Oceana foreslår nye beskyttede havområder i Oestersoen

21 Dec, 2011, 14:17 GMT fra Oceana

KØBENHAVN, Danmark, December 21, 2011 /PRNewswire/ --

Vigtige dele af biodiversiteten Oestersoen er stadig helt ubeskyttet

Oestersoen tilstand er kritisk og har stort behov for beskyttelse. I dag udgiver Oceana en ny rapport om habitater i Oestersoen. I rapporten udpeger den internationale havmiljøorganisation ni nye områder i Oestersoen, som Oceana foreslår, bliver inkluderet i netværket af beskyttede havområder (MPAs). Oceana har identificeret områderne i danske, svenske og finske farvande under en to-måneders undersøgelsesekspedition i foråret 2011. Områderne indeholder alle en særligt vigtig biodiversitet, som det er vigtigt at beskytte fra menneskelige aktiviteter.

Nogle af de habitater, som Oceana beskriver, er ikke tidligere dokumenteret i Oestersoen. For eksempel bevoksninger af havsvampe i Kattegat, og en særlig type koraldyr i Kattegat og Oeresund, så vel som andre habitater i mudrede bundområder. Disse habitater er meget sårbare over for menneskelig aktivitet og særligt bundtrawling.

"Biodiversiteten i Oestersoen er under stort pres på grund af forurening og skadelige fiskerimetoder. De nye områder, som Oceana foreslår, repræsenterer de dele af biodiversiteten i Nullstersøen, som lige nu er helt ubeskytte, " siger entrepreneur Niklas Zennström, som støtter Oceana's Ostersøprojekt.

"Vores undersøgelser viser tydeligt, at habitaterne i de beskyttede havområder lever mere upåvirkede af menneskelig aktivitet. Etableringen af beskyttede områder sammen med en effektiv forvaltning af menneskelig aktivitet i de beskyttede områder er en vigtig mekanisme for at udvikle et sundt havmiljø og dermed et sundt fiskeri, "fortsætter Anne Schroeer, Oceana Baltic Sea Project Manager.

De beskyttede områder udgør i dag er 12 procent af Oestersoen. Oceana mener, at mindst 30 procent af Oestersoen bør beskyttes effektivt, for at sikre Oestersoens bidiversitet. Bortset fra at være beskyttet gennem loven, er det også vigtigt, at områderne forvaltes på en ordentlig måde. Mange af habitaterne i Oestersoen kan kun genetablere sig, hvis der omgående indføres beskyttelsesforanstaltninger. Det vil ikke kun komme arterne på havbunden til gode, men også sikre en større fiskebestand og dermed gavne det kommercielle fiskeri.

KILDE Oceana