Pluris Energy indgår investeringsbankaftale med Terra Securities ASA

19 Dec, 2006, 19:09 GMT fra Pluris Energy Group Inc.

HOUSTON, December 19 /PRNewswire/ --

Pluris Energy Group Inc. (OTC Bulletin Board: PEYG) har fornøjelsen af at meddele, at de har indgået en mandataftale om investeringsbankservice ("Aftalen") med Terra Securities ASA fra Oslo, Norge ("Terra"). Terra vil i overensstemmelse hermed fungere som finansiel rådgiver og lead manager for Pluris Energy i forhold til håndteringen af aktiespørgsmål, aktiebaserede finansielle instrumenter, børsintroduktioner (IPO) og notering af Pluris Energy's A-aktier på Olso Børs samt børsnotering af Pluris Energy's A-obligationer på Oslo ABM (Alternative Bond Market).(a)

Terra er en Oslo-baseret investeringsbankvirksomhed i fuld skala og er datterselskab af Terra Gruppen AS. Terra er medlem af Oslo og Stockholm børs og har mere end 30.000 noterede klienter med en bruttoomsaetning år til dato på mere end 16 milliarder USD på gennemførte transaktioner. Terra har indtil nu i dette år udstedt omkring 2,5 milliarder i nye obligationer og gennemført aktietransaktioner, private placeringer og aktieemissioner for mere end 500 millioner som lead og co-lead manager. Terra er en alsidig investeringsbankvirksomhed, der tilbyder aktiesalg, aktieanalyse med saerligt fokus på olie og gas, materialer, energi og den finansielle servicesektor, corporate finance-service inden for børsintroduktioner, fusioner og virksomhedsovertagelser, offentlig og privat placering og strukturerede finanshandler så vel som debt capital market-service, hvor der gennemføres salg, nyudstedelser og lånesyndikering.

Aftalen angiver, at Terra skal levere ydelser til Pluris Energy som eksklusiv finansiel- og investeringsbankrådgiver i forhold til forberedelse af børsprospekter og andre investeringsdokumenter i forbindelse med Pluris Energy's meddelelse om påtaenkte børsintroduktioner af virksomhedens A-aktier på Oslo Børs, der på nuvaerende tidspunkt er planlagt for andet kvartal 2007. Terra skal derudover rådgive og assistere virksomheden med notering af Pluris Energy's A-obligationer på Oslo ABM. I den forbindelse vil Terra rådgive Pluris Energy i forhold til strukturen på de påtaenkte IPO og ABM børsnoteringer, dvs. emissionsstørrelse og tegningspris så vel som andre forhold i forbindelse med tegningsrettigheder, betalingsgarantier, vurdering og vurderingsmodeller i forhold til virksomheden og aktiver anskaffet af Pluris Energy gennem indgåede købsaftaler i forbindelse med virksomhedens Sydamerikanske virksomhedsudviklingsmandat.(a)

Sacha H. Spindler, der er bestyrelsesformand og chief executive officer i Pluris Energy udtalte: "Vi er meget glade for i samarbejde med Terra Securities at kunne gå videre med børsintroduktionen på Oslo Børs og noteringen af vores A-obligationer på Oslo ABM. Med denne aftale på plads, står Pluris Energy staerkt til at gennemføre børsnoteringen af virksomhedens aktier og obligationer på det europaeiske marked og i saerdeleshed på det norske marked, der forstår og er gennemsyret af vaerdiprincipperne bag internationale olie- og gasvirksomheder som Pluris Energy." Hr. Spindler udtalte endvidere: "Det at vi har indgået en mandataftale med Terra Securities skaber et grundlag for vores aktionaerer, som vi mener giver Pluris Energy de bedste muligheder for at realisere de grundlaeggende vaerdier i virksomhedens nuvaerende udviklingsplaner i forhold til vores Sydamerikanske opkøbsmandat og mere specifikt i forhold til Pluris Energy's indkommende portefølje af olie- og gasaktiver ved gennemførslen af opkøbet af San Enrique Petrolera."(a)

Oslo Børs er beliggende i Oslo, Norge og er en af verdens hurtigst voksende børser. Norge er en af de største olie- og gasproduktions og udviklingsområder i verden, hvilket har resulteret i, at det finansielle miljø i Oslo er et af de mest sofistikerede og proaktive investeringsmiljøer i olie- og gas. Hovedparten af de vigtigste internationale banker holder fast i deres saeder på Oslo Børs. Finansielle virksomheder i Oslo har en solid adgang til internationale fonde med lyst til at investere i virksomhederne på Oslo Børs takket vaere en solid forståelse for olie- og gas-sektoren i investeringsmiljøet i Oslo. Derudover har Oslo Børs udviklet og vedligeholder et af de mest avancerede markedsovervågningssystemer i verden, hvilket kan medføre højere vurderinger og større likviditet for de børsnoterede virksomheder. Efter virksomhedens børsintroduktion på Oslo Børs vil Pluris Energy's A-aktier forsat vaere børsnoteret og blive handlet i USA.

Om Pluris Energy

Pluris Energy Group Inc. er en international energivirksomhed, der opkøber og udvikler ikke-driftige olie- og gasproducerende interesser i globale udviklingsområder med høj profil. Pluris Energy investerer også i forskning og udvikling af energieffektive teknologier med det formål at øge spredningen af det verdensomspaendende energinet. For yderligere information, se virksomhedens hjemmeside på http://www.pluris.com .

  
  Virksomhedskontakt
  Louis J. Fruchier
  Senior V.P. Corporate Developments
  Pluris Energy Group Inc.
  +1-281-383-9403
  fruchier@pluris.com

Fremadrettede udtalelser

Denne pressemeddelelse indeholder "fremadrettede udtalelser". Udtalelser i denne pressemeddelelse, der ikke er udelukkende historiske, er fremadrettede udtalelser og inkluderer enhver udtalelse angående overbevisninger, planer, forventninger og hensigter om fremtiden. Disse fremadrettede udtalelser er identificeret med "(a)" og indeholder bl.a. forventning og/eller påstand om afhaengigt af forholdene at (i) virksomheden vil gennemføre en børsintroduktion og notere Pluris Energy's A-aktier på Oslo Børs, (ii) at virksomheden vil notere Pluris Energy's A-obligationer på Oslo Alternative Bond Market, (iii) at virksomheden vil vaere i stand til at saelge sit udbud af A-aktier og (iv) at virksomheden vil gennemføre opkøbet af aktier i San Enrique Petrolera, SA.

Bemaerk at resultaterne kan vaere vaesentligt forskellige fra dem beskrevet i de fremadrettede udtalelser. Resultaterne kan vaere anderledes fra dem beskrevet i de fremadrettede udtalelser pga. adskillige faktorer. Disse faktorer kan vaere: (i) at Terra ikke finder investorer til virksomhedens aktier i børsintroduktionen, (ii) at virksomhedens A-aktier af en eller anden grund ikke noteres på Oslo Børs, (iii) at det ikke er muligt at finde investorer til hele eller en stor del af A-obligationerne, (iv) at A-obligationerne ikke bliver noteret på Oslo Alternative Bond Market, (v) at indgåelsen af aftalen med Terra Securities ikke giver den bedste mulighed for at realisere de grundlaeggende vaerdier i virksomhedens udviklingsplaner i forhold til det Sydamerikanske opkøbsmandat, (vi) den fortsatte efterspørgsel på olie og gas, (vii) at virksomheden af en eller anden grund ikke gennemfører opkøbet af San Enrique Petrolera, SA eller andre planlagte opkøb, (viii) en manglende evne til at øge afkast af børsintroduktionen inklusiv en manglende evne til at udstede alle eller nogle af A-aktierne, der er nødvendige for opkøbet af producerende olie- og gas-interesser, (ix) nøjagtigheden af de forudsagte reserver for San Enrique's udviklingsinteresser, (x) usikkerhed om krav stillet af miljømyndigheder, (xi) virksomhedens evne til at finde gaelds- eller egenkapital til drift, (xii) virksomhedens evne til at beholde kvalificerede ansatte eller konsulenter og (xiii) sandsynligheden af at ikke-kommercielle maengder af olie og gas findes eller kan udvindes på ejendom, hvor virksomheden har interesse. For flere risikofaktorer om firmaet kan laeserne henholde sig til risikoredegørelsen i vores nye 10-KSB og 10-QSB-forme, der er arkiveret hos SEC på Edgar.

Hjemmeside: http://www.pluris.com

KILDE Pluris Energy Group Inc.