Osteologix afslutter tilmelding til klinisk test af forsøgsmiddel til behandling af osteoporose

18 Apr, 2007, 21:38 BST fra Osteologix Inc.

SAN FRANCISCO, April 18 /PRNewswire/ --

Osteologix Inc. (OTC Bulletin Board: OLGX) oplyste i dag, at virksomheden har afsluttet tilmeldingen til "STRONG Study" - fase II af den kliniske test af NB S101, virksomhedens forsøgsmiddel mod osteoporose. Osteologix har indforskrevet 289 postmenopausale kvinder med lav benmineral-densitet til en undersøgelse, som skal foregå ni steder i henholdsvis England (UK) og Danmark. Testens primaere formål er aendringen i patientens knogleresorption, målt ved den biokemiske markør "CTX-1". Patienterne, der deltager i undersøgelsen, behandles i 12 uger. Osteologix forventer, at undersøgelsesresultaterne vil foreligge i slutningen af 2007.

"Vi er meget tilfredse med indforskrivningen af alle patienterne til vores test", udtaler Stephan Christgau, chef for Osteologix's hold til udvikling af osteoporose-midler. "Det hurtige tempo, med hvilket vi har kunnet rekruttere patienter til undersøgelsen, indikerer en enorm interesse for nye og forbedrede metoder til behandling af osteoporose."

Osteologix er i gang med udviklingen af NB S101, en en-gang-om-dagen-tablet med strontium-malonat som den aktive ingrediens til behandling af osteoporose. Fase II undersøgelsen til vurdering af NB S101 er en tilfaeldig fordelt, dobbeltblind, placebokontrolleret parallelgruppe effekt- og sikkerhedstest med det formål at vurdere NB S101's virkninger på knoglemetabolisme, mens man samtidig vurderer dens sikkerhed, tålelighed og farmakokinetik hos postmenopausale kvinder. Undersøgelsen omfatter som sammenlignings-reference fem forskellige grupper: Tre grupper modtager NB S101 (0,75 gram, 1,0 gram og 2,0 gram), én gruppe modtager placebo og én gruppe modtager Protelos, et middel mod osteoporose, godkendt i Europa. Mens undersøgelsen er dobbeltblind med hensyn til grupperne, der modtager henholdsvis NB S101 og placebo, er undersøgelsen ikke blind for Protelos-gruppen på grund af den usaedvanlige doseringsmåde. Protelos indeholder strontium-ranelat som den aktive ingrediens og findes kun i sachetform (et pulver, som inden indtagelsen skal blandes op med vand). Ud over det primaere slutmål med hensyn til knogleresorption, vil Osteologix også vurdere NB S101's virkninger på knogleformation og knogleminerals-densitet, ligesom man vil vurdere bivirkninger.

Om Osteologix

Osteologix udvikler navnebeskyttede metoder til behandling af uopfyldte, medicinske behov i forbindelse med knoglesygdomme og kvinders sundhed. Virksomhedens førende produkt, NB S101, vurderes i øjeblikket i en fase II klinisk test vedrørende behandling af osteoporose. På basis af virksomhedens egne data samt data fra fase III kliniske tester af et lignende produkt godkendt til salg i Europa, mener Osteologix, at NB S101 øger ny knogleformation og nedsaetter knogleresorption. Osteologix mener endvidere, at NB S101 vil give mere velbehag og faerre bivirkninger end midler mod osteoporose i USA, Europa og andre steder.

Yderligere oplysninger om Osteologix findes på virksomhedens websted: http://www.osteologix.com.

FREMADSKUENDE UDTALELSER:

I henhold til "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" er nogle af udtalelserne i denne pressemeddelelse "fremadskuende udtalelser". Fremadskuende udtalelser omfatter, men er ikke begraenset til, en hvilken som helst udtalelse, som forudsiger, indikerer eller antyder fremtidige resultater, ydelser eller praestationer, og kan indeholde ordene "skønner", "forventer", "agter", "forudser", "plan", "planlaegning", "tror", "vil", "vil sandsynligvis", "bør", "kan", "må" eller ord og udtalelser af lignende betydning. Alle sådanne fremadskuende udtalelser indeholder risici og usikkerheder, herunder, men ikke begraenset til: Udtalelser vedrørende Osteologix's forsknings- og udviklingsprogrammer; foreslået markedsføring og salg; patenter og lovmaessige godkendelser; følsomhed over for konkurrence og tredjeparters ejendomsforhold; behov og mulighed for yderligere finansiering og kapitaltilgang samt søgning af faelles udvikling, licensering, distribution, samarbejde og markedsføringsaktiviteter med farmaceutiske virksomheder. Der er ingen sikkerhed for, at sådanne fremadskuende udtalelser vil vise sig korrekte, og Osteologix er ikke forpligtet til at opdatere eller meddele aendringer i nogen som helst fremadskuende udtalelser.

Websted: http://www.osteologix.com

KILDE Osteologix Inc.