You just read:

Santaris Pharma A/S' Phase 2a forsøg med miravirsen i patienter inficeret med Hepatitis C viser efter fire ugers behandling en dosis-afhængig, langtidsvirkende virus reduktion med 2-3 logs i HCV RNA

News provided by

Santaris Pharma A/S

Nov 05, 2011, 09:00 ET