RPMs StonCor Group overtager Star Maling

26 Sep, 2007, 03:27 BST fra RPM International Inc.

MEDINA, Ohio, September 26 /PRNewswire/ --

- Overtagelsen udvider det industrielle og marine forretningsområde inden for belaegning i den skandinaviske region

RPM International Inc. (NYSE: RPM) offentliggjorde i dag, at deres datterselskab, StonCor Group ("StonCor") har overtaget Star Maling ("Star Maling"), som består af tre afdelinger: Star Maling, Carboline Marine og Carboline Norge. Star er den førende producent og vareudbyder af specialbelaegninger til industriel og offshore/marin anvendelse i Skandinavien og har vaeret en RPM-joint venture-partner siden 1972. Vilkårene blev ikke offentliggjort.

Star Maling med base i Lier, Norge, fremstiller specialbelaegninger under maerkerne Star Maling og Carboline og tilbyder et stort assortiment af belaegninger, overvejende på markederne inden for petrokemikalium, offshore-boring samt det marine marked.

Star Maling har et årligt salg på cirka 30 millioner amerikanske dollars og komplementerer StonCor Groups europaeiske initiativer til at forbedre Carboline-Europe-organisationens tekniske kapacitet og ekspertise samt at udvide udvalget af specialfremstillede belaegninger for hårde miljømaessige forhold.

"Star Maling har vaeret en enestående partner i over tre årtier," sagde David Reif, StonCor's direktør. "Overtagelsen af Star er en vaesentlig forudsaetning og styrker Carbolines globale tilstedevaerelse og støtte blandt multinationale kunder. Derudover vil denne overtagelse udvide distributionen af vores produktlinier Stonhard og Fibergrate på det skandinaviske marked. Hele holdet ser frem til at arbejde mere direkte med vores mangeårige partnere om at yde service til vores kunder og løse de svaereste belaegningsproblemer."

RPM International Inc., et holding-firma, ejer datterselskaber, som er verdens førende inden for specialbelaegninger og taetningsmasse med kunder på både det industrielle marked samt konsumentmarkedet. RPMs industrielle produkter omfatter tagsystemer, taetningsmasse, belaegning med korrosionsstyring, gulvbelaegninger og specialkemikalier. Industrielle maerker omfatter Stonhard, Tremco, illbruck, Carboline, Day-Glo, Euco og Dryvit. RPMs konsumentprodukter anvendes af fagfolk og gør-det-selv-folk til vedligeholdelse og forbedring i hjemmet, reparation og vedligeholdelse af biler og både, samt af hobbyfolk. Konsumentmaerker omfatter Zinsser, Rust-Oleum, DAP, Varathane, Bondo og Testors.

Kontakt P. Kelly Tompkins, administrerende vicedirektør og virksomhedsleder på +1-330-273-5090 eller ktompkins@rpminc.com for yderligere oplysninger.

Denne pressemeddelelse indeholder "fremadskuende erklaeringer" i forbindelse med virksomhedens forretning. Disse fremadskuende erklaeringer eller andre erklaeringer fra virksomheden er baseret på ledelsens forventninger og opfattelse i henhold til fremtidige begivenheder, der har indvirkning på virksomheden, og er genstand for usikkerhed samt forhold, der er svaere at forudse og, i mange tilfaelde, er uden for virksomhedens kontrol. Derfor kan virksomhedens nuvaerende resultater vaere materielt forskellige fra de, der gives udtryk for eller bliver antydet af sådanne fremadskuende erklaeringer. Denne usikkerhed og disse forhold indebaerer, men er ikke begraenset til, de risikofaktorer, der er opgivet i virksomhedens årsrapport på formular 10-K for året med slutning den 31. maj 2007, da samme kan blive opdateret jaevnligt. virksomheden påtager sig ikke noget ansvar om offentligt at opdatere eller revidere fremadskuende erklaeringer for at afspejle fremtidige begivenheder, oplysninger eller forhold, der opstår efter datoen for denne offentliggørelse.

Webside: http://www.rpminc.com

KILDE RPM International Inc.