Ontario udliciterer privat brugsret til statslig skov

24 Feb, 2011, 08:52 GMT fra Ontario Ministry of Economic Development and Trade

OTTAWA, Canada, February 24, 2011 /PRNewswire/ -- Canada er et af verdens mest skovrige lande. Det samlede skovareal udgør 400 millioner hektar. I Ontario provinsen er to tredjedel af arealet daekket af skov. På disse 713.000 kvadratkilometer vokser der ca. 85 milliarder traeer. Dette er et enormt skovbrugspotentiale, som provinsregeringen nu vil udlicitere.

For at inddrage de hidtil utilgaengelige statslige skove i det frie erhvervsliv - ca. 90 procent af Ontarios skove er offentligt ejede - udliciterede provinsen i november 2009 elleve millioner kubikmeter trae. Virksomheder, der havde interesse i at investere i innovative projekter med et produktivt og vedvarende skovbrug, blev opfordret til at søge. Der var stor efterspørgsel og hele 115 ansøgninger blev modtaget. Blandt disse udliciterede regeringen opgaverne til tolv virksomheder med et samlet volumen på 1.044.700 kubikmeter trae. Udliciteringen gør virksomhederne i stand til at investere i deres produktion og skaber 163 nye arbejdspladser.

De udvalgte virksomheder kommer til at anvende de store maengder af trae fra Ontarios statsskove både til fremstilling af traditionelle produkter og til såkaldt nye skovbrugsprodukter. Fx har Atikokan Renewable Fuels til hensigt at producere traepiller i størrelsesordenen 140.000 tons ud af deres årlige bevilling på 279.000 kubikmeter poppel- og birketrae. Til dette formål bygger virksomheden en ny mølle og omlaegger det eksisterende varmesystem fra naturgas til traeflis. AbitibiBowater Inc., en globalt førende virksomhed indenfor traeindustrien, fik tildelt 221.000 kubikmeter nåletrae per år til produktion af tømmer til byggeindustrien. Greenview Wood Products genoptager en tidligere produktion i et nedlagt savvaerk med tørreovn. Virksomheden regner med at ansaette 30 nye medarbejdere, der skal producere traepiller af 55.500 kubikmeter nåle- og løvtrae. Desuden planlaegger virksomheden at bygge et nyt kraftvarmevaerk fyret med biomasse. Gervais Forest Products Ltd. fik tildelt 21.000 kubikmeter fyrretrae og skal til at producere traestammer og tømmer til brug i minedrift.

Udliciteringen er et skridt på vejen til en omstrukturering af Ontarios skovbrugs- og erhvervssektor. For fremtiden skal det gøres lettere for private virksomheder at få adgang til statslige skovarealer og der arbejdes på at skabe et nyt forpagtnings- og licenssystem.

"Intentionen på lang sigt er at opbygge et staerkt erhvervsskovbrug og at komme til at spille en global førende rolle indenfor området vedvarende energi, for eksempel gennem en øget anvendelse af biomasse", understreger Michael Gravelle, minister for udvikling af Nordens minedrift og skovbrug.

  
  Mediekontakt:

  Christine Fröhler, Markus Engel 
  Communication Consultants GmbH - Jurastr. 8 - 70565 Stuttgart 
  Tlf. +49-711-97893-37 - Fax +49-711-97893-44 
  Email: ontario@postamt.cc 
  Web: http://www.presseforum.cc/ontario

KILDE Ontario Ministry of Economic Development and Trade