Santaris Pharma A/S' Phase 2a forsøg med miravirsen i patienter inficeret med Hepatitis C viser efter fire ugers behandling en dosis-afhængig, langtidsvirkende virus reduktion med 2-3 logs i HCV RNA

05 Nov, 2011, 13:00 GMT fra Santaris Pharma A/S

HØRSHOLM, Danmark og SAN DIEGO, November 5, 2011 /PRNewswire/ --

- Nye Phase 2a kliniske data præsenteres på AASLD -

- Miravirsen blev indgivet i fire uger som eneste behandlingsform og viste en signifikant dosis-afhængig antiviral aktivitet med en gennemsnitlig reduktion af Hepatitis C Virus (HCV) RNA (log10 IU/mL) på 2 til 3 logs; denne reduktion blev opretholdt i mere end fire uger efter afsluttet behandling

- I fireud af ni patienter, som fik den højeste dosis miravirsen,komHCV RNA under detektionsgrænsen. Dette viser at miravirsensunikkevirkemådemedfører,at virus ikke kan undslippe ved at danne resistente mutanter; miravirsen har derfor potentiale til at helbrede HCVsom monoterapi, dvs. uden at kombinere med andre lægemidler.

- Miravirsen er det første microRNA-rettede lægemiddel der er afprøvet i kliniske studier; stoffet, der er veltolereret, virker ved at inhibere microRNA-122som er essentiel for HCV's overlevelse.

- Miravirsenhar en langtidsvirkende effekt på HCV ogdets unikke virkemåde betyder, at stoffetsinteraktion med andre HCV-lægemidler er minimal; dette, sammenholdt med at stoffet er veltolereret,påviser dets potentiale til at indtage en central rolle i behandlingafforskelligeHCV genotyper, og det enten i behandling medmiravirsensom monoterapi eller i kombinationermed andreantivirale lægemidler.

Santaris Pharma A/S, der er en biofarmaceutisk virksomhed med fokus på forskning og udvikling af mRNA- og microRNA-rettede lægemidler, offentliggør data fra Phase 2a forsøg, der viser, at behandling med miravirsen alene i blot fire uger giver signifikant og dosis-afhængig antiviral aktivitet med en gennemsnitlig reduktion af HCV RNA på 2 til 3 logs (log10 IU/mL). Virkningen blev opretholdt i mere end fire uger efter afsluttet behandling. Data fra dette studium præsenteres d. 7. november kl. 16:00 på The Liver Meeting® 2011, det 62. årlige møde i AASLD i San Francisco, Californien[1].

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111105/LA00674)

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100111/SPLOGO)

De kliniske data fra Phase 2a forsøget viser, at i fire ud af de ni patienter, som fik den højeste dosis miravirsen (7 mg/Kg), kom HCV RNA under detektionsgrænsen efter blot fire ugers behandling. Dette dokumenterer, at miravirsens unikke virkemåde medfører, at virus ikke kan undslippe behandlingen ved at danne resistente mutanter. Det forhold, at miravirsen er veltolereret i HCV inficerede patienter, understreger miravirsens fordele over den nuværende standard behandling.

"Data fra Phase 2a forsøget med miravirsen er meget lovende, især da behandlingen kun pågik i fire uger, og alligevel udviste miravirsen betydelig antiviral aktivitet uden at vise tegn på dannelse af viral resistens" siger Harry Janssen, M.D. Ph.D., Department of Gastroenterology and Hepatology, Erasmus Medical Center, Rotterdam, der er primær investigator i forsøget og præsenterer de nævnte data på AASLD. "Disse data plus observationen, at HCV RNA ikke kunne spores hos fire patienter med den højeste dosis, viser, at længere tids behandling med miravirsen alene har potentiale til at give vedholdende virus respons."

I de tre kohorter, der behandledes med henholdsvis 3, 5 og 7 mg/kg, var den gennemsnitlige forbedring fra baseline i HCV RNA (log10 IU/mL) efter 10 uger på hhv. -0,57, -2,16, --2,73 i miravirsen behandlede patienter, mod -0,01 i placebo gruppen (Tabel 1).

"På grund af dets unikke virkemåde på miR-122, har miravirsen potentiale for at ændre den måde Hepatitis C behandles på i dag," siger Stefan Zeuzem, M.D., Professor of Medicine og Chief of Department of Medicine på JW Goethe University Hospital, Frankfurt, Tyskland og primær investigator i forsøget. "Miravirsen har potentiale som et centralt element i en interferon-fri kombinationsbehandling sammen med andre antivirale lægemidler i form af en infrekvent dosering."

Tabel 1: Gennemsnitlig HCV RNA (Log10 IU/mL) ændring fra baseline i tre kohorter

              Gennemsnitlig nedgang iHCV RNA  p-value (t)
     Dosisgruppe      IU/mL (SEM) i uge 10    MIR vs. placebo
    Samlet placebo       -0.01 (0.19)         ---
   Miravirsen 3 mg/kg      -0.57 (0.13)        0.034
   Miravirsen 5 mg/kg      -2.16 (0.58)        0.007
   Miravirsen 7 mg/kg      -2.73 (0.55)        <0.001


"Det glæder os at kunne vise, at miravirsen, som er det første microRNA-rettede lægemiddel som afprøves i patienter, giver vedvarende undertrykkelse af HCV RNA uden at vise tegn på dannelse af viral resistens og er veltolereret", udtaler Michael R. Hodges, MD, Vice President og Chief Medical Officer hos Santaris Pharma A/S. "Miravirsens interaktion med andre HCV-lægemidler er minimal og stoffet kan derfor bruges i forbindelse med andre antivirale lægemidler, hvorved resistente mutanter og virusgennembrud begrænses. Herved forbedres helbredelseschancen markant hos patienter inficeret med forskellige HCV genotyper."

Det randomiserede, dobbeltblindede, placebo-kontrollerede Phase 2 forsøg med stigende doser påviste, at miravirsen var veltolereret hos ikke tidligere behandlede patienter inficeret med kronisk Hepatitis C genotype 1. Disse patienter blev indrulleret i en af tre kohorter på hhv.3, 5 og 7 mg/kg, De tre kohorter bestod af 12 patienter, hvoraf 9 fik aktivt stof og 3 fik placebo. Miravirsen blev givet som 5 ugentlige subkutane injektioner over 29 dage.

Miravirsen er udviklet ved brug af Santaris Pharma Locked Nucleic Acid (LNA) Drug Platform og er en inhibitor af miR-122, som er et lever-specifikt microRNA, der er essentielt for Hepatitis C overlevelse. Miravirsen er designet til at binde miR-122 og derved gøre det utilgængeligt for Hepatitis C virus. Derved reduceres mængden af Hepatitis C virus markant.

Om Hepatitis C

Hepatitis C er en virussygdom forårsaget af Hepatitis C virus, som leder til betændelse i leveren. World Health Organization estimerer, at ca. 3% af verdens befolkning er inficeret med HCV og at ca. 170 millioner er kroniske bærere med risiko for udvikling af levercirrose og/eller levercancer[2]. Omkring 3-4 millioner amerikanere er kroniske bærere med et estimat på 40.000 nye tilfælde hvert år[3]. I Europa findes ca. 4 millioner bærere[1]. Behandling med pegyleret interferon i kombination med ribavirin er kun effektiv i ca. 50% af de behandlede patienter[2]. Patienter, som ikke undergår effektiv behandling, har øget risiko for udvikling af leversygdom. Det estimeres, at i 2029 vil udgifterne til behandling af patienter inficeret med Hepatitis C i USA være mere end fordoblet, fra USD30 mia. i 2009 til ca. USD85 mia.[4].

Om microRNA

MicroRNAs har vist sig at være en vigtig klasse af små, genomkodede RNAs. De kontrollerer hver især ekspressionen af flere gener og anses for regulatorer af genekspression af hele pathways. Nylige studier har vist, at microRNA associeres med adskillige sygdomsprocesser. Da de enkelte molekyler dikterer ekspression af grundlæggende pathways, repræsenterer microRNAs potentielle lægemiddel targets for kontrol af mange biologiske- og sygdomsprocesser.

Om Locked Nucleic Acid (LNA) Drug Platform

LNA Drug Platform og Drug Discovery Engine er udviklet og ejet af Santaris Pharma A/S og kombinerer virksomhedens LNA kemi med dens betydelige know-how og ekspertise i at udvikle effektive LNA-baserede lægemidler rettet mod såvel mRNA som microRNA targets involveret i en lang række sygdomme, herunder stofskifte-, infektions- og inflammationssygdomme samt cancer og sjældne genetiske sygdomme. LNA-baserede lægemidler er en lovende ny klasse af lægemidler, som gør det muligt at påvirke sygdomsrelaterede targets, som ikke kan påvirkes med gængs lægemiddelteknologi såsom små molekyler og antistoffer. LNA Drug Platformen overvinder tillige de udfordringer, der indtil nu har begrænset anvendelsen af andre antisense og siRNA teknologier. En væsentlig medvirkende årsag hertil er, at antisenselægemidler baseret på LNA kan gøres betydeligt mindre end tidligere antisenselægemidler uden at miste evnen til at binde til deres target, hvilket er en forudsætning for terapeutisk aktivitet. Den unikke kombination af lille størrelse og høj affinitet gør det muligt for LNA-baserede lægemidler effektivt og vedvarende at hæmme RNA targets i forskellige vævstyper uden komplekse administrationsmetoder. LNA-baserede lægemidlers vigtigste egenskaber inkluderer deres høje affinitet for mRNA og mikroRNA targets, evnen til specifikt at binde sig til det ønskede target (høj specificitet) og en særdeles god biostabilitet og favorabel vævsfordeling, der gør det muligt effektivt og vedvarende at lukke ned for sygdomsrelaterede targets i en lang række væv uden anvendelse af komplekse drug delivery systemer.

Om Santaris Pharma A/S

Santaris Pharma A/S er en privatejet biofarmaceutisk virksomhed med fokus på forskning i og udvikling af RNA-rettede lægemidler. Virksomheden ejer Locked Nucleic Acid (LNA) platformen og den tilhørende Drug Discovery Engine, som kombinerer virksomhedens LNA kemi med dens specialiserede evne til hurtigt og effektivt at udvikle enkelt-strengede LNA-baserede lægemidler til behandling af en lang række sygdomme. Virksomhedens egne forsknings- og udviklingsaktiviteter fokuserer på infektions- og stofskiftesygdomme. Hertil kommer samarbejde med flere store medicinalfirmaer indenfor cancer, hjerte-karsygdomme, infektions- og inflammationssygdomme samt sjældne genetiske sygdomme. Virksomhedens strategiske partnere inkluderer miRagen Therapeutics, Shire plc, Pfizer, GlaxoSmithKline og Enzon Pharmaceuticals. Santaris Pharma A/S ejer en bred portefølje af patenter, herunder alle globale rettigheder til den terapeutiske anvendelse af LNA-kemien. Santaris Pharma A/S blev grundlagt i 2003 og har hovedkontor i Danmark samt datterselskab i USA. Se http://www.santaris.com for yderligere oplysninger.

1.  A Randomized, Double-blind, Placebo Controlled Safety and Anti-viral Proof of Concept Study of Miravirsen, an Oligonucleotide Targeting miR-122, In Treatment Naïve Patients with Genotype 1 Chronic HCV Infection, Abstract AASLD

2. World Health Organization - http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/Hepc.pdf

3. American Association for the Study of Liver Diseases - http://www.aasld.org/patients/Pages/LiverFastFactsHepC.aspx

4. Institute of Medicine of the National Academies. Hepatitis and liver cancer: a national strategy for prevention and control of hepatitis B and C. Colvin HM and Mitchell AE, ed. Available at: http://www.iom.edu/Reports/2010/Hepatitis-and-Liver-Cancer-A-National-Strategy-for-Prevention-and-Control-of-Hepatitis-B-and-C.aspx

KILDE Santaris Pharma A/S