /PRNewswire/ --

- Kreatels settop-software muliggør integration med en lang raekke middlewareløsninger, udvidelsesmuligheder for Serviceudbydere

Motorola, Inc. (NYSE: MOT) meddelte i dag, at det har indgået en aftale om at erhverve Kreatel Communications AB (red.), der er en førende udvikler af innovative internetprotokolbaserede (IPTV) digitale settops med hovedkontor i Linkøping, Sverige. Aftalebetingelserne oplystes ikke.

Kreatels Linuxbaserede løsning straekker sig over applikations- og middleware, hvilket muliggør, at det kan bruges med en lang raekke middlewareløsninger. Kreatels kundeunderlag består bl.a. af store serviceudbydere såsom Telefonica (Spanien), TeliaSonera (Sverige) og KPN (Nederlandene).

Denne fleksible settop-platform komplimenterer automatisk Motorolas end-to-end digitale videoløsning og adresserer isaer det voksende behov for IPTV-baserede digitale settops. Motorola leverer fleksible løsninger lige fra kablet, xDSL og "fiber-to-the-premise" (FTTP) video-kaedeledet -- herunder netvaerksinfrastruktur, video-hovedstation og transport, brancheførende MPEG-4-kodning og forbundet hjemmeudstyr.

"At sammenlaegge Motorolas og Kreatels styrker er saerdeles gunstigt for "green field" videonetvaerker verden over og giver en kritisk løsning, efterhånden som serviceudbydere udvikler deres netvaerk fremover," siger Dan Moloney, president, Motorola Connected Home Solutions. "Motorola vil have en fleksibel IPTV-portefølje, der adresserer de virkelige udfordringer, som serviceudbydere kommer ud for, efterhånden som de bygger og udvikler deres netvaerker."

Kreatel har mere end 6 års erfaring indenfor udvikling og levering af innovative IPTV-settop-software og -hardwareløsninger til europaeiske telecom- operatører og ISP'er. Kreatel-teamet og IPTV-teknologi vil give Motorolas globale kunder en ny og betydelig fordel - forstaerke virksomhedens nuvaerende portefølje og give operatører betydelig fleksibilitet ved anvendelsen af videotjenester.

"Nuvaerende Kreatel-kunder - og andre der er på udkig efter en staerk, fleksibel løsning - vil nu have fordelen af at arbejde med an global leder indenfor digital video," siger Lars Bengtsson, CEO, Kreatel. "Motorola har en uovertruffen tradition mht. anvendelse og understøttelse af videonetvaerker over hele verden, og vil muliggøre, at flere serviceudbydere vil drage fordel af Kreatel-platformen."

Aftalen, som er underlagt de saedvanlige afslutningsbetingelser, forventes faerdig i løbet af første kvartal af 2006. Kreatels ledelsesteam og medarbejdere vil stadig have deres hjemmebase i Linkøping, Sverige og vil blive integreret i forretningen Motorola Connected Home Solutions.

Om Kreatel

Siden Kreatel gik ind i IPTV-branchen i 2000, har virksomheden etableret sig som en førende spiller og udbyder til IPTV-implementering. Virksomheden leverer en optimeret kombination af settopbokse, software og professionelle serviceydelser, som har vist sig at vaere vaerdifulde når det handler om at tilfredsstile udbyderens behov for en stabil og fremtidssikkerløsning mht. dannelse og lancering af udbytterige tv-tjenester.

Vha. etablerede partnerskaber, med førende virksomheder, kan Kreatel levere komplette løsninger og er foretrukket blandt xDSL- og fibeoperatører over hele verden. De nuvaerende hovedaktionaerer er ABN AMRO Capital, SEB Foretagsinvest og Innovationskapital, som blev rådgivet af Arma Partners LLP. For yderligere oplysninger, besøg venligst http://www.kreatel.com .

Om Motorola

På listen over verdens 100 mest succesrige virksomheder - Fortune 100 - indtager Motorola en global førerstilling indenfor kommunikation og leverer problemfri mobilitetsprodukter og -løsninger på tvaers af bredbånd, integrerede systemer og trådløse netvaerker. I hjemmet, i bilen, på arbejdspladsen, og på alle andre områder, betyder problemfri mobilitet, at du kan få fat på de folk, ting og oplysninger, som du har brug for uanset tid og sted. Problemfri mobilitet udnytter styrken af teknologisammensmeltning og muliggør mere intelligent, hurtigere, omkostningsbesparende og fleksibel kommunikation. Motorola solgte for 31,3 billioner US dollar i 2004. For yderligere oplysninger: http://www.motorola.com /.

MOTOROLA og det stiliserede M-logo er registreret af det amerikanske patent- og varemaerkekontor. Alle andre produkt- eller tjenestenavne tilhører deres respektive ejere.

Erklaeringer i denne pressemeddelelse, der ikke relaterer sig direkte til historik, indeholder "erklaeringer om fremtidige forhold". Disse erklaeringer er udtryk for aktuelle forventninger og er underlagt adskillige risici og usikkerheder af hvilke mange er uden for begge virksomheders kontrol. Sådanne fremadrettede erklaeringer indbefatter, men er ikke begraenset til erklaeringer om: (1) fordele og synergier af den foreslåede transaktion, (2) fremtidige muligheder for den kombinerede virksomhed og produkter, (3) påvirkningen af den foreslåede transaktion på den kombinerede virksomheds økonomiske resultater og driftsresultater og (4) den forventede tidsplan for transaktionsgennemførslen. Virksomhederne gør laeseren opmaerksom på, at de egentlige begivenheder og resultater kan vaere markant forskellige fra forventningerne, beskrevet i de fremadrettede erklaeringer. Faktorerne nedenunder, samt faktorerne i Motorolas seneste årsrapport i Formular 10-K og dets andre SEC- rapporter, kan forårsage disse forskelle. Disse faktorer omfatter: (1) Virksomhedernes evne til at afvikle transaktionen; (2) Den mulighed, at parterne ikke er i stand til, eller overhovedet ikke kan gennemføre transaktionens forventede synergier og effektiviteter indenfor den forventede tidsramme; (3) Driftsomkostninger, mistede kunder og forretningsafbrydelser (herunder og uden begraensning, vanskeligheder med at fastholde medarbejdere, kunder, klienter og leverandører) kan vaere større end forventet efter transaktionen; (4) Fastholdelse af visse hovedmedarbejdere hos Kreatel; (5) Det internationale markeds volatilitet; og (6) De forhold, der er nødvendige for at kunne fuldføre transaktionen er måske ikke tilfredsstillende, eller de nødvendige myndighedsgodkendelser for transaktionen kan måske ikke anskaffes ifølge de forventede vilkår eller til den forventede tidsplan. Motorola og Kreatel påtager sig ingen forpligtelse til at revidere nogen som helst erklaering om fremtidige forhold hvad enten det er opstået som resultat af nye oplysninger, fremtidige begivenheder, eller på anden vis.

    
    Websted: http://www.motorola.com
             http://www.kreatel.com

KILDE Motorola, Inc.