Du har lige læst:

Skove og vaerdier: Ontario hører til verdens mest skovrige områder. Ressourcerne for miljøvenlige braendstoffer er enorme. Producenter af fyringspiller som Canadian Bio Pellet har erkendt dette potentiale og satser på stedet langt ud i fremtiden

Nyheder leveret af

Ontario Ministry of International Trade and Investment

16 Feb, 2010, 08:00 GMT