Overholde løftet om IT-vaerdi: ITGI-konference i Oslo for at diskutere IT-investeringer

10 Maj, 2005, 11:00 BST fra IT Governance Institute

ROLLING MEADOWS, Illinois, May 10 /PRNewswire/ -- En ny Gartner-undersøgelse viser, at 20 procent af alle Informationsteknologi (IT) investeringer er spildte hvert år. Det er derfor kritisk, at vaerdien af IT sikres. For at hjaelpe direktører med at maksimere vaerdien af deres IT-investeringer, afholder IT Governance Institute (ITGI) IT-vaerdi: Overholde løftet, en halvdags-konference, den 22. juni 2005, på Radisson SAS Scandinavia hotellet i Oslo, Norge.

På konferencen, med Paul Williams, Past President for foreningen Information Systems Audit and Control, som ordstyrer, vil ITGI's "CEO's Guide to IT Value at Risk" blive diskuteret og følgende spørgsmål besvaret:

  
  -- Giver midlerne, allokeret til IT-udvikling, det forventede afkast?
  -- Hjaelper IT-investeringen virksomheden med at nå dens strategi og
    forretningsmål?
  -- Er IT-risici blevet adresseret og begraenset i tilstraekkelig grad?

Desuden vil John Spangenberg, formand og stifter af SeaQuation, en afdeling af ING for virksomhedsportefølje-intelligens, stille de metoder og metrikker til rådighed, som ING bruger til at måle IT-vaerdi. John Thorp, President for Thorp Network Inc. og hovedforsker for Fujitsu og DMR, vil diskutere de bedste praktikker for opfyldelse af IT-vaerdi, realisering af fordele og ledelse af programportefølje.

Registrering er gratis for virksomhedsledere (CEO's), informationschefer (CIO's) og andre direktører, som er ansvarlige for at opfylde forretningsvaerdi vha. IT. For yderligere oplysninger eller registrering, besøg http://www.isaca.org/international. "CEO's Guide to IT Value at Risk" kan hentes gratis på http://www.itgi.org .

Om ITGI

IT Governance Institute(R) (ITGI) ( http://www.itgi.org ) blev etableret i 1998 for at fremme global tankegang og standarder mht. ledelse og kontrol af en virksomheds informationsteknologi. Effektiv IT-ledelse hjaelper med at sikre, at IT understøtter forretningsmål, optimerer forretningsinvesteringer i IT og styrer IT-relaterede risici og muligheder korrekt. IT Governance Institute tilbyder videnskabelige konferencer, originalforskning og konkrete eksempler for at hjaelpe virksomhedsledere og bestyrelser med deres ansvar for IT-ledelse.

  
  ITGI
  3701 Algonquin Road, Suite 1010
  Rolling Meadows, IL 60008 USA

Websted: http://www.isaca.org

KILDE IT Governance Institute