Santaris Pharma A/S og miRagen Therapeutics, Inc. indgår strategisk alliance under udviklingen af mikroRNA medicin til behandling af hjerte-karsygdomme

23 Jun, 2010, 19:38 BST fra Santaris Pharma A/S

HØRSHOLM, Danmark, SAN DIEGO og BOULDER, Colorado, June 23, 2010 /PRNewswire/ --

- miRagen bevilliger retten til at anvende Santaris Pharma A/S navnebeskyttet medicin Nucleic Acid (LNA) Drug Platform til at finde frem til og udvaelge medicin mod miRagen's navnebeskyttet mikroRNA medicin til behandling af hjerte-karsygdomme

- Santaris Pharma A/S opnår en mindre billighedsret i miRagen udover en delbetaling og royalties på LNA-baserede medicin der er blevet udviklet som en del af samarbejdet

- miRagen der er en leder indefor udviklingen af mikroRNA baseret terapeutik til hjerte-karsygdomme og muskellidelser er i gang med at udvikle en enkeltstrenget LNA-baseret medicin til behandlingen af patienter med hjerte-karsygdomme og muskellidelser

- Aftalen viser at LNA Drug Platformen er den foretrukne teknologi til udvikling af RNA-medicin og bringer to af de brancheførende ledere sammen i bestraebelserne på at opnå et gennembrud indenfor hidtil uopfyldte medicinske behov

Santaris Pharma A/S, der er en klinisk biofarmaceutisk virksomhed arbejder målrettet på, at opdage og udvikle RNA-terapier og miRagen Therapeutics, Inc., der er en biofarmaceutisk virksomhed arbejder målrettet på, at udvikle nyskabende mikroRNA-baserede terapier til hjerte-karsygdomme og muskellidelser, bekendtgjorde i dag, at de har indgået en strategisk alliance under udviklingen af mikroRNA medicin til behandlingen af hjerte-karsygdomme.

Hjerte-karsygdomme er den hyppigste dødårsag over hele verden og udgør mere end 17,1 millioner dødsfald om året eller 29% af alle dødsfald global(1). Der findes ca. 81 millioner voksne amerikanere - over 33% - der lider af en eller flere hjerte-karsygdomme som omfatter forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom, medfødte kardiovaskulaer defekter, hjerteanfald, ondt i brystet, hjertestop og slagtilfaelde(2).

miRagen planlaegger at udvikle og saelge en enkeltstrenget LNA-baseret medicin der er beregnet til behandlingen af hjerte-karsygdomme ved at anvende Santaris Pharma A/S navnebeskyttet Locked Nucleic Acid (LNA) Drug Platformen. Santaris Pharma A/S har indenfor aftalens betingelser ret til en mindre billighedsret i miRagen og er berettiget til at modtage delbetalinger og royalties efter opnåelse af visse udviklings- og regulerende resultater. Aftalens finansielle betingelser blev ikke afsløret.

"Vi er glade for at miRagen valgte Santaris Pharma A/S som sin foretrukne partner, hvilket yderligere bekraefter at vores LNA Drug Platform er den foretrukne teknologi indenfor udviklingen af RNA medicin" udtalte den administrerende direktør og formand for Santaris Pharma A/S Søren Thulstrup. "Dette samarbejde er et godt eksempel på hvorledes to virksomheder kan udnytte deres saerlige evner til udviklingen af RNA-baseret medicin og samtidig bruge deres samlet ekspertise indefor hjerte-karsygdomme til at udvikle ny medicin til livstruende sygdomme. Santaris Pharma A/S ser frem til at kunne indgå flere alliancer med bioteknologiske virksomheder."

Den enestående kombination af farmaceutiske egenskaber, kompakt størrelse og høj affinitet af LNA-baseret medicin udviklet ved hjaelp af Santaris Pharma A/S LNA Drug Platform gør denne nye medicintype i stand til at kunne inhibere RNA-medicin på mange forskellige slags vaev uden behov for komplekse tilførselsvehikler.

"Vi er meget begejstrede for vores samarbejde med Santaris Pharma der giver os hvad vi betragter som den bedste teknologi således at vi kan fortsaette vores mission med at udvikle nyskabende mikroRNA-baserede terapier der er beregnede til behandlingen af patienter med hjerte-karsygdomme og muskellidelser" sagde den administrerende direktør og formand for miRagen Therapeutics Ph.d. William S. Marshall. "Santaris Pharmas LNA medicin platform der allerede har fremstillet forbindelser på klinikken, kan hjaelpe med at fremskynde vores udviklingsprogrammer ved at bidrage med den mest effektive anti-mikroRNA kemi vi har set hidtil."

Om mikroRNA'er

MikroRNA'er opstået som en vigtig klasse af små RNA'er i genomet. De kontrollerer ekspressionen af gensaet og hele baner og betragtes derfor som hovedansvarlige for reguleringen af genekspression. De seneste studier har påvist at mikroRNA'er er indblandet i mange sygdomsprocesser. Eftersom de er enkelte molekylaere entiteter der bestemmer ekspressionen af fundamentale regulerende baner, så repraesenterer mikroRNA'er et potentiale for kontrollen af mange biologiske- og sygdomsprocesser.

Om Locked Nucleic Acid (LNA) Drug Platform

LNA Drug Platformen og Drug Discovery Engine der er udviklet af Santaris Pharma A/S kombinerer virksomhedens navnebeskyttet LNA kemi med sine meget specialiserede og målrettede medicinudviklingsevner der hurtigt kan fremstille effektive enkeltstrengede LNA-baserede medicin mod RNA målgrupper, både mRNA og mikroRNA til en lang raekke sygdomme indbefattet stofskiftesygdomme, smitsomme og inflamatoriske sygdomme, kraeft og sjaeldne genetiske sygdomme. LNA Drug Platformen overvinder begraensningerne af tidligere antisense og siRNA teknologier og kan give effektive enkeltstrengede LNA-baserede medicin på tvaers af en lang raekke sygdomstilstande. Den enestående kombination af en kompakt størrelse og meget høj affinitet, hvilket kun kan opnås med LNA-baserede medicin bevirker at denne nye medicintype kan på en effektiv og specifik måde inhibere RNA målgrupper på mange forskellige slags vaev uden behov for komplekse tilførselsvehikler. LNA-baserede medicin er en lovende ny type terapi der saetter forskerne i stand til at udvikle medicin der angriber tidligere utilgaengelige kliniske baner. De vigtigste funktioner af LNA-baserede medicin er en fremragende specificitet, optimal målretning, øget affinitet på målgrupper med stor effektivitet og staerk farmakologi efter systemisk tilførsel uden brug af komplicerede tilførselsvehikler.

Om Santaris Pharma A/S

Santaris Pharma A/S er en privatejet klinisk stadie biofarmaceutisk virksomhed der målrettet arbejder med opdagelsen og udviklingen af RNA-baserede terapier. Lockeed Nucleic Acid (LNA) Drug Platformen og Drug Discovery Engine der er udviklet af Santaris Pharma A/S kombinerer virksomhedens nevnebeskyttet LNA kemi med sine meget specialiserede og målrettede medicinudviklingsevner til hurtigt at kunne levere effektive enkeltstrengede LNA-baserede medicin på tvaers af en lang raekke sygdomstilstande. Virksomhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter fokuserer på infektionssygdomme og stofskiftesygdomme mens partnerskabet med nogle store farmaceutiske virksomheder omfatter en raekke terapeutiske områder inklusiv kraeft, hjerte-karsygdomme, smitsomme og inflamatoriske sygdomme og sjaeldne genetiske sygdomme. Virksomheden har indgået strategiske partnerskaber med Enzon Pharmaceuticals, GlaxoSmithKline, Pfizer, Shire plc og miRagen Therapeutics, Inc. Som en del af sit brede patent, ejer virksomheden eksklusive verdensrettigheder til alle terapeutiske anvendelser af LNA. Santaris Pharma A/S blev grundlagt i 2003 har hovedkontor i Danmark og afdelinger i USA. Besøg venligst http://www.santaris.com for yderligere oplysninger.

Om miRagen Therapeutics

miRagen Therapeutics, Inc. blev grundlagt i 2007 til at udvikle nyskabende mikroRNA-baserede terapeutik til behandling af hjerte-karsygdomme og muskellidelser. MikroRNA'er er korte, enkeltstrengede RNA molekyler indkodet i genomet der regulerer genekspressionen og tillaegges betydning for den vigtige rolle de spiller i behandlingen af hjerte-karsygdomme. Hjerte-karsygdomme er den hyppigste dødsårsag global og udgør en enorm byrde for de globale sundhedssystemer. Oprindeligt blev virksomheden finansieret gennem risikovillige kapital investeringer og miRagen kombinerer verdensklasse lederskab indenfor behandlingen af hjerte-karsygdomme med uhørt ekspertise indenfor mikroRNA biologi og kemi. For yderligere oplysninger, besøg venligst http://www.miragentherapeutics.com.

Dette nyhedsbrev indeholder fremsynet erklaeringer der involverer risici og usikkerheder. De nuvaerende resultater kan afvige i vaesentlig grad fra disse og miRagen opfordrer derfor laeserne til ikke at stole 100% på de fremsynede erklaeringer der findes i dette nyhedsbrev.

(1) World Health Organization - http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/

(2) Hjertesygdomme og slagtilfaelde statistikker - 2010 Update, American Heart Association

KILDE Santaris Pharma A/S