PEARL I og II-studier publiceret i New England Journal of Medicine bekræfter effektiviteten af Esmya® (ulipristal acetat) til præoperativ behandling af fibromer i livmoderen (myomer)

02 Feb, 2012, 07:00 GMT fra PregLem

GENEVE, February 2, 2012 /PRNewswire/ --

PregLem, det fuldt ud ejede datterselskab af Gedeon Richter, annoncerer de fulde resultater af PEARL I og II-studierne, der publiceres samtidigt i New England Journal of Medicine (NEJM). Selskabet har for nyligt modtaget positiv EMA/CHMP-vurdering for Esmya® 5 mg (ulipristal acetat) til præoperativ behandling af fibromer i livmoderen (myomer) og forventer en marketingsautorisation fra Europa-Kommission i begyndelsen af dette år.

 • Ulipristal acetat begrænser blødning hos over 90 % af patienterne.
 • Ekstrem kraftig blødning blev begrænset betydeligt hurtigere med ulipristal acetat end med leuprolide acetat.
 • Ulipristal acetat reducerede størrelsen af fibromerne betydeligt, og for patienter, der ikke gennemgik operation, varede reduktionen af størrelsen mindst seks måneder efter behandlingens ophør.

PEARL I viste, i et randomiseret, parallelgruppe-, dobbeltblind-, placebokontrolleret fase 3-forsøg, følgende:

 • Blødning fra livmoderen blev begrænset hos 91 % af de kvinder, der fik ulipristal acetat 5 mg og hos 92 % af dem, der fil ulipristal acetat 10 mg og 19 % af dem, der fik placebo (P<0.001).
 • Raten af amenorrhoe var respektive 73 %, 82 % og 6 % med indtræden af amenorrhoe inden for ti dage hos majoriteten af de kvinder, der fik ulipristal acetat.
 • Den gennemsnitlige forandring i den totale volumen af fibromer var - 21 %, - 12 % og -3 % (P = 0.002 ulipristal acetat 5 mg vs. placebo og P = 0.006 ulipristal acetat 10 mg vs. placebo).
 • I sammenligning med placebo medførte begge doser af ulipristal acetat reduktioner i smerter (specielt moderate eller kraftige smerter), som målt med Short-Form McGill Pain Questionnaire.
 • Ulipristal acetat medførte godartede histologiske endometriale forandringer, der var forsvundet seks måneder efter behandlingens ophør.
 • Raten af forekomst af negative bivirkninger varierede ikke signifikant mellem de tre grupper. Hovedpine og brystspænding var de mest almindelige bivirkninger i forbindelse med ulipristal acetat men forekom ikke signifikant hyppigere end med placebo.

PEARL II viste, i et dobbeltblind-, dobbeltdummy-, fase 3-forsøg, der sammenlignede ulipristal acetat versus den injicerbare GnRH-agonist (leuprolide acetat), følgende:

 • Blødning fra livmoderen blev begrænset hos 90 % af de kvinder, der fik ulipristal acetat 5 mg og hos 98 % af dem, der fik Esmya® 10 mg og 89 % af dem, der fik leuprolide acetat.
 • Begrænsning af ekstrem kraftig blødning blev med statistisk signifikans påvist at ske hurtigere hos patienter, der fik enten ulipristal acetat 5 mg eller ulipristal acetat 10 mg end hos dem, der fik leuprolide acetat.
 • Gennemsnitstiden for indtræden af amenorrhoe var syv dage hos patienter, der fik ulipristal acetat 5 mg, fem dage for dem, der fik ulipristal acetat 10 mg, og 21 dage for dem, der fik leuprolide acetat.
 • Alle tre behandlinger reducerede volumen af de tre største fibromer, med gennemsnitsreduktioner i uge 13 på 36 % i gruppen, der fik ulipristal acetat 5 mg, 42 % i gruppen, der fik ulipristal acetat 10 mg og 53 % i gruppen, der fik leuprolide acetat.
 • Hos patienter, der ikke fik foretaget hysterektomi eller myomektomi, viste ulipristal acetat en mere vedholdende effekt på reduktionen af fibromvolumen ved kontrol efter seks måneder uden behandling, end leuprolide acetat gjorde.
 • Moderate til kraftige hedeture blev rapporteret hos 11 % af de patienter, der fik ulipristal acetat 5 mg, hos 10 % af dem, der fik ulipristal acetat 10 mg og hos 40 % af dem, der fik leuprolide acetat (P<0.001 for hver dosis af ulipristal acetat vs. leuprolide acetat).
 • Der var ingen signifikant forskel mellem ulipristal acetat gruppen og leuprolide acetat-gruppen i andelen af patienter, der rapporterede andre bivirkninger, eller som afbrød behandlingen på grund af bivirkninger.

"Disse resultater er godt nyt for kvinder, der lider af fibromer i livmoderen," udtalte professor Jacques Donnez, ledende forsker på PEARL I og II og ledende forfatter af NEJM-artiklerne. "Esmya® 5 mg vil være en virkelig ny behandlingsmulighed for de læger, der behandler disse kvinder".

Om fibromer i livmoderen

Fibromer i livmoderen er den hyppigste type af godartede, faste tumorer i den kvindelige genitaltrakt, som påvirker mellem 20 og 25 procent af kvinder i den reproduktive alder. Det anslås, at der i EU foretages omkring 300.000 kirurgiske indgreb for fibromer i livmoderen, herunder ca. 230.000 hysterektomier. Lidelsen er karakteriseret ved ekstrem kraftig blødning fra livmoderen, anæmi, smerter, hyppig vandladning og inkontinens samt ufrugtbarhed. GnRH-agonister er den eneste godkendte præoperative behandling mod fibromer i livmoderen, men brugen deraf er relativt begrænset på grund af bivirkninger, der skyldes undertrykkelse af østrogen til kastrationsniveau (hedeture, depression, humørsvingninger, tab af libido, vaginitis og reduktion af knogletæthed).

Om Esmya®

Esmya®5 mg-tabletten indeholder ulipristal acetat, som er en førsteklasses, oralt aktiv, selektiv progesteronreceptor-modulator, som reversibelt blokerer progesteronreceptorer i målvævet. Som publiceret i NEJM er behandlingen med én oral behandling om dagen i 12 uger (vs. injicerbar GnRH-agonist) effektiv til at stoppe blødning fra livmoderen, rette op på anæmi og indskrænke fibromvolumen. Den forbedrer livskvaliteten og har ingen kastrationslignende bivirkninger i sammenligning med GnRH-agonister. Der er ikke tilgængelige data vedrørende behandling ud over 3 måneder.

Om PEARL-studierne

PEARL I og II (PGL4001'er - et kodenavn for Esmya®- Efficacy Assessment in Reduction of symptoms due to uterine Leiomyomata) er to kliniske fase 3-forsøg, udført hovedsageligt i Europa.

PEARL I, et randomiseret, parallelgruppe-, dobbeltblind-, placebokontrolleret, fase 3-forsøg, omfattede 242 patienter. PEARL II, et randomiseret, parallelgruppe-, dobbeltblind-, dobbeltdummy-fase 3-forsøg, der sammenlignede Esmya® versus den injicerbare GnRH-agonist (leuprolide acetat), omfattede 307 patienter.

Begge pivotalstudier omfattede præmenospausale kvinder i alderen 18-50 år med symptomgivende fibromer, herunder kraftig menstruationsblødning, som var berettiget til hysterektomi.  Udover at have kraftig menstruationsblødning skulle patienterne i PEARL I-studiet være anæmiske og fik derfor samtidig et oralt indtaget jerntilskud. Behandlingsperioden på 12 uger blev fulgt op med et afslutningsbesøg i uge 13. Patienter, der stadig kvalificerede til operation fik foretaget hysterektomi, myomektomi, emboli af livemoderarterie eller endometriablation, som besluttet af forskeren. Alle patienter blev fulgt i 6 måneder efter afsluttet behandling.

Det primære formål med PEARL I var at påvise den bedre effekt af  Esmya® versus placebo til reduktion af kraftig blødning fra livmoderen og reduktion af den totale fibromvolumen før operation.

Det primære formål for PEARL II var at påvise en ikke underlegen effekt af Esmya® versus det Gonadotropin-frigørende hormon (GnRH)-agonist til præoperativ reduktion af kraftig blødning fra livmoderen grundet fibromer i livmoderen. Det fælles sikkerhedsmål var at påvise en overlegen bivirkningsprofil for Esmya®vs. leuprolide acetat, hvad angår niveauet for østradiol i serum i uge 13 og andelen af patienter med moderat til kraftige hedeture under behandlingen.

Om Richter

Gedeon Richter Plc. (http://www.richter.hu) med hovedkvarter i Budapest, Ungarn, er en større medicinalvirksomhed i Ungarn og en af de største i det centrale Østeuropa med under ekspansion i Vesteuropa inden for feltet gynækologi. Richters konsoliderede salg var på ca. EUR 1 mia. (USD 1,3 mia.), mens dets markedsværdi beløb sig til EUR 2,9 mia. (USD 3,8 mia.) i 2010. Selskabets portefølje dækker næsten alle vigtige behandlingsområder, herunder gynækologi, centralnervesystem og hjerte-/kar-sygdomme. Virksomheden har den største forsknings- og udviklingsafdeling i Europa. Original forskning fokuserer på lidelser i centralnervesystemet med hovedvægt på skizofreni, angst, kroniske smerter og depression. Med sin vidt anerkendte ekspertise i steroid kemi er Richter også en vigtig medspiller på verdensplan inden for kvindelig sundhedspleje.

PregLem Holding SA (http://www.preglem.com), det fuldt ejede datterselskab af Richter, er et schweizisk selskab, med base i Geneve og speciale i biofarmaka, der er dedikeret til udvikling og forhandling af nye typer medicin mod kvinders reproduktionsmæssige lidelser. PregLem råder over et erfarent lederteam med påviste resultater inden for registrering og forhandling af produkter til reproduktionsmæssig sundhedspleje.

 

 


KILDE PregLem